We zitten op een monetaire gletsjer; Paul Buitink met Wim Boonstra

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn op een monetaire gletsjer terechtgekomen die langzaam omlaag schuift."

Wim Boonstra, is Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij Rabo Research. Bedrijfseconoom Paul Buitink is bestuurslid van de Stichting Full Reserve en interviewt Boonstra over de definities van geld.

In dit gesprek gaat het er over of geld per definitie schuld is. Tabak, schelpen, alles komt voorbij. Ook wordt er onderscheid tussen geld uitgegeven door de centrale bank en commerciële bankschulden die we als geld gebruiken.

Boonstra gaat in op het verdwijnen van cash geld, de mogelijke opkomst van digitaal cash en hoe deze centrale banken dit kunnen aanbieden, anoniem of niet. Boonstra geeft minder om privacy.

Quantitative Easing (QE) vindt Boonstra een stap te ver gaan alhoewel volgens hem ECB in eerste instantie wel goed acteerde in de crisis. Er is echter nu geen exit-strategie voor QE. Landen zelf hebben te weinig hervormd. Boonstra laat ook weten hoe hij beleid zou hebben gevoerd als hij ECB-voorzitter zou zijn geweest. Hij is tegen opkopen van bedrijfsobligaties, "het voelt alsof we op een monetaire gletsjer staan".

Verder de vraag of Nederland wel de euro had moeten invoeren, de dekkingsgraad van de pensioenen, huizenprijzen, alternatieven voor QE, central bank digital currencies (CBDC), een depositobank, het depositogarantiestelsel en meer.

En, tot slot; kun je als bankeconoom wel onafhankelijk zijn..........?


HAMAS conferentie in R’dam; Hans Moll en Carel Brendel

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Interview met journalist/blogger Carel Brendel, auteur van Het Verraad van Links en De Onzichtbare Ayatollah.

Brendel is oud-journalist, auteur van een tweetal islamkritische boeken en dé kenner van de politieke islam in Nederland. Hij kent de namen van radicale imams, weet wie in welke moskeebesturen zitten en volgt alle subsidiestromen. Ieder islamitisch congres dat wordt aangekondigd, mag rekenen op zijn kritische aandacht.


Trump en Erdogan zijn een zegen voor Europa; Sid Lukkassen met Olli Salvatore

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over Europa en de relaties met Erdogan en Trump

Foto: GREGORY PAPPAS

'Olli Salvatore is de auteur van 'De Redding van Europa', een helder geschreven bundel essays waarin hij de pijnpunten van Europa analyseert en voor de dag komt met een lange reeks van remedies die, zoals de titel terecht suggereert, Europa van de ondergang moeten redden. Hij is een voorstander van het 'Verhofstadt-model' dat zegt dat Europa enkel nog kans maakt op slagen als het versneld één wordt. Een eenheidstaal en de rechtstreekse verkiezing van een President zijn de volgende stappen die moeten worden ondernomen. In dit interview legt hij uit waarom volgens hem Trump én Erdogan een zegen zijn voor Europa: Trump zal ons dwingen om op eigen benen te gaan staan en in het conflict met Erdogan ziet hij een gedroomde kans om het eens te worden over een gezamenlijk buitenlandbeleid. Verrassend is zijn geopolitieke idee voor de opdeling van het naoorlogse Syrië in drie soevereine staten: Palestina, Koerdistan en Syrië, dat in omvang zal zijn gereduceerd ten voordele van de twee eerstgenoemde naties. De Koerden worden zo 'vergoed' voor hun cruciale rol in het verslaan van I.S. (en vormen meteen een buffer tegen de expansiepolitiek van dictator Erdogan); met het oprichten van een Palestijnse Staat wordt een primaire voedingsbodem voor het internationale terrorisme weggenomen en is een 'opeising' van een deel van Israël overbodig waardoor beide geplaagde volkeren eindelijk een streep kunnen zetten onder het uitzichtloze Joods-Palestijnse conflict. Verder verdedigt hij een US-EU-RUSLAND 'Troïka' om gezamenlijk sterker in het verweer te komen tegen machtige vijanden die het Westen uitdagen.'


De NOS en de “Turkenrellen”; Bart Schut en Hans Moll

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over het uitzetten van een Turkse minister, de rellen in Rotterdam en de verslaggeving van de NOS

Bart Schut is journalist, columnist voor de nieuwe media en journalistiek twitteraar

Schut was aanwezig bij de Turkenrellen in Rotterdam na aanleiding van de uitzetting van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya, bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Schut twitterde daarover en constateerde dat hij honderden nieuwe volgers kreeg, maar tegelijk ontvolgt werd door zijn collega's van de oude media.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel buitenlandse media met daarnaast als enige de NOS. De verslaggeving van diezelfde NOS bleek volgens Schut diametraal ingekleurd t.o.v. wat er feitelijk gebeurde. Een verslag van een anti Nederlandse oproer en de manipulatie van de NOS met als doel verbindend nieuws te brengen.


Het stigma dat PVV heet; Hajo Smit met Bart Brands

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hoe gaan we om met mensen van een andere politieke kleur?

Bart Brands is integraal veiligheidskundige, gespecialiseerd in de fundamentalistische islam en was actief bij de PVV als beleidsmedewerker van kamerlid Richard de Mos. In 2010 werd hij voor de PVV gemeenteraadslid in Den Haag en vervolgens 2011 provinciaal statenlid in Zuid Holland. Na het minder-minder-minder moment van Geert Wilders in 2014 verliet Brands teleurgesteld de PVV.

Tijdens zijn actieve periode van 5 jaar, als fulltime politicus voor de PVV werd hij door zijn familie en vriendenkring als het ware weggezet. Een cordon sanitair in zijn eigen sociale omgeving. Na zijn vertrek uit de politiek is Brands gaan solliciteren.............