Over de aantrekkingskracht van het Nazisme; Dick Pels en Ewoud Kieft

'De nationaal-populisten van nu beheersen alle tips en tricks allang, daar hebben ze Hitler echt niet voor nodig.'

Ewoud Kieft is historicus en schrijver van het boek Oorlogsenthousiasme 1900-1918. Onlangs verscheen zijn boek over "Mein Kampf" het verboden boek van Adolf Hitler. Kieft deed onderzoek naar de aantrekkingskracht van het nazisme en komt tot de conclusie dat de nationaal-populisten van nu alle tips en tricks beheersen, zonder dat ze Hitler daar voor nodig hebben.

 

"Mein Kampf" wordt nu 70 jaar na de eerste verschijning en na het verlopen van het auteursrecht wereldwijd opnieuw uitgegeven. Hij las de Duitse uitgave van het boek minutieus door en ploegde door de wetenschappelijke studies over de publieke opinie in de Weimarrepubliek, over antisemitisme en over radicalisering. Hoewel er nog steeds in Nederland grote (politiek) weerstand bestaat tegen de aandacht voor de denkwereld van Adolf Hitler ligt dat voor Kieft anders. Kieft raakte juist steeds meer overtuigd van de noodzaak van een wetenschappelijke heruitgave. ‘Mijn aanvankelijke twijfels verdwenen al snel. Zo’n nieuwe editie geeft ons de kans om de donkere kanten in onszelf en onze samenleving onder de loep te nemen. We moeten juist onderzoeken waarom de abjecte ideeën in dat boek zo’n grote weerklank hebben gekregen. We moeten die confrontatie opzoeken om het gevaar te kunnen ontmantelen.’

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Over de integriteit binnen defensie; Dieuwertje Kuijpers en Victor van Wulfen.

“Het is tijd om schoon schip te maken, te beginnen met een groot onderzoek. Problemen worden in de organisatie niet opgelost. Veel zaken op het gebied van integriteit en meldingscultuur binnen defensie kunnen en moeten beter. De Tweede Kamer is er inmiddels ook van overtuigd dat ze werd voorgelogen door de ambtelijke- en militaire top.”

Dit is het derde interview van Victor van Wulfen; klokkenluider en majoor buitendienst bij de luchtmacht. Deze keer met Dieuwertje Kuijpers, defensiespecialist van Follow the Money.

Van Wulfen liep binnen de luchtmacht tegen zaken aan die ernstige gevolgen konden hebben voor de veiligheid van het personeel en omwonenden. Zijn pogingen om tot veranderingen te komen leidde tot grote weerstand bij zijn superieuren.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De politieke lading van de Joods-Hongaarse verbroedering; Laszlo Maracz en Leon de Winter

Onlangs ontmoette Benjamin Netanyahu zijn Hongaarse collega Viktor Orbán in Boedapest. 

Waarom gaat een Israëlische premier naar het centrum van Europa waar ooit de verschrikkingen hebben plaatsgevonden van de Holocaust?

 

Volgens De Winter bevinden veel Oost Eurpese landen zich in dezelfde positie als de Israëliërs in hun relatie met 'Brussel'.

Leon de Winter is schrijver, scriptschrijver, filmer en opiniemaker. Dit gesprek met hoogleraar Laszlo Maracz gaat vooral over de geopolitieke situatie in Europa en de rol van de staat Israël en het Jodendom daarbinnen.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De verrechtsing van Duitsland; Rutger van den Noort en Sietske Bergsma

Over de verrechtsing van Duitsland, de EU en alles wat daarmee in verband staat. In 2 jaar tijd, na "Wir schaffen das" is Duitsland verrechtst. De Oost Duitsers worden gezien als een politiek (rechts) probleem. De politieke elite heeft er alles aangedaan om het linkse gedachtegoed centraal te houden binnen de media. 

Echtgenote, moeder van Thom en Rijk (4 en 6). Heimat Berlin. Heeft een hekel aan politieke correctheid en groupthink. Groepen kunnen ook ontzettend gezellig zijn – en nuttig. Het leven is tegenstrijd. Zet graag deuren tegen elkaar open. Mist het bos, verlangt naar het vuur. Alles heeft zin. Schrijft voor ThePostOnline, mede dankzij donateurs! Boek is verschoven naar 2018, teveel brandjes in 2017.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Waarom burgers zich van hun leiders afkeren; Coen de Jong Rob de Wijk

De nieuwe revolutionaire golf. Waarom burgers zich van hun leiders afkeren? Staan we op de rand van een nieuwe wereldordening of is er sprake van een systeemcrisis?

Rob de Wijk is sinds 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda en van 2000 tot 2003 directeur van het onderzoekscentrum van het RNMA.

Hoewel vaak geraadpleegd, gaf De Wijk in mei 2017 aan niet meer als deskundige inzake terroristische aanslagen te willen optreden in de media.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/