Waarom Arno Wellens zeker GEEN racist is!; Kiza Magendane en Arno Wellens

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Waarom moeten zwarte mensen steeds over racisme praten? 

 

Arno Wellens en Kiza Magendane ontmoette elkaar virtueel tijdens een heftige discussie op Facebook. Wellens, zelf afkomstig uit Zuid Afrika, schreef dat Afrika vooral drijft (economisch) op vrouwen. Mannen zijn volgens Wellens een beetje lui. Magendane schoot dit in het verkeerde keelgat.

Wellens en Café Weltschmerz geven voor 1 keer de gespreksregie aan deze gedreven activist, student, ondernemer en dromer.
Wellens moet met de billen bloot en Magendane in het interview uitleggen waarom hij geen racist is!

 


De Deep state, krachten en invloed achter politiek beleid; Karel van Wolferen en Laszlo Maracz

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Deep state; De Trans Atlantische krachten achter het geopolitieke speelveld.

Wat is de betekenis van het begrip Deep state en welke invloed heeft het op de Europese politieke besluitvorming? Wat is de Trans-Atlantische agenda van de Amerikanen en wat is de rol van de Neocons daarbij?

Deep state wordt door Amerikaanse deskundigen gedefinieerd als een gecombineerde groep machten die met elkaar belangrijker zijn dan de Amerikaanse regering en buiten de democratische processen om het politieke beleid bepalen.

Een ding is zeker, de Amerikanen proberen met hun doctrine van Full-spectrum dominance zowel militair als economisch de wereld te beheersen. Uit naam van de wereldvrede zoals u zult begrijpen........en natuurlijk doen wij allemaal mee, want wie is er nu tegen wereldvrede?


De tentakels van het cultuurmarxisme; Sid Lukkassen met Wim van Rooy

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De tentakels van het cultuurmarxisme woekeren overal!

De lange mars door de instituties is zó succesvol geweest, dat cultuurmarxisme inmiddels diep is ingebakken in de cultuur. Wat betreft het gedachtegoed dat in '68 werd gebrouwen, denken mensen vandaag dat dit het gewone denken is. Zij herkennen het gedachtegoed niet als zijnde het product van specifieke politieke keuzes. Maar ze leven er wel in, en kunnen hun waarnemingen steeds minder rijmen met wat hen vanuit de instituties wordt voorgehouden. De gevolgen? Gaslighting, cognitieve dissonantie en dubbeldenk.

"De mainstream media zijn in het bezit van het cultuurmarxisme", aldus Van Rooy. Hij bereidt zich voor op de nu komende wereldorde, door les te volgen in Krav Maga.


Incasso met Kafkaiaans geweld; Ruben Munsterman met Jesse Frederik

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De overheid heeft geruisloos een wetswijziging doorgevoerd waardoor deze met grof Kafkaiaans geweld vorderingen kan incasseren. Ineffectief en met grote psychische schade tot gevolg.

Sinds 2011 zijn er 18.733 mensen in de cel beland vanwege onverzekerde auto’s die niet eens rijden. Door een wetswijziging verdient de overheid inmiddels meer aan de aanmaningen dan aan de boetes zelf. En met veiliger verkeer heeft het nauwelijks nog iets te maken.
Het absurde Nederlandse boetebeleid: 18.733 celstraffen voor onverzekerde auto’s (die in de garage staan)

Hoe is het ooit zover gekomen? Om dat te begrijpen moeten we terug naar 2011. Toen besloot de overheid de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) onder te brengen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), zelfs voor de Kamercommissie Verkeersveiligheid tamelijk saaie materie.

In het kort kwam het hierop neer: de overheid wijzigde de wet zodat er ‘honderdprocenthandhaving’ op onverzekerde voertuigen kwam. Elke vier maanden deed de RDW voortaan een check: staat een voertuig in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister? Hop! Een boete uit naam van ambtenaar ‘404040’ (dat klinkt als een computer, want dat is een computer).

Om ervoor te zorgen dat bekeurde burgers hun boetes op tijd betalen, verhoogde de wetgever ook de kosten bij te laat betalen. Daarover maakte geen Kamerlid zich tijdens de wetsbehandeling druk. Het parlement vroeg zich slechts af of er wel voldoende
Het schriftelijk overleg over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. ‘afschrikwekkende werking’ uitging van de nieuwe maatregel.

De volledige Tweede Kamer - van de SP tot de VVD -
De Tweede Kamer stemming over het wetsvoorstel. stemde uiteindelijk met het wetsvoorstel in. Een efficiëntere handhaving - wie kan daar ook tegen zijn?

 

Jesse Frederik is onderzoeksjournalist bij De Correspondent.
Ruben Munsterman is onderzoeksjournalist bij Business Insider.
Dit gesprek is gemaakt in samenwerking met De Correspondent en Business Insiders.


Waarom Turken zich aangetrokken voelen tot hun leider en hun religie; Hans Moll met Celal Altuntas

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Schrijver Celal Altuntas praat met oud NRC journalist Hans Moll over het onbegrip tussen de blanke Nederlanders en 4 generaties Turken.

Waarom hebben Nederturken zo massaal op Erdogan gestemd, terwijl er inmiddels al vier generaties Turken in Nederland wonen. Volgens Altuntas begrijpen blanken Nederlanders na 50 jaar nog steeds niet hoe de cultuur van migranten in elkaar zit. Dat de Nederlanders nog steeds niet begrijpen dat mensen gevormd worden in een "wij" cultuur, terwijl de Nederlandse cultuur een "ik" cultuur is die centraal staat. Als kind wordt je in Nederland meegegeven dat je voor jezelf moet zorgen, dat je moet studeren, een carrière moet hebben en gebruik maakt van je vrijheid van meningsuiting. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden en niet voor de regels van een religie. De andere kant is de collectieve cultuur, waar je als kind al wordt gevormd met de codes van je traditie en religie. Je bent niet alleen van jezelf maar ook van je omgeving. De hechting met de familie is veel groter en bepalender dan die in de westerse cultuur waar men veel makkelijker afstand neemt. Nederlanders begrijpen nog steeds die verschillen niet en hoe die cultuur in elkaar zit; waarom Turken zich zo aangetrokken voelen tot hun leider en hun religie.