De verzekeraar kan GEEN kwaliteit beoordelen; Harry Starren en Marijke Linthorst

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

(Dit is een pilot aflevering van Studio Weltschmerz)

 

Marijke Linthorst speelde een rol in het behoeden van de vrije artsenkeuze in de zorgverzekering. Haar fascinatie met de zorg bleek allerminst tijdelijk. Zij rapporteert wekelijks over de werking van het systeem on de praktijk. Dat zit vol met -soms verbazingwekkende - tegenstrijdigheden. In het interview stelt zij de diagnose en geeft ze de richting aan voor oplossingen.


De bronnen van het salafisme, deel 2; Hans van der Jagt met Umar Ryad

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

DEEL 2; De oorsprong van de islam in Nederland en de huidige opkomst van het salafisme. Een serie van historicus Hans van der Jagt met Umar Ryad, onderzoeker islamologie aan de Universiteit van Utrecht. Ryad doet onderzoek naar de moderne islam in Europa. De periode tussen het begin van de 20e eeuw tot heden staat in zijn onderzoek centraal. Volgens Ryad kunnen we de opkomst van het salafisme niet los zien van de politieke onrust in de moslim regio's.

 


Impeachment van Trump is in volle gang; Laszlo Maracz en Karel van Wolferen

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

We kunnen zien hoe een kleine machtige en manipulerende groep een afzettingsprocedure op gang brengt, waaruit blijkt dat Amerika geen democratie is!

Als het over Trump gaat kun je veel tegengestelde dingen beweren. Wat hij nu met zijn interventies in het Midden-Oosten laat zien is dat het afgelopen moet zijn met de jihadi's. Er toont zich een verandering van het beleid. Er wordt niet meer gesproken over regime change, maar frontaal wordt de aanval gekozen tegen het terreur. Trump negeert daarbij de belangen van de Amerikaanse wapenindustrie.
Een ander aspect is hoe de Amerikaanse mainstream media volop in beweging is naar een impeachment . De media vindt blijkbaar ook dat Trump weg moet. Ongetwijfeld zal hij daarom worden aangeklaagd. Zelfs de kritische media, die eerder achter hem stonden vinden nu ook dat hij weg moet. Hier wordt gedemonstreerd dat niet het volk kiest wie haar president is, maar de macht instituties als de FBI, CIA en andere belangengroepen als de Neocons, die we steeds vaker de Deep State noemen. Samen met de media bepalen zij in hoeverre een president afwijkend beleid mag voeren en bij gebleken ongeschiktheid wordt hij afgezet. We kunnen voor het eerst in de geschiedenis zien hoe een kleine manipulerende machtige groep een afzettingsprocedure op gang brengt, waaruit blijkt dat Amerika geen democratie is!

 


Powerswitch, naar een vitale samenleving; Ruben Munsterman en Jeroen den Uyl

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Als er een incident is maken we de regels ingewikkelder en groter, komt er een nieuw protocol en worden de kosten hoger. Dat mogen wij allemaal met elkaar betalen!

Jeroen den Uyl is partner bij Twijnstra en Gudde en doet onderzoek naar de mogelijkheden de gemeenschap sterker te maken. De overheid is gemakkelijk met macht naar zich toe trekken, maar kan het moeilijk aan de burgers afgeven. Een generatief proces, waarbinnen de complexiteit zichzelf onderhoudt.

De overheid heeft sinds de laatste jaren een enorm aandeel in het bruto nationaal product gekregen. In de 19e eeuw hadden we een vitale samenleving waarbij de overheid zes keer zo klein was als nu. Toen was er een kleine overheid met een enorme publieke sector. De samenleving was toen noodzakelijkerwijs goed met elkaar verbonden. De publieke sector in de 19e eeuw heeft veel geproduceerd aan burgerschapswaarden.

Gemeenschapsvoorzieningen zoals sociale zekerheid zijn inmiddels verstatelijkt geworden. De overheid maakte daarmee een enorme groei door. De markteconomie werd gedreven door consumentisme waardoor de markt groter is geworden maar tegelijk hebben we overheidstaken aan de markt overgedragen waardoor de markt zelf een enorme groei doormaakte. Ook heeft er een vermenging plaats gevonden door door bepaalde onderdelen in marktsector te subsidiëren. De overheid intervenieert in verscheidene markt en de belanghebbende in die markten zijn daar blij mee. De burgers daarin tegen, voelen zich niet betrokken en zien in die grote entiteiten een bedreiging.

Den Uyl schreef het boek Powerswitch, naar een vitale samenleving.

 


Wat is de toekomst van de Eurozone?; Jean Wanningen en André ten Dam

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

André ten Dam is de enige Nederlander die een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan het internationale wetenschappelijke debat over de Euro. Dit gesprek gaat over economie, de Europese Unie, de Euro en over de toekomst van de eurozone.

The Matheo Solution (TMS)’ is zijn doortimmerde concept uit 2010 voor oplossing van de Eurocrisis. Het idee is gebaseerd op een flexibel monetair systeem dat zich aanpast aan een Europa van verschillende economische snelheden: het 'Euro Currency Units-Exchange Rate Mechanism (ECU-ERM)'. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de euro als het enig wettig betaalmiddel (de munten en bankbiljetten) en de euro als rekeneenheid. De euro blijft in de inmiddels 18 landen het enige betaalmiddel (valuta), maar als calculatie-eenheid voor prijzen en lonen kunnen landen zogenoemde NCU's (National Currency Units) als de eurogulden of de eurodrachme weer gaan invoeren.