Een pleidooi voor de waarheid; Sid Lukkassen en Maarten Boudry

Merkel betaalt prijs voor vluchtelingenexperiment; Birte Schohaus met René Cuperus

"Het is bijna een soort kater van de hereniging."

"Ik ben ook bang dat er een DENK partij in Duitsland gaat ontstaan" Het politieke landschap in Duitsland is wezenlijk veranderd. De regeringspartijen CDU/CSU en SPD hebben flink verloren bij de verkiezingen maar blijven wel de twee grootste partijen in de Bondsdag. De grote aardschok werd veroorzaakt door de winst van de AfD die met 12,6 procent van de stemmen de derde partij van het land kan noemen. Op de verkiezingsavond zijn honderden Duitsers de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD die zij beschuldigen van extreem nationalisme en vreemdelingenhaat. De Duitse media zijn in shock door de opkomst van het populisme. Voor Café Weltschmerz analyseren Birte Schohaus en René Cuperus op nuchtere wijze de uitslag van de Duitse verkiezingen en proberen zij de winst van de AfD te verklaren. René Cuperus (1960) is als gastonderzoeker verbonden aan het Duitsland-Instituut Amsterdam en columnist voor De Volkskrant. Hij is daarnaast werkzaam voor de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering

De mythe van het absolute Kwaad; Geerten Waling en Maarten Boudry 


"Het schrikbeeld van zinloos geweld is schromelijk overdreven."

"Wat de waarheid ook is, willen we ze kennen? Of willen we liever in een illusie leven omdat we denken dat illusies ons gelukkig maken?" In de nasleep van Charlottesville en de aanslagen in Barcelona, stelde de Gentse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry op Twitter: "IS reminds us that jihadism is still the single most dangerous ideology today - not to be outdone by a bunch of stray Nazis." De tweet werd Boudry niet in dank afgenomen.

Boudry werd beschuldigd van geschiedsvervalsing, polarisatie en negationisme - een strafbaar feit in België. Een aantal personen, waaronder academici, vonden de uitlatingen van Boudry dermate verwerpelijk dat zij de Universiteit Gent opriepen hun medewerker te ontslaan. Boudry verwees op Twitter nog naar zijn essay 'Zinvol Geweld' voor de filosofische onderbouwing van zijn ophefmakende stelling, maar dit deed de storm niet gaan liggen, noch zijn interview in De Morgen. Historicus Geerten Waling nam - In tegenstelling tot vele anderen - de moeite om de werken van Boudry te bestuderen en nodigde de Vlaamse filosoof vervolgens uit voor een interview bij Café Weltschmerz. Wie is deze Vlaamse wetenschapper die door Ewoud Kieft in Vrij Nederland een gebrek aan kennis wordt verweten. Een interessant gesprek over het bestaan van het Kwaad, illusies en utopisch waandenken. Dr. Maarten Boudry (1984) heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit Gent. Aan diezelfde universiteit is Boudry thans werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Tevens is Boudry essayist voor De Morgen.

Zijn geruchtmakende essay, 'Zinvol Geweld', is opgenomen in de bundel 'Filosofie van geweld' waar o.a. ook Paul Cliteur aan heeft bijgedragen. Essay 'Zinvol Geweld': https://drive.google.com/file/d/0B_K-...

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Nederland heeft vluchtelingen nodig; Ruben Munsterman met Paul van Seters

"Er is veel meer steun voor een ruimhartig vluchtelingenopvangbeleid dan menigeen denkt."

Volgens oud-premier Ruud Lubbers doet Nederland - met het oog op de vergrijzing - er goed aan jaarlijks 5.000 tot 25.000 VN-vluchtelingen op te nemen. Dit stelde Lubbers samen met emeritus hoogleraar Paul van Seters in een ingezonden brief in het NRC Handelsblad in reactie op het mislukken van de formatie van een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks op het thema migratie. Wiskundige Jan van de Beek waarschuwde eerder bij Café Weltschmerz in gesprek met Ruben Munsterman voor de gevaren van een ruimhartig asielbeleid. Met name de verzorgingsstaat zou door de hoge instroom ernstig belast raken doordat een grote groep vluchtelingen niet zullen deelnemen aan het arbeidsproces. Lubbers en Van Seters betogen echter juist dat vluchtelingen het tekort aan arbeidskrachten in Nederland kunnen aanvullen. Is Jan van Beek een onheilsprofeet? Of hebben Lubbers en Van Seters een te rooskleurig beeld van de arbeidspotentie van vluchtelingen? Om hierachter te komen gaat Ruben Munsterman in Café Weltschmerz in gesprek met de emeritus hoogleraar Globalisering en Duurzame Ontwikkeling Paul van Seters.

Meer informatie over prof. dr. P.C.M. van Seters: https://www.tilburguniversity.edu/nl/...

Interview met Jan van de Beek: https://youtu.be/XhJaZLXy9DI

Waardeer je onze gesprekken? Steun ons met een donatie. We hebben je hulp echt nodig!

De kwestie Israël en de Palestijnse gebieden in 90 min; Dries van Agt en Hans Knoop

'Waar blijft een ander Palestijns geluid?!'

Volgens Hans Knoop wordt oud premier van Agt ten onrechte beschuldigd een antisemiet te zijn, al heeft hij wel eenzijdige opinies ten aanzien van Israel en de Palestijnse kwestie, zo stelde hij in het programma ’Recht van spreken’ van omroep Max in Juni 2017. Aanleiding voor een gesprek.

Café Weltschmerz vroeg beide heren hun verschil van inzichten voor onze camera’s te bespreken. Een 90 minuten durend gesprek over een complex onderwerp. Het werd een schijnbaar rustig en beheerst debat op het scherpst van de snede met veel onvermijdelijke confrontaties. Over Israel & de bezetting, over militaire strategie & humanitair leed, over Joden & Arabieren, onderwerpen die door Knoop & van Agt zowel aangeraakt als onderbouwd worden. Een inspirerend gesprek dat leidt tot verdiepende nieuwsgierigheid.

Waardeer je onze gesprekken? Steun ons met een donatie.