Over diversiteit en nationale identiteit; Coen de Jong en Gabriël van den Brink

In dit gesprek gaan Coen de Jong en Gabriël van den Brink in op het collectieve denken van Nederland, over nationale identiteit en de weerstanden die breed zijn ontstaan rond ‘diversiteit’.

‘Diversiteit’ is volgens Van den Brink een typisch voorbeeld van het heersende idee, dat het goed is voor de samenleving. Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘diversiteit’, maar nauwelijks naar ‘normaliteit’. De evolutie leert ons inderdaad dat ‘variatie’ de bron is van al het leven. Maar de talenten en de kansen zijn ongelijk verdeeld. Op die manier ontstaat er een tweedeling. Het collectieve denken richt de aandacht eenzijdig op ‘diversiteit’ terwijl het denken over ‘normaliteit’ wordt weggedrukt.

 

Aan al onze vrienden en kijkers.
Mogen wij een kort moment jullie aandacht?
Café Weltschmerz heeft inmiddels 800 relevante, diepgravende afleveringen geproduceerd en we blijven afhankelijk van donaties. Toch doneert maar een heel klein deel van onze kijkers. Als iedereen die regelmatig kijkt ook regelmatig een klein bedrag doneert, dan hoeven we ons de komende jaren al geen zorgen meer te maken. We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. Om praktische redenen gebeurt dat meestal niet.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Filosoferen over de waan van religie; Paul Cliteur en Floris van den Berg

‘De olijke atheïst’. Het derde boek van Floris van den Berg, besproken door Paul Cliteur.

Wie nu nog in god gelooft, heeft ergens iets gemist. Geloven in god is als denken dat de aarde plat is. Miljarden mensen leven onnodig in een leugen? die kennis is allang voorhanden. Religie is een gesel van de mensheid die de vrijheid van zovelen onnodig knecht. Hoewel er al sinds de Verlichting stevige religiekritiek is en atheïsme de intellectuele nullijn is, zijn er nog steeds mensen die zijn besmet met religieuze waanideeën. In 'De olijke atheïst' weerlegt atheïst Floris van den Berg vilein de argumenten die mensen voor religie naar voren brengen. 'De olijke atheïst' is een boek voor iedereen die in god gelooft, maar ook een hulpmiddel voor debat voor iedereen die weleens met gelovigen debatteert. Atheïsme is toegepaste filosofie. Met behulp van wetenschapsfilosofie, argumentatietheorie, kennis van drogredenen en retorica worden in glasheldere taal alle pogingen om ook maar iets van religie te behouden omvergeworpen.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

 

De boardroom moet creatieven eerder betrekken; Harry Starren en Gerbrand Bas

Ontwerpen is een complexe dienst, maar over de waarde voor de opdrachtgever is onvoldoende overeenstemming. Designers zien het als een hoger doel, in de Boardroom van organisaties te mogen zitten. Daar zou het kwaliteitsverschil gemaakt kunnen worden, doordat ze dan in een vroeger stadium bij ontwikkelingen betrokken worden.

Gerbrand Bas noemt zich generalist op het gebied van industrieel product ontwerp en is daarin ca. 30 jaar werkzaam. Eén van zijn missies is het onderzoeken en definiëren van de betekenis van design. Bas is actief binnen tal van organisaties, waaronder Designlink en de Federatie Dutch Creative Industries, de koepel van creatieve zakelijke dienstverleners in Nederland.

Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van CRISP, een project waarin onderzoek wordt gedaan naar Product Service Systems voor de Creatieve Industrie. CRISP wil kennis, tools en methodes ontwikkelen die de kennisinfrastructuur van de design sector en de creatieve industrie versterken. Samen met de Federatie ontwikkelt hij momenteel het concept van kenniscoöperaties, waarbij het de bedoeling is om te komen tot een bundeling van krachten bij creatieve bedrijven.

Designlink is sinds 2013 een platform voor hoogwaardige initiatieven die tot doel hebben de ‘designketen’ te professionaliseren. Dat kan gaan om opdrachtgeverschap en ondernemerschap, om kennis- en beleidsontwikkeling maar ook om internationalisering.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Het cultureel DNA van de Nederlandse democratie; Paul Cliteur, Wim Voermans en Geerten Waling

Paul Cliteur bespreekt met Wim Voermans en Geerten Waling hun boek, "Gemeenten in de genen". Over het cultureel DNA van de Nederlandse democratie.
Over de historie van Nederland in haar strijd tegen het water. Dankzij de invloed van het water is de lokale democratie tot stand gekomen. De Nederlandse volksaard is anders dan die van andere landen. Het eeuwen durende gevecht tegen het water werd door de overige Europese volken niet begrepen.

Plinius de Oudere schreef ooit; "De oceaan stort zich twee maal per etmaal met gigantische golven uit over het land zodat men zich bij die eeuwige strijd tegen de natuur zich afvraagt of dat stuk grond tot het land behoort of het land tot de zee. Op de met de handen opgehoogde woonplaatsen, de terpen, leeft daar een ongelukkig volk. Met vloed zijn het net schepelingen en met eb eerder schipbreukelingen. En wanneer ze door het Romeinse volk zijn overwonnen noemen ze dat nog slavernij."

Wim Voermans is hoogleraar staats en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Geerten Waling wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Paul Cliteur is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Mediamatic en biotechnologie in de kunst; Harry Starren en Willem Velthoven

"De biotechnologie is bijzonder interessant met enorm veel ontwikkelingen. Dank zij de elektronische media zijn we in de biologie veel beter in staat om processen waar te nemen."

Willem Velthoven is de oprichter en bestuurder van Mediamatic sinds begin jaren '80. Dit is een culturele instelling gevestigd in Amsterdam. De stichting begon in 1983 met de presentatie en productie van mediakunst en begon in 1985 het Mediamatic Magazine, een tijdschrift voor mediakunst en tv-toestellen. In de jaren negentig werd een ontwerpbureau opgericht als zusterorganisatie. Mediamatic is een verzamelplaats voor seminars, workshops en exposities omtrent nieuwe media, technologie, kunst en de maatschappij.

De huidige activiteit richt zich op duurzaamheid, biologie en voeding. Onderwerpen die niet via internet kunnen.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer