Twee Vlaamse schrijvers over “De Gifmenger”; Wim van Rooij en Pierre Buyle

"Geloof diegene niet die u spreken over bovenaardse verwachtingen, het zijn gifmengers. Ze zijn zelf ook vergiftigd of ze het nu weten of niet."

Schrijver Wim van Rooij met Pierre Buyle in gesprek over zijn romandebuut, 'De Gifmenger. Volgens Van Rooij zou dit gesprek in Vlaanderen zelf onmogelijk zijn geweest.

Amoz is een Joodse man die carrière gemaakt heeft in de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, Konstantinopel. Door toevallige omstandigheden komt Amoz in Mekka contact met een man die gehuwd is met een zekere dame, Khadija, en tevens hoge notabele in de belangrijke pelgrimstad Mekka, nog voordat de islam ontstaat.

De man van Khadija gaat gebukt onder zwaarmoedigheid, veroorzaakt door de dood van twee zoontjes, en is op zoek naar antwoorden op existentiële vragen. Khadija hoopt haar man van zijn gepieker en getob te kunnen afhelpen door hem op een missie te sturen naar Abessynië. Maar het probleem van haar man blijkt onoplosbaar hij zinkt verder en verder in religieuze waanvoorstellingen.

Kadhija verstoot hem en verlaat Mekka voorgoed om zich terug te trekken in het zuiden van het Arabisch schiereiland. Amoz volgt haar. Van een afstand worden ze via verslagen op de hoogte gehouden van de verdere evolutie en de spanningen in Mekka tussen enerzijds haar voormalige echtgenoot en anderzijds de bestuurders van de stad Mekka Uiteindelijk delft Mekka het onderspit, en spoedig volgt de rest van het Arabisch schiereiland. Heel Arabië wordt “gekraakt als een oude zeeschildpad in de muil van een haai.” Alleen het schuiloord van Khadija en Amoz biedt nog weerstand.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.  Doneren kan ook via onderstaande currencies: Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve; Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852; Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz

DNA-handel is een miljardenindustrie; Harry Starren & Susanne Baars

Een ziekte heb je nooit alleen! Je bloedgroep mag je weten maar de kennis over je DNA is niet vanzelfsprekend van jou. 6 miljard mensen hebben een onvergelijkbare unieke code die het "huis" waarin je leeft bepaalt. Door de kennis van het DNA te delen met de eigenaren kunnen we ziekten voorkomen, beter detecteren en behandelen. DNA is de meest krachtige voorspeller van ziekten.

 

The Human Genome Foundation wil er voor zorgen dat elk persoon op aarde de beschikking gaat krijgen over de kennis van het eigen DNA. Op dit moment kunnen anderen er over beschikken zonder dat je er zelf kennis over hebt. De meesten van ons weten niet eens dat ons DNA ergens opgeborgen ligt. Wanneer je naar het ziekenhuis gaat om een diagnose of voor een behandeling, wordt je DNA profiel opgeslagen. In Nederland liggen de DNA gegevens van ca. 6 miljoen mensen opgeslagen. Door de kennis van het DNA te delen met de eigenaren kunnen we ziekten voorkomen. Ziekenhuizen, verzekeringen en andere commerciële partijen zoals Google hebben wel vrij toegang tot de data. Het doorverkopen van deze data is een miljarden industrie.

Waarom weten we zelf die code nog niet?

a. De genetica is een nieuw vakgebied, bestaat 20 jaar en mensen weten vaak nog niet wat de relevantie is. Dat geld niet alleen voor het publiek maar ook voor de professionals in de zorg.

b. De opkomst van nieuwe technieken maken het nu pas mogelijk om de DNA code over te dragen aan de eigenaren dankzij de opkomst van beveiligde digitale kluizen.

c. Commerciële partijen als o.a. Google en verzekeringsmaatschappijen hebben grote belangen bij de handel in DNA.

Susanne Baars heeft een achtergrond in biomedische wetenschappen en een dubbele research master Neuroscience & Cognition en Public Health Ethics. Ze heeft gewerkt als stam cell onderzoeker op het Harvard Stem Cell Institute (Boston), als public health onderzoeker op de headquarters van de World Health Organisation (Geneve) en als social entrepreneur op Peking University (Beijng) en heeft veel gereisd door de armste buurten in o.a. Africa en Azië. Na haar reis is zij verder gespecialiseerd in business & innovation, gaf zij advies aan het Ministerie van Volksgezondheid en Samenleving en heeft zij in 2016 haar eigen bedrijf iGEN gestart. iGEN is winnaar van de Sustainable Healthcare Challenge 2016, met als missie om toegang tot genetische zorg universeel beschikbaar te stellen. Gedreven vanuit haar visie om de wereld te verbeteren.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies: Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852 Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz 

Postkolonialisme en de toekomst van Europa; Arno Wellens en Erik de Vlieger

"Groen Links is een levensgevaarlijke, maatschappij ontwrichtende partij. Toch wordt Femke Halsema burgemeester van Amsterdam. Logisch want Groen links is tenslotte de grootste partij van Amsterdam"

"Ik kom uit een periode van de onroerendgoedwereld (1992/2015) waarin het volledig cowboy'en was en nu werk ik met dubbeltjes en kwartjes. Als we toen niet in een jaar 10 miljoen verdienden waren we doodziek."

De Volkskrant noemde Erik de Vlieger de Twitter Al Qaida van de lage landen. Hij woont en werkt in Portugal en kijkt terug op zijn onroerendgoedperiode in Nederland. De Vlieger praat met Arno Wellens over zijn passie voor het ondernemerschap en de kansen en bedreigingen die hij op ziet in Nederland, Portugal en Europa.

Over postkolonialisme, immigratie en de toekomst van Europa
Kansen ziet De Vlieger in de verschuiving van bepaalde delen van de industrie van China en Indonesië naar Europa en bijvoorbeeld Portugal. Met de zogenaamde Golden Visa regeling verkoopt Portugal verblijfsvergunningen waar vooral Chinezen dankbaar gebruik van maken. De Golden Visa biedt ondernemers voordelen op het gebied van productie in Portugal en zo ontstaat er misschien wel een nieuwe vorm van postkolonialisme.

Voor Europa ziet De Vlieger een grote bedreiging in het immigratievraagstuk. We gaan onze ondergang tegemoet en stevenen mogelijk af op een burgeroorlog. Hij raadt zijn geliefden dan ook aan om zich buiten Europa te vestigen. De enige methode die werkt is het sluiten van de grenzen. Mensen met radicale ideeën of die ongeschoold zijn horen volgens hem Europa niet te overspoelen. We doen daar niet alleen ons continent kwaad mee, maar ook de migranten. Laten we hen ter plekke helpen en niet hier. Politici nemen nu teveel risico. Er wordt te weinig vooruitgekeken. Niemand weet wat de impact van deze immigratiegolf over 30 jaar is en we spelen met de toekomst van onze kinderen.

Europa kan overleven als het electoraat bij zinnen komt. De grenzen moeten dicht en de EU moet zich anders organiseren. Hervorming kan alleen als alle lidstaten onderkennen dat het volk een muur om Europa wil. Gebeurt dat niet dan krijgen we meer rellen, meer aanslagen en wordt er nog meer aanspraak gedaan op de verzorgingsstaat. Het volk gaat dat niet meer pikken. De maatschappij wordt ontwricht en dat leidt tot knokken. Of daarvoor we sterk genoeg zijn is de vraag.

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Blonde meisjes met blauwe ogen janken het hardst: Erik de Vlieger en Ebru Umar

Een gesprek van Erik de Vlieger met Ebru Umar over Ebru Umar.

(Het geluid van deze video is slecht, de laatste 10 minuten erbarmelijk slecht. Het moest blijkbaar zo zijn. Daarvoor onze excuses!)

 

"Blonde meisjes met blauwe ogen janken het hardst. Die zijn zo gewend om als prinsesje behandeld te worden dat ze bij ieder zuchtje tegenwind omvallen. Blanke mannen kunnen makkelijker beledigd worden."

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. (www.cafeweltschmerz.nl)

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Gevestigde belangen houden innovatie tegen; Harry Starren en Yuri van Geest

Alles wordt goedkoper behalve de zorg, onderwijs en wonen.
Waarom deze sectoren zo problematisch zijn in een wereld waarin alles goedkoper wordt is de vraag die Harry Starren aan Yuri van Geest stelt.

 

Yuri van Geest is ondernemer, publicist en spreker op het gebied van innovatie en initiatiefnemer en oprichter van het Nederlandse ‘Singularity University’.

Je hebt snelle sectoren als media, telecommunicatie, mode, retail, met korte cycli, veel digitalisering en weinig wetgeving. De gevolgen daarvan zijn vooral lagere prijzen. Aan de andere kant zie je gereguleerde sectoren zoals, zorg, onderwijs en wonen, met meer wetgeving. Dat is volgens Van Geest logisch, omdat het de toekomst betreft van onze kinderen. De vraag is alleen of we niet te ver zijn doorgeschoten in die regulering, waardoor er te weinig ruimte is voor innovatie, start ups en nieuwe initiatieven. En zijn we niet te veel in een valkuil gestapt van Lobbyisten van bestaande partijen en belangen? Het zijn overheidsgerelateerde sectoren waar digitalisering minder is binnen getreden. Het zijn voornamelijk politieke beslissingen die binnen deze sectoren de innovatie zouden moeten aanjagen, want ook de overheid zelf is veel te duur. De vraag nu is of de samenleving de veranderingen zelf ook toe wilt staan?

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13