In memoriam Eckart Wintzen, aflevering 2: Harry Starren en Tirso Francés

Het door Eckart Wintzen bedachte organisatieconcept was gebaseerd op groei, ontwikkeling en celdeling. Als de 'cel' meer dan 50 medewerkers had, werden de voorbereidingen voor een celdeling in gang gezet. Uit eigen gelederen werd een nieuwe directeur benoemd, en zo gingen twee cellen verder ieder met ongeveer 30 man personeel. Volgens Wintzen werkt dit model omdat het verantwoordelijkheid geeft aan mensen. De organisatie heeft geen stafafdelingen, want de cellen organiseren hun bedrijfsvoering zelf. De overkoepelende zaken, zoals huisstijl en PR worden dan vanuit het hoofdbureau geregeld.

 

Op 21 maart 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Eckart Wintzen overleed. Wintzen (1939-2008) was een van de meest spirituele, creatieve en onorthodoxe ondernemers van Nederland. Zijn ideeën uit het verleden lijken steeds meer de oplossing voor de snel groeiende problemen in het heden. Om die reden heeft Café Weltschmerz drie afleveringen geprogrammeerd waarin zowel zijn persoon als gedachtegoed opnieuw belicht wordt. Speciaal voor deze serie afleveringen hebben wij zijn hechte vriendenfamilie en voormalige medewerkers uitgenodigd om over de drie onderwerpen te praten. In 1976, toen nog vrijwel niemand het woord software kende, startte Wintzen het bureau voor software ontwikkeling BSO. Vanuit het idee dat mensen optimaal werken wanneer ze zich betrokken voelen bij hun werk, hun collega's en de manier waarop het werk georganiseerd wordt, bedacht hij de 'celfilosofie'. Na de verkoop van BSO in 1996 begon hij onmiddellijk het venture capital bedrijf Ex'tent, waarmee hij wilde laten zien dat de vrije markteconomie ook duurzaam kan zijn.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering.  NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

In memoriam Eckart Wintzen, aflevering 1: Harry Starren en Femke Groothuis

Over duurzaam investeren en de belasting op milieu degradatie. Als arbeid wordt belast, zoals nu gebeurd, zullen ondernemingen op arbeid besparen. Als het fiscale accent daarentegen op energie en grondstoffen ligt, zal de ondernemer gaan bezuinigen op consumptie. Wintzen bepleitte een fiscale dubbelslag die werk creëert en het milieu spaart. Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. 

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Tralala Holding

 

Op 21 maart 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Eckart Wintzen overleed. Wintzen (1939-2008) was een van de meest spirituele, creatieve en onorthodoxe ondernemers van Nederland. Zijn ideeën uit het verleden lijken steeds meer de oplossing voor de snel groeiende problemen in het heden. Om die reden heeft Café Weltschmerz drie afleveringen geprogrammeerd waarin zowel zijn persoon als gedachtegoed opnieuw belicht wordt. Speciaal voor deze serie afleveringen hebben wij zijn hechte vriendenfamilie en voormalige medewerkers uitgenodigd om over de drie onderwerpen te praten. In 1976, toen nog vrijwel niemand het woord software kende, startte Wintzen het bureau voor software ontwikkeling BSO. Vanuit het idee dat mensen optimaal werken wanneer ze zich betrokken voelen bij hun werk, hun collega's en de manier waarop het werk georganiseerd wordt, bedacht hij de 'celfilosofie'. Na de verkoop van BSO in 1996 begon hij onmiddellijk het venture capital bedrijf Ex'tent, waarmee hij wilde laten zien dat de vrije markteconomie ook duurzaam kan zijn.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

 

Wat zijn de verhoudingen tussen Rechts en Links?; Coen de Jong en Kees van der Pijl

Wat stellen de begrippen Links en Rechts nog voor en wat wil het? "Elke tijd heeft zijn eigen krachten verdeling. Er is altijd een groep die het emancipatieproces wil bevorderen en er is een groep die dat wil tegenhouden. De polemiek daaromheen maakt van de begrippen links en rechts scheldwoord karakters. Het woord racist is bv onbruikbaar geworden omdat iedere parkeerwachter door gekleurde foutparkeerders racist genoemd wordt."

Volgens emeritus hoogleraar internationale verschillen, Kees van der Pijl is er sprake van een fundamentele crisis die het einde van een tijdperk aankondigt. Er worden momenteel revolutionaire en quasi revolutionaire krachten gemobiliseerd. Grote delen van de massa worden geconfronteerd met grote bestaansonzekerheid. Geen zekerheid meer over werk, wonen en gezin. Terwijl anderzijds er ongekende verrijking aan de top plaats vindt.
In de moderne tijd was er slechts een maal eerder zo’n crisis en dat was in de jaren dertig. We hebben ook nu te maken met een ernstige crisis waarin er twee krachten zich aandienen. De politiek van de angst houdt de samenleving bijeen.

Aan de linkerzijde dienen zich wat zwakke krachten aan die voorstellen voor een maatschappijverandering. Rechts wordt door Links fascistisch genoemd, wat inflatoir is voor de betekenis. De rechterzijde zal de afgedwongen bestuurlijke veranderingen tegen willen werken

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De opmars van de robotisering; Sven Hulleman Thijs Brilleman

Technologische ontwikkelingen maken grote groepen in de bevolking overbodig. Welke banen verdwijnen er en hoe snel gebeurd het?

Robots kunnen gaandeweg meer taken uitvoeren, waar traditioneel de mens beter in was. Wij worden daarnaast ook zelf geprogrammeerd.
Op Facebook zijn het de algoritmes die ons verslaafd maken aan sociale media. De sociale media worden daar steeds effectiever in.
Cruciaal is wie er toegang heeft tot de data. Machines zullen straks beter conclusies kunnen trekken uit de sterk groeiende data dan wij dat zelf kunnen.

Thijs Brillemans is docent Industriële Robotica op De Haagse Hogeschool. Hij was in 2015 docent van het jaar. Hij laat studenten werken aan echte automatiseringsopdrachten vanuit bedrijven en biedt hen, door slim gebruik te maken van oud-studenten, dagelijkse begeleiding van experts.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De Wereldorde verschuift met enorme consequenties; Coen de Jong en Rob de Wijk

Wie wordt de leidende macht die de regels van het spel bepaalt en de nieuwe Wereldorde kan opleggen? De machtigste partij bepaald!

De liberale wereldorde staat onder druk. China daagt de Verenigde Staten uit en Rusland samen met de Westerse mogendheden knagen aan elkaars fundamenten. Hoe gaat nu de nieuwe wereldorde er uit zien?

Volgens Rob de Wijk vindt er een grote machtsverschuiving plaats. De ‘Liberale Wereld’ heeft sinds eeuwen de orde bepaald en daar lijkt nu met grote snelheid verandering in te komen, met enorme consequenties voor Europa. Door de opkomst van China, het inconsistente beleid van Trump en daarnaast de invloed van de Brexit op de Europesche samenwerking, ontstaat er een versnelde verschuiving in de Wereldorde. De strijd gaat om de leidende macht. Wie wordt de leidende macht die de regels van het spel bepaalt en de nieuwe Wereldorde kan opleggen?

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer