De Nationale Blockchain Coalitie; Wouter Constant en Frans van Ette

De techniek achter de digitale munt is de blockchain technologie, die volgens deskundigen ook andere grote mogelijkheden heeft. Om dat in kaart te brengen is er in Nederland de Nationale Blockchain Coalitie opgericht.

 

In dit gesprek met Frans van Ette, worden het ontstaan, doel, gedachte en werking achter de Nationale Blockchain coalitie besproken. Deze coalitie is een publiek/private samenwerking waarin o.a. ministeries, universiteiten, banken en verzekeraars samen het potentieel van blockchain technologie verkennen. Verder vormt dit gesprek een inleiding voor een serie gesprekken waarin zaken als digitale identiteit, machtsverhoudingen bij keuzes in technologische innovatie en de mogelijke fundamentele veranderingen in onze maatschappij als gevolg van deze technologie, aan de orde worden gesteld. Frans van Ette is econoom en werkzaam bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Vanuit TNO is hij werkzaam als coördinator van de Nationale Blockchain Coalitie.

Help Café Weltschmerz mogelijk te maken met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Leidt rijkdom tot rijkdom en armoede tot armoede?; Sid Lukkassen en Willem Cornax

Worden de rijken, rijker of is het een cliché?
“Als je wereld leeg en slecht is, dan haal je je voldoening uit materiële zaken die leiden tot een impulsieve behoefte bevrediging.”

Volgens Willem Cornax is de tijdsvoorkeur daarbij een belangrijke factor. Tijdsvoorkeur als een economisch begrip. Een hoge tijdsvoorkeur geeft aan dat er een snelle behoeftebevrediging moet plaatsvinden terwijl bij de lage tijdsvoorkeur de bevrediging uitgesteld kan worden. Uitgestelde bevrediging betekend soms een wat hogere investering maar met een grotere opbrengst, dan een snelle behoefte bevrediging. Een snelle behoeftebevrediging zal vaak tot een hogere prijs leiden. Een hoge tijdsvoorkeur is per definitie ongunstiger dan een lage tijdsvoorkeur. Armoede is gerelateerd aan een hoge tijdsvoorkeur en zal om die reden minder opbrengst leveren.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De ramp van 7 miljoen polissen onder 4 miljoen huishoudens; Ab Flipse en René Graafsma

Wat is er met de woekerpolis gebeurd vanuit het perspectief van de tussenpersoon? Het verhaal van René Graafsma.

“Dat ik mijn provisie aan mijn klanten terugstortte was geen heldendaad. Ik moest dat doen volgens de wet. Dat bijna niemand dit navolgde en daar ook door de wetgever niet voor werden gesommeerd zegt iets over de rol van Nederlandse overheid in deze afschuwelijke affaire.

Dit is de vierde aflevering over de woekerpolissen dat Nederlandse samenleving een schade opleverde van minimaal 30 miljard euro. Vele Nederlandse gezinnen werden slachtoffer van deze misdadige misleiding door banken en verzekeraars. Huishoudens en gezinnen werden duurzaam ontwricht. In de eerdere uitzendingen zijn wij uitgebreid ingegaan op de oorzaak en gevolgen van deze affaire en de arrogantie van de verkopende partijen die werden gefaciliteerd door onze overheid.

René Graafsma was ooit tussenpersoon voor verzekeraars die in het verleden de woekerpolis aan de man bracht. Graafsma heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als de grootste claim-expert in Nederland tijdens de afhandeling van deze affaire met de verzekeraars.
Graafsma heeft direct na het bekend worden van de gruwelijke werking van de polissen, als een van de weinige tussenpersonen, zijn provisie aan de polisslachtoffers terugbetaalden.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De financiële ruimte is weggegeven aan de multinationals; Ewald Engelen en Hans Biesheuvel

"De overheid is onbetrouwbaar. Je ziet in Nederland dat grote bedrijven alleen maar krimpen. Vervolgens gaat er 1,3 miljard naar de multinationals en aan de andere kant ook nog de Box 2 belasting omhoog en het lage btw tarief met 50% verhoogd. Dat raakt de kleine ondernemers keihard, terwijl de afgelopen 6 jaar naast de VVD, ook het CDA en D'66 geroepen hebben dat er lastenverlichting nodig is voor het MKB. Het resultaat is nu dat de eerste financiële ruimte weggeven wordt aan de multinationals. De politiek heeft geen idee hoe ze het beleid moeten ombuigen." 

Hans Biesheuvel is voormalig voorzitter van het VNO-NCW. In september 2013 richtte hij samen met Mirjam Bink ONL op, een ondernemers organisatie die zich volledig richt op het midden en kleinbedrijf. Het idee daarbij is dat het MKB de banenmotor voor Nederland kan zijn, maar dat de politiek en andere ondernemersorganisaties daar onvoldoende aandacht voor hebben.

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de UvA, politicus en publicist. Engelen is buitengewoon kritisch over de economische wetenschap, waarvan hij de beoefenaars beschouwt als "verkapte mathematici die worden afgerekend op publicaties in verkapte wiskundetijdschriften".

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De afbraak van de natie; Sid Lukkassen en Jan Gajentaan

De natie als de culturele samenhang van Nederland staat enorm onder druk. Zowel door de massamigratie als door het afbraakbeleid van de EU dat er op gericht is om een EU-staat te realiseren.

 

Jan Gajentaan is werkzaam als zelfstandig Human Resources consultant en schrijft met veel passie columns o.a. voor De Dagelijkse Standaard. Hij beschouwt zichzelf als een eurokritische liberaal, die open-minded verschillende politieke ontwikkelingen en bewegingen analyseert.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/