cafe weltschmerz verdacht gemaakt en gecensureerd

Café Weltschmerz verdacht gemaakt en gecensureerd

Café Weltschmerz verdacht gemaakt en gecensureerd

KRO-NCRV programma Pointer en De Groene Amsterdammer hebben in een gezamenlijke productie op 20 december 2020 een bizarre complot-theorie over Café Weltschmerz gepubliceerd. YouTube heeft op 25 december 2020 wederom een video van Café Weltschmerz verwijderd. De aanvallen op ons platform nemen toe.

KRO-NCRV programma Pointer en de Groene Amsterdammer kwamen op 20 december uit met een gecombineerde t.v.-reportage en artikelen waaraan een team van maar liefst vijf journalisten had gewerkt. Ze kwamen met sensationeel nieuws: Complotdenkers strijden met Amerikaanse lobbyclub en Kennedy-telg tegen coronamaatregelen en Nederlandse complotgroepen werken samen met libertarisch-Amerikaanse lobbygroep.

De beschuldiging: “Nederlandse complotgroepen zoals Viruswaarheid, Café Weltschmerz, Gezond Verstand en de artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, worden beïnvloed door een Amerikaanse lobby-organisatie: de John Birch Society.” Karel Beckman, freelance journalist die regelmatig samenwerkt met Café Weltschmerz, werd apart genoemd als iemand die “in het netwerk” van de John Birch Society zit.

De wie? Ja, dat zeiden wij ook tegen elkaar. John Birch Society? Is dit een grap? We hebben nog even rondgebeld met collega-complotdenkers bij Viruswaarheid en Gezond Verstand, daar bleek ook niemand ooit gehoord te hebben van de John Birch Society. We zijn er inmiddels achter dat het gaat om een anti-communistische, conservatief-libertarische organisatie in de V.S. uit de jaren vijftig die nog steeds bestaat en kritiek heeft op het Amerikaanse coronabeleid. Café Weltschmerz laat ook mensen aan het woord die kritiek hebben op het coronabeleid, dus, ja …. 

Volgens Pointer en de Groene Amsterdammer verspreidt de John Birch Society tegenwoordig “desinformatie over het effect van mondkapjes, de 1,5 meterregel en de veiligheid van vaccins.” Voorbeelden worden niet gegeven. Blijkbaar is kritiek op deze maatregelen voor Pointer en de Groene Amsterdammer al “desinformatie”.

Hoe deze desinformatie vervolgens via de John Birch Society is ingestoken bij Café Weltschmerz en in de publicaties van Beckman, of welke contacten er zouden zijn geweest, wordt niet vermeld. Er worden wat namen rondgestrooid, zoals van de Duitse arts Heiko Schöning, en Robert Kennedy Jr., waarvan wordt gesuggereerd (niet beweerd) dat zij ook deel uitmaken van de mysterieuze John Birch Society, waarover verder ook niet veel wordt verteld. Het is allemaal van een verbijsterend complot-gehalte.

 In het tv-programma wordt onderzoeker Bart Verhoeven, een “specialist” in de John Birch Society, gevraagd wat de invloed is van deze groep op mensen en groepen in Europa. Hij antwoordt: de “rechtstreekse invloed is klein, maar hun manier van denken, werken, kijken naar het politieke landschap is sterk ingeburgerd aan het raken”.

Tja. Geen contacten dus, maar de “manier van denken” is hetzelfde. Werken wij nu samen met iedereen op de wereld die er dezelfde “manier van denken” op nahoudt? Eén groot wereldomspannend anti-corona-netwerk?

Je kunt erom lachen, maar de desinformatie van Pointer en de Groene Amsterdammer heeft nare kantjes. Ze beweren bijvoorbeeld dat “Ook de brandbrief die Nederlandse artsen begin juli schreven tegen de coronawet blijkt onderdeel te zijn van een aan de John Birch Society verbonden campagne.” Deze brandbrief (van 28 juni), een initiatief van twee internisten, waar Café Weltschmerz in juli een uitzending aan heeft gewijd, verklaarde onder meer (op basis van een groot aantal wetenschappelijke referenties) dat “de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen”. 

Dat de brandbrief “onderdeel” zou zijn van een “campagne” van de John Birch Society leiden Pointer en De Groene Amsterdammer af uit het feit dat “Een van de ondertekenaars, de in Brussel opgeleide huisarts Elke de Klerk, nauw samenwerkt met de lijfarts van Kennedy: de uit Hamburg afkomstige Heiko Schöning.” Dat Elke de Klerk, Kennedy en Heiko Schöning deel uit zouden maken van het netwerk van de John Birch Society laten wij voor rekening van Pointer en De Groene Amsterdammer. Dat de enkele handtekening van Elke de Klerk het bewijs is dat de brandbrief onderdeel is van een “campagne” van de John Birch Society is te zot voor woorden.

De brandbrief is door 17.000 artsen en zorgprofessionals ondertekend. Het brandbrief-initiatief is kort geleden omgezet in de stichting Artsen Covid Collectief, die een indrukwekkend filmpje hebben gemaakt over wat hen beweegt. Oordeel zelf in hoeverre dit verband zou houden met een radicale (?) Amerikaanse actiegroep. Diep triest dat deze mensen op deze manier worden zwart gemaakt door KRO-NCRV en de Groene Amsterdammer, wat ooit toch respectabele journalistieke organisaties zijn geweest.

Minstens zo kwalijk is dat Pointer en De Groene Amsterdammer hun artikelen en tv-reportage eindigen met de beschuldiging dat Weltschmerz, Beckman en anderen er met hun kritiek op het overheidsbeleid op uit zijn om de maatschappij te “verzwakken” en “destabiliseren”. Zij noemen dit “niet zonder gevaar” en een “risico” voor de “stabiliteit” van de samenleving.

Dit zijn ernstige beschuldigingen waarmee wij als critici van het coronabeleid verdacht worden gemaakt en gedemoniseerd. Ben je tegen de maatregelen, dan “destabiliseer” je de samenleving.

For the record: tot 20 december 2020 hadden noch de redactie van Weltschmerz noch Beckman ooit van de John Birch Society gehoord, behalve als historisch fenomeen. Wij hechten eraan om te onderstrepen dat onze kritiek op het coronabeleid is ingegeven door onze eigen overtuigingen, gebaseerd op feiten en wetenschappelijke, juridische en ethische argumenten.

Beckman en sommige (niet alle!) door Weltschmerz geïnterviewde personen vinden het beleid disproportioneel, ineffectief (geen relatie tussen lockdown-maatregelen en aantallen coronaslachtoffers) en een schending van onze vrijheden en grondrechten. Ook wordt door sommige geïnterviewde personen aangedragen dat de corona-pandemie door regeringen en een kleine elite van machtige en kapitaalkrachtige politici en zakenlieden wordt aangegrepen om hun macht te verstevigen en om geld te verdienen.

Dit zouden in ieder normaal publiek debat acceptabele argumenten horen te zijn, waarover uiteraard te discussiëren valt, maar die niet horen te worden weggezet als “destabiliserend” en “gevaarlijk”. Dat zijn praktijken die we kennen uit dictaturen als Rusland en China. Het is de opmaat naar repressie en censuur.

Opnieuw YouTube-censuur van Weltschmerz

Over censuur gesproken, op eerste Kerstdag werd Café Weltschmerz wederom getroffen door censuur van YouTube. De Kerst-toespraak van onze vaste columnist Ab Gietelink werd na twee uur verwijderd wegens “medische desinformatie”. Waar uit die “desinformatie” precies heeft bestaan, wordt door YouTube niet vermeld. Wij tasten in het duister. We hebben meteen bezwaar aangetekend tegen het besluit, en kregen een dag later te horen: “Bezwaar is afgewezen.” Meer niet. Geen reden.

Het betekent een rechtstreekse bedreiging voor het YouTube kanaal van Café Weltschmerz. Des te meer reden voor u als kijker om rechtstreeks naar onze website te komen. Wij zullen de video’s hier doorlinken naar andere platforms als LBRY. Schrijft u zich svp in voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat social-media kanalen als YouTube en LinkedIn en ook de reguliere media een keiharde campagne voeren tegen iedereen die fundamentele kritiek heeft op het overheidsbeleid. Dat in een land als Nederland kritiek niet mag worden gehoord, is ongekend.

Kom alstublieft in actie, stuur protestbrieven naar de regering en Tweede Kamer, naar de reguliere media, naar de social-media kanalen. Laat u horen en als u kunt, steun ons. Het heeft zin. We hadden de afgelopen maand 1,2 miljoen views alleen op YouTube. U bent niet alleen. De vrijheid van ons allemaal staat op het spel.

Redactie Café Weltschmerz

manifestatie museumplein vrouwen voor vrijheid

Super manifestatie op Museumplein

Vrouwen voor Vrijheid, een initiatief van vrouwen die zich verzetten tegen de vrijheidsbeperkingen van het coronabeleid, weet er in deze moeilijke tijd in te slagen om in het hele land inspirerende manifestaties op touw te zetten. Een geweldige prestatie.

Het voorlopige (maar niet laatste) hoogtepunt was een manifestatie op het Museumplein in Amsterdam op 14 november, met als motto Licht in het Donker, dat zeker duizend bezoekers trok. De sfeer was geweldig.

Helaas wisten de mainstream-media er toch een negatieve draai aan te geven als zouden de autoriteiten het evenement vroegtijdig hebben beëindigd “vanwege schending van de coronaregels”. Op dat moment was het evenement echter al praktisch afgelopen.

Wilt u meer weten over Vrouwen voor Vrijheid? Fiona Zwart had voor Café Weltschmerz op 12 november een gesprek met drie van de initiatiefneemsters.

ab gietelink malieveld hart voor vrijheid

Redevoering Hart voor Vrijheid – Ab Gietelink

Ik zou willen leven in een land…
Waar oude zieke mensen met onderliggend lijden gewoon mogen sterven.
Is het niet aan hartfalen, kanker of de griep dan gewoon aan Corona
Waarin niet de IC heilig verklaard
Waar het ziekenhuis een bescheiden maatschappelijke rol speelt en de
virologen niet door slaafse media als heiligen worden vereerd.

Ik zou willen leven in een land…
Waar niet het hart van het goede en vitale leven wordt gesloten omdat de
samenleving tot een publiek ziekenhuis is gemaakt
Waar niet de horeca, de cultuur, de evenementen, het toerisme en de
persoonlijke beroepen worden geofferd op het altaar van de IC
Waarin tienduizenden bedrijven open en vitaal mogen zijn en niet
honderdduizenden werklozen zinloos slachtoffer.

Ik zou willen leven in een land…
Waar niet de grondrechten tot elastiek zijn gemaakt en de burgers in angst
moeten zwijgen.
Waarin niet het welzijn van 17 miljoen mensen wordt afgeknepen met zinloze verboden en absurde regelcratuur.
Waarin niet de bevolking in een sfeer van paranoia en angst wordt gebracht en velen op 1,5 meter afstand, achter hun muilkorf en met quarantaineregels beschadigd worden met het virus van smetvrees.

Ik zou willen leven in een land…
Waar de rechters nog de moed hebben om de overheid te corrigeren en niet buigen en de grondrechten van burgers
opofferen.
Een land waarin het censuurapparaat van de multinationals een
halt krijgt en niet de huisarts die belangeloos voor een medicijn pleit het
zwijgen wordt opgelegd.
Waar is het fout gegaan met de Nederlandse rechtsstaat?
Ooit zullen onze rechters in de spiegel kijken en zich diep schamen voor hun lafheid in crisistijd.

Ik zou willen leven in een land…
Waar demonstranten niet hoeven te vrezen voor politiegeweld en opsluiting.
Waar demonstranten op het binnenhof gewoon hun spreekkoren kunnen
aanheffen.
Waar een tirade tegen een kamerlid op straat ervaren wordt als democratie.
‘Landverrader’ is wel het minste dat je mag horen als je net voor een tijdelijke dictatuur hebt gestemd. Een politicus die die confrontatie niet aankan en zich bedreigt voelt is ongeschikt voor zijn functie.

Een land waarin mensen vrij mogen geloven in flat earth of complotten zonder getroffen te worden voor anonieme censuur van internetmultinationals.
Waarin deskundigen kritisch vragen mogen stellen over MH17 of 9/11 zonder te vrezen voor uitsluiting.
Een land waarin niet de brede beweging van coronakritiek wordt gereduceerd tot complotdenkers , wappies en fantasten.

Ik zou willen leven in een land…
Waar de media niet het propaganda-apparaat van de heersende orde zijn en kritisch zijn naar de instituties.
Een land waarin de media nog nieuwsgierig is naar het dissidente geluid en
open staat voor de andere kant van het gelijk.
Een land waarin de media niet de lakei zijn van het repressie-apparaat en
scherp kiest tegen de naderende dictatuur.

Een land waarin niet de vrije onafhankelijke gedachte verdrukt wordt in een digitaal moeras van censuur.
Een land waarin niet de vraag is of de repressiemaatregelen wel streng genoeg zijn. En wanneer handhaving komt voor 1,5 meter?
En wanneer de mondkapjesplicht komt en repressievere quarantaineregels ?
Nee, een land waarin het geweldsmonopolie van de staat stuit op de kritische vraag: Waarom zijn al deze maatregelen noodzakelijk en zijn ze niet volledig buiten proportie?

Waar is het land waarin de macht kritische vragen krijgt van de media?
Waarin het maatschappelijk debat in crisistijd op het scherp van de snede
wordt gevoerd en niet is verworden tot een gezellige infotainmentshow?
In Nederland wordt de serieuze kritiek van wetenschappers, denkers en politici angstvallig uit de praatshows en van de opinie pagina’s worden geweerd.

Een land waarin de verscheurdheid wordt toegedekt onder een leugen van
eenheid.

TENSLOTTE, AAN U LEDEN VAN DE 1e KAMER
Stop de Noodwet, Stop de Spoedwet, Stop de Coronawet,
Stop De Tijdelijke wet Covid 19 of welke naam U dit rechtsstatelijk virus ook allemaal geeft.

Dit is geen wet.
Dit is een virus.
Het besmet het systeem.
Het vreet zich in de organen van de maatschappij.
Deze irrationele angst-epidemie vernietigt onze immuniteit,
Vernietigt onze economie.
Vernietigt onze rechtsstaat.
Vernietigt ons psychologisch welzijn en ons onderling vertrouwen.
Stop deze afbraak van de parlementaire democratie en de rechtsstaat.

U bent met 75 vertegenwoordigers gekozen.
Wanneer er een moment is dat de 1e Kamer haar bestaansrecht kan
legitimeren, dan is het nu.
U zit daar niet om uw verantwoordelijkheid weg te schuiven naar een
autocratische structuur van ministers.
U zit daar om hen te controleren
U zit daar niet om uzelf buiten spel te zetten.
Sta op, spreek en toont U uw hart voor onze grondrechten.
Stop deze dictatoriale tunnelvisie en ontwaak.

Ab Gietelink

24 Oct 2020 tijdens Hart voor Vrijheid Malieveld Den Haag
Foto credits: JP Art Photograpy

Regenboogteam-tegen-mondkapjesplicht

Regenboogteam roept kabinet op mondkapjesplicht in te trekken

Het Regenboogteam, een groep van 25 artsen, wetenschappers, psychologen en juristen, die “meedenkt” met het coronabeleid, roept in een brief van 2 november 2020 het kabinet op om de ministeriële regeling verplichte mondkapjes in te trekken. Het kabinet wil per 1 december de huidige adviezen voor het dragen van mondkapjes in de wet vastleggen.

Het Regenboogteam stelt grote vraagtekens bij de noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van de in de Regeling voorgestelde mondkapjesplicht. In de brief voeren zij onder mee de volgende argumenten aan:

 • Geen steun huidige stand van de wetenschap voor niet-medische mondkapjes.
 • Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een advies gegeven dat indruist tegen de mondkapjesverplichting.
 • In de regeling is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er vanuit gezondheidsperspectief reden is voor het invoeren van een mondkapjesplicht. De mondkapjesplicht is omwille van politieke overwegingen (namelijk: een einde maken aan de maatschappelijke discussie) genomen, niet om gezondheidsredenen.
 • Er  bestaat geen relatie tussen mondkapjesplicht en toenemend aantal besmettingen:.
 • Volgens het RIVM en andere medisch-wetenschappelijke bronnen is het bewezen effect van niet-medische mondkapjes klein. Jaap van Dissel benadrukte zelfs, op basis van een Noors onderzoek, dat minimaal 200.000 personen zeven dagen lang een mondkapje moeten dragen om misschien één besmetting te voorkomen. De Association of American Physicians and Surgeons stelt vast dat niet-medische mondkapjes geen bescherming bieden tegen het coronavirus en waarschuwt zelfs voor de negatieve gevolgen van het dragen van een mondkapje. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt voorts dat het wetenschappelijke bewijs dat mondkapjes werken simpelweg ontbreekt
 • De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft toegegeven dat het wereldwijde advies om mondkapjes te dragen niet is voortgekomen uit medisch-wetenschappelijke evidentie, maar als gevolg van een politieke lobby.
 • Uit recent onderzoek van het Amerikaanse CDC blijkt dat 85 procent van de mensen die geïnfecteerd is geraakt met het coronavirus altijd (70 procent) of vaak (15 procent) een mondkapje draagt. Het dragen van een mondkapje verkleint de kans op infectie dus niet.
 • Het invoeren van een mondkapjesverplichting in andere landen of gebieden heeft niet geleid tot een daling van het aantal infecties, en in een aantal gevallen zelfs tot een stijging van het aantal coronagevallen. Er lijkt dus geen correlatie, laat staan een causaliteit, te bestaan tussen het invoeren van een mondkapjesplicht en het terugdringen van het aantal corona-infecties.
 • Onderzoeken waaruit enig effect van mondkapjes blijkt, zijn vaak discutabel, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een zwakke methodologische basis of omdat het onderzoek feitelijk het tegenovergestelde bewijst als wordt beweerd.
 • Zelfs als er wordt uitgegaan van een klein, gering positief effect van het dragen van niet-medische mondkapjes, dient dit effect altijd afgewogen te worden tegen de negatieve neveneffecten van mondkapjes. “Alle kleine beetjes helpen” is in dat kader een drog- en doelredenering, aangezien in de besluitvorming alle relevante aspecten moeten worden meegewogen, zoals negatieve psychosociale en medische effecten van het dragen van mondkapjes.
 • Ten aanzien van de evenredigheid moet worden vastgesteld dat het verplicht dragen van een mondkapje inbreuk maakt op de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, namelijk het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op de onaantastbaarheid van het eigen lichaam. In de Regeling stelt de Minister dat mondkapjes bijdragen aan de bescherming van een ander Grondrecht, te weten artikel 22: de bescherming van de volksgezondheid. Echter, een vereiste voor dit criterium is dat aannemelijk is gemaakt op welke wijze de mondkapjesplicht bijdraagt aan de bescherming van de volksgezondheid. Dat is niet gebeurd. Daarmee is de inbreuk op de Grondwetsartikel 10 en 11 disproportioneel, onrechtmatig, niet evenredig en niet onderbouwd met medisch-wetenschappelijk bewijs.
 • Een mondkapjesplicht voldoet bovendien niet aan het vereiste van subsidiariteit. Deze verplichting geldt als een bijzonder ingrijpend middel, waarbij niet is aangetoond dat de plicht medisch-wetenschappelijk effectief is of bijdraagt aan het beoogde doel, mogelijk werkt de verplichting zelfs contraproductief. Hiermee is de Regeling onrechtmatig en niet legitiem.
 • Het argument ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ is een omkering van alle rechtsprincipes. Aangezien medisch-wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de mondkapjesplicht niet effectief is, is het vanuit juridisch oogpunt niet alleen hoogst ongebruikelijk, maar ook zeer onwenselijk om tot een verplichting over te gaan.  
 • Omdat er, als gevolg van een mondkapjesplicht, veel medische, psychosociale, sociaal-emotionele en mentale negatieve effecten te verwachten zijn, is het aannemelijk dat de Regeling uiteindelijk meer gezondheidsschade aanricht, dan dat de Regeling een positieve werking heeft op het verloop van de corona-infecties.
 • In het coronabeleid is onvoldoende aandacht voor de negatieve gevolgen die coronamaatregelen hebben voor grote groepen Nederlanders. De discussie over proportionaliteit ontbreekt in het consultatievoorstel. Het invoeren van een mondkapjesplicht heeft verstrekkende gevolgen voor mensen, omdat zij hun vrijheid wordt beperkt bij alle activiteiten in een publieke binnenruimte. Een vrijheidsbeperking met een dergelijke impact moet niet alleen door eenduidig medisch-wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar ook voldoen aan het vereiste van proportionaliteit. Tevens dient de inbreuk op de vrijheid van mensen in het algemeen belang zijn. Daarvan is, vanwege het ontbreken van medisch-wetenschappelijke onderbouwing, in deze Regeling geen sprake.

Voor de volledige tekst van de brief van het Regenboog-team zie dit artikel op de website Ademvrij.NU van het onlangs opgerichte Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes.

Coronabeleid monument van collectieve hysterie

Brits rechtsgeleerde: “Coronabeleid monument van collectieve hysterie”

De overheid heeft bewust angst aangejaagd voor het coronavirus en zich gedragen als een autoritair regime met de tactieken van een politiestaat, heeft voormalig rechter van het Britse hooggerechtshof, Jonathan Sumption, verklaard tegenover de Britse krant The Guardian.

In de jaarlijkse Cambridge Freshfields law lecture veroordeelde Sumption de manier “waarop de Britse staat dwangmaatregelen heeft opgelegd aan de bevolking een nooit eerder vertoonde schaal.” De voormalige rechter toonde zich “geschokt” door “het gemak waarmee mensen zijn geterroriseerd om hun basale vrijheden op te geven die fundamenteel zijn voor onze samenleving”.

Sumption is niet de enige ex-rechter die kritiek heeft op het coronabeleid, meldt de Guardian. Eerder al zei Lady Hale, voormalig President van het Hooggerechtshof, dat Britse parlementsleden hun taak hebben verzaakt tijdens de pandemie.

Sumption zei: “Ik twijfel niet aan de ernst van de epidemie, maar ik geloof dat de geschiedenis de maatregelen zal veroordelen als een monument van collectieve hysterie en zotheid van de overheid.”