Mediamatic en biotechnologie in de kunst; Harry Starren en Willem Velthoven

"De biotechnologie is bijzonder interessant met enorm veel ontwikkelingen. Dank zij de elektronische media zijn we in de biologie veel beter in staat om processen waar te nemen."

Willem Velthoven is de oprichter en bestuurder van Mediamatic sinds begin jaren '80. Dit is een culturele instelling gevestigd in Amsterdam. De stichting begon in 1983 met de presentatie en productie van mediakunst en begon in 1985 het Mediamatic Magazine, een tijdschrift voor mediakunst en tv-toestellen. In de jaren negentig werd een ontwerpbureau opgericht als zusterorganisatie. Mediamatic is een verzamelplaats voor seminars, workshops en exposities omtrent nieuwe media, technologie, kunst en de maatschappij.

De huidige activiteit richt zich op duurzaamheid, biologie en voeding. Onderwerpen die niet via internet kunnen.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

In memoriam Eckart Wintzen, aflevering 1: Harry Starren en Femke Groothuis

Over duurzaam investeren en de belasting op milieu degradatie. Als arbeid wordt belast, zoals nu gebeurd, zullen ondernemingen op arbeid besparen. Als het fiscale accent daarentegen op energie en grondstoffen ligt, zal de ondernemer gaan bezuinigen op consumptie. Wintzen bepleitte een fiscale dubbelslag die werk creëert en het milieu spaart. Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. 

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Tralala Holding

 

Op 21 maart 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Eckart Wintzen overleed. Wintzen (1939-2008) was een van de meest spirituele, creatieve en onorthodoxe ondernemers van Nederland. Zijn ideeën uit het verleden lijken steeds meer de oplossing voor de snel groeiende problemen in het heden. Om die reden heeft Café Weltschmerz drie afleveringen geprogrammeerd waarin zowel zijn persoon als gedachtegoed opnieuw belicht wordt. Speciaal voor deze serie afleveringen hebben wij zijn hechte vriendenfamilie en voormalige medewerkers uitgenodigd om over de drie onderwerpen te praten. In 1976, toen nog vrijwel niemand het woord software kende, startte Wintzen het bureau voor software ontwikkeling BSO. Vanuit het idee dat mensen optimaal werken wanneer ze zich betrokken voelen bij hun werk, hun collega's en de manier waarop het werk georganiseerd wordt, bedacht hij de 'celfilosofie'. Na de verkoop van BSO in 1996 begon hij onmiddellijk het venture capital bedrijf Ex'tent, waarmee hij wilde laten zien dat de vrije markteconomie ook duurzaam kan zijn.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

 

Gedragseconomie gaat over geld en geluk; Harry Starren en Henriëtte Prast

Economie is psychologie. Het gedrag van mensen is bepalend voor economische processen. Hoe voorspelbaar of irrationeel is het gedrag van de mens? Is er een systematiek in het gedrag bij mensen?
Is het gedrag irrationeel voorspelbaar en hoe gaan we daar mee om?

Henriëtte Prast is hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning aan de Universiteit van Tilburg en een toonaangevende deskundige op het gebied van persoonlijke financiële planning en de rol van gevoelens en emoties daarin. Als emotie-econome heeft Prast boeken geschreven zoals Geld & geluk en geld en gevoel. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld de asymmetrie in beleving van winst en verlies, waarbij verlies als veel pijnlijker wordt ervaren.

Een gesprek met Harry Starren over de voorspelbaarheid en invloed van geld op geluk.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De “Perfect Storm”, een marathongesprek in 4 delen; Felix Rottenberg en Klaas van Egmond

We leven in een uiterst gecompliceerde periode van transitie. Is er een samenhang in al die verschillende bewegingen en kunnen we een nieuw perspectief definiëren?

DEZE SERIE IS GEADOPTEERD DOOR;
Jelle Boelen, Amsterdam

Café Weltschmerz nodigde hoogleraar Klaas van Egmond uit, een serie te maken over de samenhang van de complexe ontwikkelingen in de wereld. Van Egmond vroeg Felix Rottenberg als gesprekspartner op te treden. Vervolgens kwam Rottenberg met het idee om er een marathongesprek van te maken. Rottenberg verwachtte door de lengte van het gesprek dat de intensiteit ook groter zou worden. Deze verwachting werd volledig waargemaakt. Een gesprek van 5 uur, met korte onderbrekingen.

 

Deel 1 - de Proloog - We leven in een uiterst gecompliceerde periode van transitie. Is er een samenhang in al die verschillende bewegingen en kunnen we een nieuw perspectief definiëren?

 

 

Deel 2 - De ultieme Weltschmerz - Het slechte nieuws is dat veel vraagstukken in de wereld samenklonteren tot zeer grote onderwerpen.

Deel 3 - De uitweg vinden - We moeten terugkijken en ons de vragen stellen, wat we van waarde vinden, hoe we hier zijn gekomen en wie we zelf eigenlijk zijn?

Deel 4 - Het besef van goed en kwaad - Het morele systeem van de kerk werd verlaten en we kwamen terecht in de materiële wereld. Volgens de gravitatietheorie heeft het neoliberalisme, het egoïsme tot een algemene wet verheven.


Prof ir N.D. (Klaas) van Egmond heeft in Wageningen levensmiddelentechnologie gestudeerd en is sinds 1972 milieuonderzoeker geweest, de eerste jaren op het gebied van luchtverontreiniging. Hij heeft gewerkt en gepubliceerd op het gebied van monitoring en modellering van luchtkwaliteit van lokale tot Europese schaal. Na binnen het RIVM verschillende jaren leiding te hebben gegeven aan het luchtonderzoek en het bodem- en wateronderzoek, was hij vanaf 1988 als directeur Milieu verantwoordelijk voor het RIVM-milieuonderzoek als geheel. Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), zoals dat uiteindelijk tot zelfstandig en onafhankelijk planbureau was uitgegroeid. Het planbureau (thans Planbureau voor de Leefomgeving genaamd) adviseerde het kabinet op het gebied van milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken.

Sinds 1 januari 2008 is Van Egmond full time faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de daaraan voorafgaande periode was hij als bijzonder hoogleraar Milieukunde reeds aan de UU verbonden. Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is tevens adviseur van de Triodos bank. Samen met collega Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die zich richt op het begrijpen van de financiële crisis en het formuleren van duurzame oplossingen. Van Egmond vervult tevens verschillende bestuursfuncties onder meer voor het KNMI en als bestuurslid van het NatuurCollege. Eind 2011 heeft de Vereniging van Milieuprofessionals, de VVM, hem de Rachel Carson Oeuvreprijs toegekend. In 2015 ontving hij de Wubbo Ockels Brandaris prijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht op zijn vakgebied.

Na zich decennia lang te hebben verdiept in de technische kanten van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek houdt Van Egmond zich in toenemende mate bezig met de culturele en de financieel-economische kanten van het vraagstuk. Hij heeft daarover onder meer een boek gepubliceerd onder de titel ‘Een Vorm van Beschaving’ (Uitgeverij Christofoor 2010; 3e druk 2013). Eind 2013 verscheen hiervan de Engelstalige versie onder de titel Sustainable Civilization.

Enkele reis Europa, een demografische ramp?; Joost Niemoller en Peter Stuivenberg

Het is een locomotief die niet meer te stoppen is. De vrouwen in Afrika willen minstens 2 tot 3 kinderen hebben anders worden ze een paria en tellen binnen hun cultuur niet mee. Het land is groot genoeg om het aan te kunnen maar daarvoor missen er enkele factoren. O.a. de energie is niet aanwezig voor echte industrialisatie terwijl de landbouw als minderwaardige arbeid gezien wordt.

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Joost Niemoller praat met Peter Stuivenberg. De vooruitzichten zijn dat aan het einde van deze eeuw de totale wereldbevolking ca. 11 miljard bewoners zal bedragen. De inschattingen zonder de invloed van migratie zijn, dat Europa wat zal terugvallen naar ca. 600 miljoen inwoners, terwijl Afrika een groei zal doormaken naar ca. 4 miljard inwoners. Volgens Niemoller komt er een enorme demografische ramp op ons af.

Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij schetst een beeld over Noord- en Midden-Afrika. Over de armoede, rovers, jihadisten en oorlogen. De EU streeft een multicultureel beleid, met als gevolg de Brexit. Stuivenberg bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire.