Reactie DNB op item beleggingen van pensioenfondsen en het antwoord van Pieter Lakeman

image008Beste heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de reactie op het item van Lakerman over de beleggingen van pensioenfondsen.
Hartelijke groet, Ben Feiertag

 

  • In de financiële crisis is veel misgegaan in de pensioensector. Kortingen waren aan de orde van de dag en resultaten behaald in het verleden bleken geen garanties voor de toekomst. Om het vertrouwen in de sector te herwinnen en de fondsen stabieler te maken is veel nieuwe wetgeving aangenomen door de Tweede Kamer, waaronder de wet om besturen van fondsen te versterken en het nieuwe Financiële toezichtskader om de impact van financiële schokken bij fondsen te spreiden. Zo hoeft een fonds dat door de lage rente in dekkingstekort komt, niet meteen te korten op de pensioenen omdat het herstel gespreid mag worden over 10 jaar.
  • DNB vindt het voornamelijk van belang dat fondsen transparant zijn over wat zij de deelnemers bieden. Het kan niet zo zijn dat fondsen én een hoog én een goedkoop én een zeker pensioen bieden omdat dat per definitie onmogelijk is. Fondsen moeten duidelijk zijn over hun doelstelling en de daarbij behorende risico's, zodat er ook geen verrasssingen plaatsvinden als het pensioen later moet worden uitgekeerd.
  • In het belang van de deelnemers en op basis van de Pensioenwet houdt DNB toezicht op de fondsen en hun beleggingsbeleid. Bij het beleggingsbeleid is in eerste instantie het pensioenfonds in overleg met de sociale partners aan zet om over het risicoprofiel van haar beleggingsbeleid te beslissen. DNB ziet er dan wel op toe dat het gevoerde beleggingsbeleid in lijn is met de doelstelling en het risicoprofiel dat het fonds en partners zelf hebben vastgelegd. Het beleid dat het fonds zelf bedenkt, moet dus wel netjes worden uitgevoerd.
  • Ook moeten de beleggingen op basis van de Pensioenwet aansluiten bij de verplichtingen en de risicohouding die het fonds heeft. Daarnaast dienen pensioenfondsen een gespreide beleggingsportefeuille te hebben. De wet, waarop DNB haar toezicht baseerd, stelt dus niet dat fondsen persé alleen maar in lange termijn staatsobligaties moeten beleggen, maar wel dat zij goed oog hebben voor de risico's van beleggingen die risicovol tot zeer risicovol zijn. Als wij zouden toestaan dat fondsen veel meer risico nemen dan nodig is om de doelstelling van het fonds te realiseren, dan bestaat de kans dat uiteindelijk de deelnemer later met de rekening komt te zitten. En dat willen wij voorkomen.

 

Pieter Lakeman van SOBI Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 031229
Pieter Lakeman van SOBI

 

Het Antwoord van Pieter Lakeman:

Het is prettig dat DNB een reactie geeft. De reactie gaat echter langs de kern van mijn kritiek. Ik had twee punten: 1 DNB zadelt pensioenfondsen en verzekeraars op met uiterst riskante lange termijn vastrentende staatsobligaties uit de eurozone. En  2 DNB stelt functionarissen binnen de financiële wereld onder onacceptabele druk om haar eigen beleid door te drukken en haar onwelgevallige personen te weren. Op het tweede punt gaat DNB überhaupt niet in. Maar ook het eerste punt gaat ze in feite uit de weg. DNB stelt:

“Bij het beleggingsbeleid is in eerste instantie het pensioenfonds in overleg met de sociale partners aan zet om over het risicoprofiel van haar beleggingsbeleid te beslissen. DNB ziet er dan wel op toe dat het gevoerde beleggingsbeleid in lijn is met de doelstelling en het risicoprofiel dat het fonds en partners zelf hebben vastgelegd. Het beleid dat het fonds zelf bedenkt, moet dus wel netjes worden uitgevoerd.“ Lees meer

Policor vs islamofoben

084a052dcb5ae44317c7e82c548281e6

Policor-mensen handelen vanuit een superioriteitsgevoel: mij kan niets overkomen, mijn positie is zo sterk, mijn systeem is zo sterk, mijn democratie is zo sterk.
Islamofoben daarentegen, handelen vanuit een minderwaardigheidsgevoel: ik zie dat het fout gaat, er gebeuren dingen die mijn vrijheid/veiligheid bedreigen, ik ben bang dat mijn systeem het niet haalt. Ik bijt van mij af.
Ik vraag mij af wat het beste is om als land te doen. Ook al begrijp ik dat je je zorgen maakt, ook al zie ik dat er foute dingen gebeuren (met name op het emancipatiefront) neig ik naar het eerste.
Daarbij zouden wij ook terroristische daden moeten negeren. Mediastilte, enkel een paar regeltjes op pag.3. Geen aandacht aan geven. “We zijn sterk, onze democratie is sterk, jullie doen maar.”
Want laten wel wezen: wát kan er echt gebeuren? Ze kunnen vreselijke dingen uithalen, maar een heel Westers land overnemen? De vrijheden en democratie die we hier hebben omverwerpen? Dat gebeurt toch nooit?
Hun tactiek is verwarring en angst zaaien om een burgeroorlog te ontketenen.
Het zijn terroristische aanslagen maar geen terreur. Terreur is als je regering zijn eigen bevolking stelselmatig onderdrukt en zijn eigen subversieve elementen vermoordt. Hier is geen sprake van. Wij zijn sterker. Wij moeten sterk blijven. En sterk overkomen.
Geen BRAND! roepen. Het land staat niet in brand. Het zijn fikkies. Die blust de brandweer dan en over tot de orde van de dag. Over 100 jaar staan we er nog. Met onze gebrekkige democratie en al.