Racisme tegenover blanke boeren in Zuid Afrika; Sven Hulleman en Peter Stuivenberg

“Dieren zijn meedogenloos, maar de mens is wreed! De meeste blanken boeren in Zuid Afrika zijn hun leven niet veilig. Ze leven zwaar bewapend achter sterke omheiningen, want ze lopen de kans op beestachtige wijze vermoord te worden”.

Er is slechts één menselijk ras, maar er zijn veel stammen, volkeren en culturen. Is de mens per definitie bang voor de ander, ook al woont hij slechts een dorp verder? Mensen die met elkaar een cultuur hebben opgebouwd willen niet dat het van ze wordt afgepakt. Politici, maatschappelijke bewegingen en actievoerders misbruiken de term ‘racisme’ dan ook vaak voor het eigen belang. Een open gesprek tussen Sven Hulleman en Peter Stuivenberg.

Peter Stuivenberg is "wereldreiziger", zeiler, publicist en adviseur voor overheden en ondernemingen. Hij zeilt sinds 1989 over oceanen, leed schipbreuk in de Golf van Aden, filmde mensetende tijgers in India, zwierf te paard door de Andes en zeilt met zijn partner, Maaike Kallenborn in de open-50 CrossRoads over oceanen. Het duo organiseerde expedities door de Sahara woestijn en het Amazone oerwoud (in voorbereiding The Great Rift Valley van Mozambique tot Israël) en woonde in Nederland, Bonaire, Suriname, de Azoren en Brazilie tot zij neerstreken in Zuid Afrika. Stuivenberg schreef de afgelopen 20 jaar meerdere boeken en vele honderden artikelen in human-interest magazines en kranten.

Aan al onze vrienden en kijkers. 
Mogen wij een kort moment jullie aandacht?
Café Weltschmerz heeft inmiddels 800 relevante, diepgravende afleveringen geproduceerd en we blijven afhankelijk van donaties. Toch doneert maar een heel klein deel van onze kijkers. We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. Om praktische redenen gebeurt dat meestal niet.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Over diversiteit en nationale identiteit; Coen de Jong en Gabriël van den Brink

In dit gesprek gaan Coen de Jong en Gabriël van den Brink in op het collectieve denken van Nederland, over nationale identiteit en de weerstanden die breed zijn ontstaan rond ‘diversiteit’.

‘Diversiteit’ is volgens Van den Brink een typisch voorbeeld van het heersende idee, dat het goed is voor de samenleving. Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘diversiteit’, maar nauwelijks naar ‘normaliteit’. De evolutie leert ons inderdaad dat ‘variatie’ de bron is van al het leven. Maar de talenten en de kansen zijn ongelijk verdeeld. Op die manier ontstaat er een tweedeling. Het collectieve denken richt de aandacht eenzijdig op ‘diversiteit’ terwijl het denken over ‘normaliteit’ wordt weggedrukt.

 

Aan al onze vrienden en kijkers.
Mogen wij een kort moment jullie aandacht?
Café Weltschmerz heeft inmiddels 800 relevante, diepgravende afleveringen geproduceerd en we blijven afhankelijk van donaties. Toch doneert maar een heel klein deel van onze kijkers. Als iedereen die regelmatig kijkt ook regelmatig een klein bedrag doneert, dan hoeven we ons de komende jaren al geen zorgen meer te maken. We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. Om praktische redenen gebeurt dat meestal niet.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Filosoferen over de waan van religie; Paul Cliteur en Floris van den Berg

‘De olijke atheïst’. Het derde boek van Floris van den Berg, besproken door Paul Cliteur.

Wie nu nog in god gelooft, heeft ergens iets gemist. Geloven in god is als denken dat de aarde plat is. Miljarden mensen leven onnodig in een leugen? die kennis is allang voorhanden. Religie is een gesel van de mensheid die de vrijheid van zovelen onnodig knecht. Hoewel er al sinds de Verlichting stevige religiekritiek is en atheïsme de intellectuele nullijn is, zijn er nog steeds mensen die zijn besmet met religieuze waanideeën. In 'De olijke atheïst' weerlegt atheïst Floris van den Berg vilein de argumenten die mensen voor religie naar voren brengen. 'De olijke atheïst' is een boek voor iedereen die in god gelooft, maar ook een hulpmiddel voor debat voor iedereen die weleens met gelovigen debatteert. Atheïsme is toegepaste filosofie. Met behulp van wetenschapsfilosofie, argumentatietheorie, kennis van drogredenen en retorica worden in glasheldere taal alle pogingen om ook maar iets van religie te behouden omvergeworpen.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

 

Het kadaver van de rechtsstaat aan het werk; Arno Wellens

Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels gepakt door OM; die boete gaan we crowdfunden. Gilly Emanuels uit Hilversum wordt fysiek belaagd door talrijk schorrie-morrie, verdedigt zich en wordt nu zelf vervolgd door het OM. Hoogstwaarschijnlijk krijgt ze een forse boete tot maximaal 20.500 euro, maar die gaan we crowdfunden. We zoeken 1.020 mensen die 20 euro willen doneren. Doet u mee?

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Maarten Muis

 

* Stuur een mail met uw naam, woonplaats en telefoonnummer (*) naar tips@925.nl.
* Gebruik als onderwerp ''Ik doe mee'', niet meer en niet minder.
* Na tien dagen evalueren we het aantal deelnemers. Als het er genoeg zijn, kunt u de bijdrage direct aan Mevrouw Emanuels overmaken.

Omdat uw bijdrage direct naar het slachtoffer van het rechtsstatelijke kadaver gaat, is er geen risico op fraude of fouten. Iedereen die zich aangesproken voelt mag meedoen, van Jort Kelder, Sven Hulleman, Humberto Tan, Fatima Elatik en de moeder van ondergetekende, evenals zijn vrienden met een vermogen van meer dan een miljoen of een salaris van meer dan een ton verwachten we niet anders dan dat ze nummer 2 tot 100 zijn. Ook als de boete lager uitvalt gaan we crowdfunden, want haar winkeltje is Mevrouw Emanuels ook kwijt.

We komen later bij u terug om een nieuw lunchtentje van locatie en financiering te voorzien. De overheid heeft een kerntaak en dat is het de burgers mogelijk te maken om in veiligheid in het eigen levensonderhoud te voorzien. In dat opzicht is er vreselijk gefaald.

Doe mee en corrigeer dit onrecht.

Dorpspolitiek (Bloemendaal); Chris Aalberts en Meindert Fennema

Dorpspolitiek en het lokale gezag?

Broeinesten voor intriges, zo worden gemeenteraden vaak gezien. Nog maar de helft van de Nederlanders komt opdagen bij verkiezingen, en alarmerend weinig inwoners hebben zin om zelf raadslid te worden. De lokale saamhorigheid die de dorpspolitiek ons bracht, verdwijnt. De lokale politicus is steeds minder bereikbaar voor de burger dan vroeger. Hoe komt dat toch, en hoe krijgen we de gemeentepolitiek weer op de rails?

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Dr. a. Gert Jan Mulder

Er heerst onvrede met de gevestigde orde en lokale partijen zijn in opmars. Tezamen krijgen die bijna evenveel stemmen als CDA, PvdA en VVD bij elkaar, maar toch leveren zij bijna nooit een burgemeester. In 85 procent van de gemeenten doen deze drie partijen dat. Kan dit zo doorgaan? Moet de burgemeester niet liever rechtstreeks worden gekozen?

In Dorpspolitiek gaan Martijn Bolkestein en Meindert Fennema in op het gekrakeel in de gemeenten en verkennen zij de toekomst van de lokale politiek. Ze maken een uitstapje naar het Engelse stadje Frome (Somerset), waar de lokale partij alle zetels heeft veroverd en de democratie heeft hervormd. In dit boek komen Bolkestein en Fennema met belangrijke oplossingen voor Nederland. Hierin lees je waarom de gemeenteraden meer ondersteuning moeten krijgen, waarom de opschaling van gemeenten moet stoppen en wat de voordelen zijn van een gekozen burgemeester. Onze lokale politiek verdient versteviging en vernieuwing.

Martijn Bolkestein (1972) was lange tijd financieel manager voor Shell en was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD in Bloemendaal. Momenteel is hij consultant voor Berenschot en adviseert hij gemeenten over bestuurlijke kwesties.

Meindert Fennema (1946) is emeritus hoogleraar politieke theorie aan de UvA. Hij schreef onder andere Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn (2012) en Help! De elite verdwijnt (2012) en was columnist bij Het Parool, de Volkskrant en The Post Online. Hij is oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Bloemendaal.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst door een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer