“De Russen, Chinezen en Iraniërs komen er aan”; Stan van Houcke en Kees van der Pijl

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat een leider van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, keurig in zijn luchtmacht uniform de hoofdrol speelt in een politieke campagne. Je vraagt je dan af waar blijven de politici die de wet er zonder debat doorheen hebben gejast? Ik krijg de indrukt dat zowel Ollongren als Rutte zelf, niet precies weten waarover deze wet gaat en hebben gezegd, Rob (Bartholee) ga jij dat nou eens precies aan iedereen uitleggen”.

Al in de jaren zeventig ging de CIA de Europese landen langs met het dringende verzoek om wetten aan te nemen waardoor alle afluistergegevens gedeeld konden worden met de Amerikaanse inlichtingendienst. De Sleepnetwet is noodzakelijk om dat nu wettelijk te regelen. Vanaf 1 mei kan dan alle informatie met de internationale partners legaal gedeeld worden.

De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (sleepnetwet), die 1 mei 2018 in werking treed wordt in werkelijkheid al sinds 2015 toegepast. De wettelijke basis is daarvoor nu pas geregeld. In juli 2017 heeft de eerste kamer, een dag voor het reces en zonder debat ook haar akkoord gegeven. Vervolgens is dat de aanleiding geweest voor een groep studenten om hier actie tegen te ondernemen en een referendum aan te vragen. Wat nu met de uitslag van het referendum gedaan wordt blijft de vraag.

Aan al onze vrienden en kijkers. 
Mogen wij een kort moment jullie aandacht?
Café Weltschmerz heeft in 4 jaar, 800 relevante, diepgravende afleveringen geproduceerd. Toch blijven we afhankelijk van donaties. We hebben ca. 50.000 vaste kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. Om praktische redenen gebeurt dat meestal niet.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Over diversiteit en nationale identiteit; Coen de Jong en Gabriël van den Brink

In dit gesprek gaan Coen de Jong en Gabriël van den Brink in op het collectieve denken van Nederland, over nationale identiteit en de weerstanden die breed zijn ontstaan rond ‘diversiteit’.

‘Diversiteit’ is volgens Van den Brink een typisch voorbeeld van het heersende idee, dat het goed is voor de samenleving. Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘diversiteit’, maar nauwelijks naar ‘normaliteit’. De evolutie leert ons inderdaad dat ‘variatie’ de bron is van al het leven. Maar de talenten en de kansen zijn ongelijk verdeeld. Op die manier ontstaat er een tweedeling. Het collectieve denken richt de aandacht eenzijdig op ‘diversiteit’ terwijl het denken over ‘normaliteit’ wordt weggedrukt.

 

Aan al onze vrienden en kijkers.
Mogen wij een kort moment jullie aandacht?
Café Weltschmerz heeft inmiddels 800 relevante, diepgravende afleveringen geproduceerd en we blijven afhankelijk van donaties. Toch doneert maar een heel klein deel van onze kijkers. Als iedereen die regelmatig kijkt ook regelmatig een klein bedrag doneert, dan hoeven we ons de komende jaren al geen zorgen meer te maken. We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. Om praktische redenen gebeurt dat meestal niet.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Het kadaver van de rechtsstaat aan het werk; Arno Wellens

Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels gepakt door OM; die boete gaan we crowdfunden. Gilly Emanuels uit Hilversum wordt fysiek belaagd door talrijk schorrie-morrie, verdedigt zich en wordt nu zelf vervolgd door het OM. Hoogstwaarschijnlijk krijgt ze een forse boete tot maximaal 20.500 euro, maar die gaan we crowdfunden. We zoeken 1.020 mensen die 20 euro willen doneren. Doet u mee?

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Maarten Muis

 

* Stuur een mail met uw naam, woonplaats en telefoonnummer (*) naar tips@925.nl.
* Gebruik als onderwerp ''Ik doe mee'', niet meer en niet minder.
* Na tien dagen evalueren we het aantal deelnemers. Als het er genoeg zijn, kunt u de bijdrage direct aan Mevrouw Emanuels overmaken.

Omdat uw bijdrage direct naar het slachtoffer van het rechtsstatelijke kadaver gaat, is er geen risico op fraude of fouten. Iedereen die zich aangesproken voelt mag meedoen, van Jort Kelder, Sven Hulleman, Humberto Tan, Fatima Elatik en de moeder van ondergetekende, evenals zijn vrienden met een vermogen van meer dan een miljoen of een salaris van meer dan een ton verwachten we niet anders dan dat ze nummer 2 tot 100 zijn. Ook als de boete lager uitvalt gaan we crowdfunden, want haar winkeltje is Mevrouw Emanuels ook kwijt.

We komen later bij u terug om een nieuw lunchtentje van locatie en financiering te voorzien. De overheid heeft een kerntaak en dat is het de burgers mogelijk te maken om in veiligheid in het eigen levensonderhoud te voorzien. In dat opzicht is er vreselijk gefaald.

Doe mee en corrigeer dit onrecht.

Het manifest over integratie en asielbeleid; Arjan Erkel, Ahmed Aarad en Frank van Dorp

Een manifest of migratie, integratie en asielbeleid.
Na de terroristische aanslag in de Bataclan in Parijs in 2013, verbaasde Ahmed Aarad zich over het beperkte beeld van de problematiek in de mainstream media en schreef daarover een artikel in de Post Online. Een reden voor Frank van Dorp contact op te nemen met zijn collega ICT 'er. Uit de samenwerking ontstond een manifest.

 

 

"Al eeuwenlang hebben Nederland en andere West-Europese landen te maken met de immigratie van vreemdelingen. De aard en de omvang van de instroom verandert met de tijd, maar het is
onmiskenbaar een feit dat de omvang al die tijd substantieel is. Daarmee bedoelen we dat de binnenkomende vreemdelingen van invloed zijn op de structuren van de bestaande maatschappij: de
samenhang, de sociale en culturele verbanden, de arbeids- en woningmarkt, en de politieke verhoudingen. Dit alles impliceert dat deze instroom alleen in goede banen is te leiden indien de
bestaande maatschappij, met als eerst verantwoordelijke de Nederlandse regering, daar een beleid voor ontwikkelt en in stand houdt.

Wij constateren dat het door de overheid gevoerde beleid niet effectief en niet integraal is. Het risico op korte en lange termijn van het structureel falen van het immigratiebeleid is bijkans rampzalig. Een beschadiging van de eerder genoemde structuren dreigt, en wel tot een niveau dat ze onherstelbaar zijn. De immigratie zal dan onbeheersbaar blijken, met alle gevolgen van onvoorspelbaarheid en dus onbestuurbaarheid van dien. De huidige instroom van vreemdelingen, die voor een groot deel bestaat uit mensen die een beroep doen op hun hoedanigheid als vluchteling, vergt een goed doordacht beleid, dat rekening houdt met alle aspecten van immigratie, waarbij oog is voor zowel de (echte) vluchteling als de bestaande maatschappij met al haar deelnemers.

Dit manifest is een uitnodiging aan een ieder die zich geroepen weet om bij te dragen aan een humaan, maar effectief
immigratiebeleid. Het beleid moet helder en duidelijk zijn voor alle inwoners van Nederland en personen die hier naartoe (willen) komen. Of het nou vluchtelingen of andere vormen van migratie betreft, de regels bevatten zo min mogelijk uitzonderingen. Dit zorgt voor sterk beleid dat niet als een kaartenhuis in elkaar stort bij calamiteiten zoals een - meestal tijdelijke - stijging van de instroom van asielzoekers."

https://legacy.gscdn.nl/archives/images/ManifestImmigratieDefinitief.pdf

Help Café Weltschmerz en onze toekomst door een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Massale privacyschending is een groter gevaar dan terrorisme; Arno Wellens en Matthijs Pontier

De Sleepnetwet ook wel Sleepwet genoemd is de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hoe je voor 'onze veiligheid' al het communicatieverkeer via internet opvangt, in een enorme database stopt en met steeds meer geavanceerde logaritmes selectief informatie van alle burgers onderschept.

Maar is deze informatie in veilige handen? Is deze methode effectief en noodzakelijk voor onze veiligheid? En hoe betrouwbaar en veilig is onze overheid zelf? Heeft onze overheid zich niet zelf tot een bedreiging voor de burger gevormd? Een massale privacyschending is in aantocht.

Thijs Pontier is Publicist, wetenschappelijk adviseur kunstmatige intelligentie en kandidaat gemeenteraadslid Piraten Partij Amsterdam.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer