1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde; Coen de Jong en Cees Hamelink

De Nederlandse samenleving zit vol breuklijnen; hoe erg is dat en moeten we er iets aan doen?
Volgens Cees Hamelink zijn er veel breuklijnen die zich ook tonen in de mondiale samenleving. Te beginnen met de verschillen tussen arm en rijk; 1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde. In Nederland liggen die verhoudingen wat gunstiger, maar ook hier is een groeiend verschil.

Hamelink is emeritus hoogleraar internationale communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. De laatste aflevering van een serie van 4 met Cees Hamelink.

Ondanks de beloftes van economen dat alles weer goed gaat in Nederland voorziet Hamelink een verdere verslechtering en groeiende bubbels. Het is niet een traditionele klassen onderscheid maar wel een verschil in inkomen en vermogen. In de steden is dat het meest zichtbaar. Die steden worden groter waardoor de breuklijnen ook groter worden.

Een toekomstvisie over de samenleving en de sociaal maatschappelijke conflicten.

Brief van Chief Seathl uit 1845 aan de president van Amerika; Sven Hulleman

Een brief van Chief Seathl (seattle) van de Suwamish stam, aan de president van de verenigde staten van Amerika, Franklin Pierce, 1854. Deze historische brief uit een getekend verleden van Amerika, willen wij aan onze nieuwe regering Rutte, aan de beide Kamers en aan de volgzame journalistieke media opdragen, omdat dit in de kern onze huidige samenleving ten diepste raakt.

Het Opperhoofd in Washington stuurt bericht dat hij ons land wenst te kopen. Het opperhoofd stuurt ook woorden van vriendschap en goede wil. Dit is vriendelijk van hem, omdat we weten dat hij weinig behoefte heeft aan onze vriendschap in ruil. Maar we zullen uw aanbod overwegen. Omdat wij weten dat als wij niet verkopen, de blanke man zal komen met wapens en ons land van ons zal nemen. Hoe kan je de lucht kopen of verkopen? De warmte van het land? Het idee is ons onbekend. Als we de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kun je ze dan kopen? Ieder deel van deze aarde is heilig voor mijn volk. Iedere glanzende dennennaald, iedere zanderige oever, iedere mist in het duistere woud, iedere open plek, en ieder zoemend insect is heilig in de herinnering en beleving van mijn volk. Het sap dat door de bomen stroomt, draagt de herinnering van de rode man. Dus, als het opperhoofd in Washington bericht zendt dat hij ons land wil kopen, vraagt hij veel van ons.......(Vervolg brief onder de video)

Wat de aarde ten deel valt, valt de zonen van de aarde ten deel. Mensen hebben het web van het leven niet gewoven. De mens is slechts een streng in het geheel. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. Maar we zullen uw aanbod naar het reservaat te gaan, wat u voor mijn volk heeft, overwegen. We zullen gescheiden leven, in vrede. Het is van weinig importantie waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Onze kinderen hebben hun vaders vernederd zien worden in de nederlaag. Onze strijders hebben schaamte gevoeld, en na hun nederlaag verbrengen zij hun dagen in ijdelheid en vervuilen hun lichamen met gesuikerd voedsel en sterke dranken. Het is van weinig importantie waar we de rest van onze dagen doorbrengen. Het zullen er niet veel zijn. Nog enige uren, nog enkele winters, en geen enkele van de grote stammen die eens de aarde bewoonden, of die nu in kleine groepen in de wouden wandelen, zullen zijn overgebleven om de graven te berouwen van een volk wat eens zo machtig en hoopvol was als het uwe. Maar waarom zou ik het heengaan van mijn volk berouwen? Stammen bestaan uit mensen, niets meer. Mensen komen en gaan, zoals de golven van de zee. Zelfs de blanke man, wiens god met hem wandelt en spreekt als van vriend tot vriend, kan niet worden uitgesloten van het gemeenschappelijke lot. Eén ding weten we, wat de blanke man wellicht eens zal ontdekken, onze God is dezelfde God. U kunt nu wel denken dat u Hem bezit, zoals u ons land wenst te bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is de God der mensen en zijn compassie is gelijk voor de rode man en de blanke. Deze aarde is hem dierbaar, en de aarde bezoedelen is als minachting opstapelen voor haar Schepper. Ook de blanken zullen vergaan, wellicht zelfs eerder dan alle andere stammen. Blijf uw eigen bed vervuilen, en eens zal u stikken en omkomen in uw eigen excrement. Maar in uw ondergang zal u helder schijnen, aangevuurd door de kracht van de God die u naar dit land heeft gebracht en u voor een speciaal doel heerschappij over dit land heeft gegeven en over de rode man. Dat lot is een mysterie voor ons. Want wij begrijpen niet wanneer alle bizons zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn getemd, en het uitzicht over de rijpe heuvels verstoord door sprekende kabels. Waar is het struikgewas? Verdwenen. Waar is de adelaar? Verdwenen. En wat is het om vaarwel te zeggen tegen de snelle pony en de jacht? Het einde van het leven en het beginnen van het overleven. Dus wij zullen uw aanbod om het land te kopen, overwegen. Als wij instemmen, dan zal het zijn om het reservaat wat u beloofd heeft, veilig te stellen. Daar, wellicht, mogen we onze kortstondige dagen leven zoals wij wensen. Wanneer de laatste rode man van deze aarde is verdwenen, en de herinnering aan hem is slechts de schaduw van een wolk die over de prairie beweegt, dan nog steeds zullen deze kusten en bossen nog steeds de geesten van mijn volk herbergen. Want zij houden van deze aarde zoals de pasgeborene houdt van de hartslag van zijn moeder. Dus als wij ons land verkopen, heb het dan lief zoals wij het liefhadden. Zorg ervoor zoals wij ervoor zorgden. Bewaar in uw geest de herinnering van het land hoe het is, nu, wanneer u het pakt. En met al uw kracht, en met heel uw geest, met uw hele hart, bewaar het voor uw kinderen, en heb het lief... zoals God ons allen liefheeft. Eén ding weten we. Onze god is dezelfde God. De

Aarde is hem dierbaar, zelfs de witte man is niet uitgezonderd van het gemeenschappelijke lot. Misschien blijken we achteraf toch broeders te zijn. We zullen zien..........

Politiek stop eens met dat laffe, leugenachtige nepnieuws; Stan van Houcke en Kees van der Pijl

Het heerst een laf politiek- en journalistiek klimaat vol leugens en huichelachtigheid rond rasisme en nepnieuws maar de echte problemen krijgen geen aandacht.

In Amerika is een compleet nieuw kernwapen strategie ontwikkeld waarbij het gebruik van de wapens geen bijzondere restricties heeft. Men kan kernwapens inzetten ook al gaat er van de tegenpartij zelf geen nucleaire dreiging uit. De Amerikaanse regering heeft 1.000 miljard dollar uitgetrokken voor de vernieuwing van het nucleair arsenaal in opmaat naar een mogelijke confrontatie.

Uit Amerikaanse berekeningen werd geconcludeerd dat bij een nieuw nucleair conflict ca. 500.000.000 doden zijn te verwachten. Voor de regering Trump een acceptabel getal. In de VS zijn deze ontwikkelingen onderwerp van diepgaande debatten en discussies. In Nederland worden door politici en beleidsmaker deze echte grote problemen genegeerd. Wel worden triviale zaken zoals de uitspraken van PvD ‘er Yernaz Ramautarsing tot grote proporties opgeblazen. Dit laffe, politieke en journalistieke klimaat is volgens emeritus hoogleraar Kees van der Pijl mogelijk geworden omdat de mensen die werkelijk in staat waren om zaken aan te kaarten ooit internationaal werden “weggekocht”.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Politieke industrie helpt de democratie catastrofaal om zeep; Pim van Galen en Chris Aalberts

Hoe de politieke industrie de democratie catastrofaal om zeep helpt!
Een analyse.

 

Iedereen is opgewonden maar niemand weet nog waar het over gaat. De affaire rond de uitspraak van Yernaz Ramautarsing van FvD over het IQ van volken krijgt inmiddels idiote proporties. Politieke partijen storten zich als hongerige wolven om de partij van Thierry Baudet te fileren.

Terwijl Halbe Zijlstra met een zeer grove leugen aantoonde dat nepnieuws de propagandamotor is van het regeringsbeleid, moest Thierry Baudet enkele dagen daarvoor zich in de Balie verdedigen voor uitspraken die feitelijk niet werden gedaan.

Hoe de politieke industrie de democratie catastrofaal om zeep helpt!

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Staat de wetenschap in dienst van de gevestigde orde?; Coen de Jong en Kees van der Pijl

Is de wetenschap een ideologische reproductiemachine geworden, door te bevestigen wat de zittende macht graag hoort?

"Het ideaal van het academisch onderwijs is dat je een onderzoekende geest stimuleert, door mensen op meerdere manieren naar zaken te laten kijken. Hierdoor kan je tot verschillende oplossingen komen. De kunst die het academisch onderwijs had het ideale model in de 20e eeuw dat je de wetenschappelijke taal leerde beheersen waarin je je legitiem mag uitdrukken, om binnen die grenzen je eigen inventiviteit te laten gelden."

Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale verhoudingen van de universiteit van Sussex. Coen de Jong is historicus.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/