Digitale identiteit en de valse werkelijkheid; Wouter Constant en André Kok

Digitale identiteit wordt een steeds belangrijker vraagstuk binnen onze (digitale)samenleving. Naast het vele sociale en economische verkeer dat zich op het internet voltrekt, wordt de creatie van een valse werkelijkheid steeds eenvoudiger. Wie ben ik, en hoe maak ik dat kenbaar aan de ander? Encryptie technologie, wellicht binnen de kaders van een blockchain implementatie zouden een uitkomst kunnen bieden. Vanuit het ideaal van een zelf soevereine identiteit, waarbij de mens de uiteindelijke controle en zeggenschap heeft over zijn of haar (digitale)identiteit, onderzoekt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens binnen de Nationale Blockchain Coalitie naar een oplossing. Hoe verhouden officiële en onofficiële identiteit tot elkaar? Hoe zelf soeverein kunnen we daadwerkelijk zijn? Welke rol heeft de Nederlandse overheid binnen dit globale vraagstuk? Welke techniek passen we toe en hoe verhoud zich dat tot de wettelijke kaders?

In een gesprek met André de Kok worden deze vraagstukken behandeld. De Kok is rijksarchitect voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en onderzoekt de mogelijke oplossingen voor dit digitale en globale identiteitsprobleem.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Afrika en de definitie van corruptie; Dieuwertje Kuijpers en Michel van Hulten

Wat is de betekenis van corruptie in Afrika? Wat is de definitie van corruptie en in hoeverre is het te meten? Het begrip corruptie is te complex om te vatten in woorden. De VN heeft een Anti Corruptie verdrag wat voor de hele wereld geldig is. Omdat er geen overeenstemming was over de definitie komt in het verdrag geen enkel woord over de definitie voor.

Het hoofdkantoor van Transparency International in Berlijn brengt jaarlijks de Corruptie Index uit, waarin landen worden gekwantificeerd en gekwalificeerd ten aanzien van corruptie. De index wordt samengesteld uit verschillende bronnen en onderzoeksmethoden, waarbij het gebrek aan systematiek en de eenzijdige selectie van de personen de nauwkeurigheid van de index negatief beïnvloed. De mate en ernst van corruptie is voornamelijk gebaseerd op de perceptie van de personen die je ondervraagt. De top van de index wordt voornamelijk ingenomen door de Scandinavische landen, IJsland en Estland.

Afrikaanse landen worden in de rangorde als het meest corrupte geplaatst.

Van Hulten, van huis uit sociaal geograaf en planoloog, werd op 25 mei 1971 lid van de Eerste Kamer. Anderhalf jaar later maakte hij de overstap naar de Tweede Kamer, en op 11 mei 1973 trad hij aan als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, als lid van het kabinet-Den Uyl. Van 1978 tot 1989 was hij in dienst van de Verenigde Naties werkzaam in Mali, Burkina Faso, Maleisië en New York. Ver na zijn pensionering is Van Hulten nog altijd actief in het publieke debat, als anti-corruptie consultant voor verschillende Afrikaanse landen, als Lector Governance aan de Saxion Hogeschool.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Rusland heeft haar zelfbewustheid terug; Coen de Jong en Rob de Wijk

Waarom wordt Rusland als bedreiging gezien? "Rusland is zich vernederd gaan voelen door het Westen en heeft het gevoel dat het van de Russische zwakte gebruik heeft gemaakt. De Wijk vindt dat die analyse van de Russen juist is. Daar staat volgens De Wijk tegenover dat het Westen niet de koude oorlog heeft verloren. Het heeft er niet voor gezorgd dat de Sovjet Unie is ingestort in 1991 en dat de landen van het Warschaupact zijn overgelopen naar het Westen, dankzij Gorbatsjov, de glasnost en de nieuwe openheid. Het communisme was een systeem wat niet meer functioneerde. Het was door en door corrupt. De mensen in het Oostblok geloofde er niet meer in."

Er ontstaat een enorme geopolitieke machtsverschuiving. De eenwording van Duitsland, waar Rusland op tegen was, vervolgens de uitbreiding van het NAVO en van de Europese Unie in het invloedsregio van de Russen. Waarbij de NAVO zo machtig is dat zonder tegenkrachten talloze interventies uitvoert in o.a. Kosovo en Libië. De Russen zitten nu op het punt dat zij zich hersteld hebben van hun zwakte en het misbruik niet meer accepteren.

Rob de Wijk is sinds 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Van 2000 tot 2003 was hij ook directeur van het onderzoekscentrum van het RNMA.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De boardroom moet creatieven eerder betrekken; Harry Starren en Gerbrand Bas

Ontwerpen is een complexe dienst, maar over de waarde voor de opdrachtgever is onvoldoende overeenstemming. Designers zien het als een hoger doel, in de Boardroom van organisaties te mogen zitten. Daar zou het kwaliteitsverschil gemaakt kunnen worden, doordat ze dan in een vroeger stadium bij ontwikkelingen betrokken worden.

Gerbrand Bas noemt zich generalist op het gebied van industrieel product ontwerp en is daarin ca. 30 jaar werkzaam. Eén van zijn missies is het onderzoeken en definiëren van de betekenis van design. Bas is actief binnen tal van organisaties, waaronder Designlink en de Federatie Dutch Creative Industries, de koepel van creatieve zakelijke dienstverleners in Nederland.

Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van CRISP, een project waarin onderzoek wordt gedaan naar Product Service Systems voor de Creatieve Industrie. CRISP wil kennis, tools en methodes ontwikkelen die de kennisinfrastructuur van de design sector en de creatieve industrie versterken. Samen met de Federatie ontwikkelt hij momenteel het concept van kenniscoöperaties, waarbij het de bedoeling is om te komen tot een bundeling van krachten bij creatieve bedrijven.

Designlink is sinds 2013 een platform voor hoogwaardige initiatieven die tot doel hebben de ‘designketen’ te professionaliseren. Dat kan gaan om opdrachtgeverschap en ondernemerschap, om kennis- en beleidsontwikkeling maar ook om internationalisering.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Onbeteugelde macht vermorzelt kritisch vermogen (2); Stan van Houcke en Karel van Wolferen

De afwezigheid van countervailing power (2)
Als je machtshebbers wilt intomen of bij de les wilt houden heb je de journalistiek en het publieke debat als tegenkracht nodig.

Deze aflevering is geadopteerd door 

Rusland & Oost-Europa Academie

Gerben Kegel

Een greep uit het gesprek:

@ We zitten in een unieke situatie met omstandigheden en persoonlijkheden die uniek zijn. Een relatie leggen met processen uit de geschiedenis gaan daarom niet op.
@ Er bestaat geen internationale community. Alles wat namens de wereldgemeenschap bepaald wordt komt uit de koker van Amerika. De enige die daarin dwars liggen zijn de Russen en de Chinezen.
@ Amerika had in de periode van de koude oorlog bondgenoten. Amerika is een imperium geworden. De mate waarin Amerika bondgenoten in het verleden dwong om dingen te doen bleeft toen binnen de perken.
@ De Europeanen zijn vazallen geworden van de Amerikanen. De definitie van ‘bondgenoten’ is niet meer van toepassing op de NAVO.
@ De Neocons maken danspasjes van vreugde. Van Amerika een wereldmacht maken en de planeet domineren. Full spectrum dominance.
@ De journalistieke verslaggeving over Syrië laat Amerika bijna geheel buiten beschouwing terwijl juist het de aanstichter is.

En meer........

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer