Je houdt altijd je eigen verantwoordelijkheid; Paul Ruijs en Meindert Stelling

Het boven ons gestelde gezag houdt zich niet aan de eigen verdrag juridische verplichtingen.

De stelling van Meindert Stelling was; "Iedere militair zal de opdracht tot gebruik van kernwapens naast zich neer moeten leggen, want het gebruik van kernwapens is tegen het oorlogsrecht." Stelling werd daarna duidelijk gemaakt dat hij geen goed officier was. De Minister van Defensie verlangde van Stelling onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ten aanzien van alle zaken m.b.t. tot het gebruik van kernwapens. Dat is volgens Stelling volledig in strijd met de beginselen van "Neurenberg".

Meindert Stelling is van oorsprong officier bij de Koninklijke Luchtmacht en vervolgens advocaat. Hij raakte betrokken in de kernwapendiscussie. Hij meende dat het bezit en gebruik van kernwapens in strijd zou zijn met het oorlogsrecht.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De Gideonsbende en de liefde voor het leven; Thomas Plochg en Hanaa Benjeddi

"Het verbaasde mij dat ons tijdens de studie niet wordt geleerd om met emoties van patiënten om te gaan.
Als je bepaalde vaardigheden niet leert is het makkelijk overweldigd te raken door de druk van het systeem. In onze samenleving heeft volgens onderzoek 30 tot 40% burn-out klachten."


Thomas Plochg is directeur van de NPHF, de Federatie voor gezondheid en interviewt Hanaa Benjeddi.
Benjeddi is blogger, oprichter van de Health Care Leadership Summit, heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU en is nu kinderarts in opleiding.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

“Geloof is een interessante mythe”; Esther van Fenema met Leon de Winter

Een gesprek over de Joodse identiteit. “Het Joodse volk is zo vermengd dat er geen Joods ras bestaat.” “De ontstaansgeschiedenis, de traditie en het besef van bepaalde ideeën heeft daarbinnen gemeenschappelijke waarde”.

Schrijver Leon de Winter met Esther van Fenema over de Joodse identiteit. Beiden hebben een joodse achtergrond. De Winter beseft dat het bijzonder is om een een deel te zijn van een eeuwen lange tijdslijn, dat een ander besef creëert over het begin en het einde. Hij voelt zich solidair met de geschiedenis van het Joodse volk, maar is zeker niet gelovig. Geloof is volgens De Winter een interessante religieuze mythe.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Levenslust & Doodsdrift; Esther van Fenema en Sid Lukkassen

Levenslust en Doodsdrift het nieuwe boek van Sid Lukkassen.

De zomer en herfst van 2017 stonden in het teken van de ophanden zijnde ondergang van West-Europa. Onder meer GeenStijl, De Correspondent en De Groene Amsterdammer mengden zich in het debat. Eerst was er maandenlang een debat over het cultuurmarxisme, vervolgens ontstond er een polemiek over de vertaling van Spenglers Ondergang van het Avondland.
Maar steeds wanneer het linksliberale opinielandschap de doctrine van het cultuur-marxisme definitief probeert te bezweren, verschijnen er weer nieuwe intellectuelen die de handschoen opnemen.Dr. Lukkassen geldt als een van de meest veelbelovende intellectuelen en critici van het cultuurmarxisme.Hij doceerde o.a. filosofie van de geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in de politieke wijsbegeerte.
Hij publiceerde op diverse media, waaronder ThePostOnline en Elsevier, en is bekend van optredens bij Buitenhof en Café Weltschmerz.

De presentatie van deze uitgave werd gefrustreerd door de dreigementen van linkse activisten de bijeenkomst te zullen verstoren. Uitgever Tom Zwitser heeft op het laatste moment de presentatie verplaatst en het nieuwe adres slechts voor vrienden en bekenden beschikbaar gesteld. Hier het gesprek met Esther van Fenema, een week voor de presentatie van het boek.

Sid Lukkassen studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is cursusleider en docent van beroep en promoveerde op het onderwerp ‘de democratie en haar media’. Tevens is hij gemeenteraadslid in de gemeente Dieren en auteur van het boek Avondland en Identiteit. Hij komt uit een nest van no-nonsense middenklassers en hardwerkende arbeiders.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De politieke lading van de Joods-Hongaarse verbroedering; Laszlo Maracz en Leon de Winter

Onlangs ontmoette Benjamin Netanyahu zijn Hongaarse collega Viktor Orbán in Boedapest. 

Waarom gaat een Israëlische premier naar het centrum van Europa waar ooit de verschrikkingen hebben plaatsgevonden van de Holocaust?

 

Volgens De Winter bevinden veel Oost Eurpese landen zich in dezelfde positie als de Israëliërs in hun relatie met 'Brussel'.

Leon de Winter is schrijver, scriptschrijver, filmer en opiniemaker. Dit gesprek met hoogleraar Laszlo Maracz gaat vooral over de geopolitieke situatie in Europa en de rol van de staat Israël en het Jodendom daarbinnen.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/