Voedselveiligheid en de onbezonnen overheid; Dick Veerman en Rob Dortland

Problemen bij NVWA resultaat van een onbezonnen overheid.

Heb je een fipronil-eitje gegeten en ben je bang voor de gevolgen daarvan? Dat is niet nodig want in Nederland vallen er nauwelijks doden door chemische substanties in ons voedsel. Toch is er sprake van een grote affaire die Nederland in een kwaad daglicht stelt. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Gaat het om gevaarlijke eieren of is er sprake van bestuurlijk falen?

Dick Veerman van Foodlog spreekt met Rob Dortland, voormalig directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het ministerie van VWS en daarna directeur Uitvoering van de VWA, een van de rechtsvoorgangers van de huidige Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13

Je gaat niet dood aan E-nummers, of conserveermiddelen; Dick Veerman met Roseanne Herzberger

Dit is een pilot aflevering van Studio Weltschmerz

 

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

We gaan niet dood aan conserveermiddelen, we gaan niet dood aan E-nummers en we gaan niet dood aan kleurstoffen! We leven in een technologische wereld en er is geen 'natuurlijk'. Het 'natuurlijk' is een hype, een leugen!

 


Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken.
Rosanne Hertzberger studeerde Life science & Technology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Zij is een microbioloog, schrijfster en columnist en schreef Ode aan de e-nummers. Een spraakmakend boek dat geldt als een van de opvallendste tegenstemmen van de hedendaagse gezonde voedselindustrie. "Als je de kookgoeroes moet geloven, is er niets erger dan een magnetronlasagne. Geen grotere zonde dan voorgesneden aardappeltjes, groenten uit blik, of kunstmatige kleurstoffen". Hoe de biochemie een toepassing heeft in ons voedsel.

Van Michael Pollan tot Rens Kroes: allen bepleiten een terugkeer naar grootmoeders keuken waar vers, simpel en onbespoten eten ambachtelijk werd klaargemaakt. Maar is dat echt beter voor je? En voor onze planeet? Rosanne Hertzberger bewijst het tegendeel en laat op overtuigende wijze zien dat kunstmatige kleurstoffen niet per se ongezonder zijn dan natuurlijke, dat aardappelpuree uit een zakje niet per se slechter is dan die van zelf gekookte, onbespoten piepers van de boerenmarkt en dat uitvindingen als kunstmest en megastallen de mensheid een enorme dienst bewijzen. Hertzberger beschrijft de enorme impact die chemie in onze voedselproductie heeft op het verbeteren van onze gezondheid, op welvaart, milieu en op de vrouwenemancipatie.

 

 

De voedingswetenschappen zijn buitengewoon onsuccesvol geweest; Esther van Fenema met Dick Veerman

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"De voedingswetenschappen zijn buitengewoon onsuccesvol geweest in het bedienen van de samenleving voor een gezond leven."Volgens Veerman zijn we alleen maar dikker geworden sinds vet het predicaat slecht kreeg. Omdat we geen vet meer eten hebben we ons vergrepen aan koolhydraten.

Dit is een pilot aflevering van de nieuwe serie "Studio Weltschmerz". In deze programma reeks willen de oplossingen voor de toekomst van de samenleving bespreken. Studio Weltschmerz wordt de broedplaats voor oplossingen en staat open voor sponsoring. "Café Weltschmerz" blijft daarentegen onafhankelijk over de knelpunten gaan.

Graag jullie reacties.......

 


Het ontbreekt aan lef; Dick Veerman met Anne Marie Spierings

Het ontbreekt vooral aan lef om de financiële en ecologische problemen rond de veehouderij op te lossen. Dat zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) van de provincie Noord-Brabant in gesprek met Dick Veerman.
22641b893
Anne-Marie Spierings (D66) heeft landbouw in haar portefeuille. Ze is bestuurder van de meest veedichte provincie van ons land en ervaart aan den lijve de knellende praktische vraagstukken rond de veehouderij. Er zijn prangende ecologische, volksgezondheids- en financiële problemen. De landelijke politiek praat er vooral over, staat op afstand en komt te laat met wet- en regelgeving. De vraagstukken die daardoor ontstaan, moeten daarom door lagere overheden worden opgepakt.

Gebrek aan lef
In het gesprek toont Spierings zich uiterst kritisch over de houding van de partijen die bij veehouderijvraagstuk betrokken zijn. Banken, voerleveranciers, voedselverwerkers en retailers proberen het boerenprobleem ieder vanuit hun eigen belang op te lossen. Omdat het een systeemvraagstuk is, is voor echte oplossingen de wil om over het eigenbelang heen te kijken nodig. Omdat niemand de macht heeft om een oplossing op te leggen, moet iedereen leiderschap tonen. Het ontbreekt aan het lef om dat te doen, zegt Spierings.

Onethisch
Veerman brengt zijn oordeel ter sprake over de rol van Rabobank bij de herstructurering van de Nederlandse veehouderij. Volgens hem krijgt de bank een onethische rol toebedeeld in zowel de plannen voor de aanpak van de varkenshouderij als die van de Commissie Nijpels voor de veehouderij als totaal. De manier waarop de bank zal proberen zijn uitstaande kredieten zo goed mogelijk te beheren, kan haaks staan op het publieke belang. Omdat de bank van de overheid de herstructurering van de veehouderij moet financieren, kunnen grote fricties ontstaan tussen private en publieke belangen.
Spierings reageert met een voorkomend geformuleerd, maar duidelijk oordeel waaruit de dilemma’s spreken waar de (provinciale) overheid zich voor gesteld ziet.

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw steun hard nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast

Waarom altijd “ruzie” in de visserij?; Dick Veerman met Pim Visser en Han Lindeboom

Er is altijd ruzie in de relatie tussen Nederland en haar vissers.

Dick Veerman spreekt met twee iconen van tegengestelde belangen: Hoogleraar Han Lindeboom is hoogleraar marine ecologie aan de Wageningen Universiteit en onderzoeker bij Wageningen Marina Researche op Texel. Lindeboom bestudeerd het totale ecosysteem zowel onder- als boven water. Meer specifiek bestudeert hij de invloed van de mens op dat complexe systeem onder water en pleit hij al dertig jaar voor zeereservaten. Inmiddels is de vissersvloot gehalveerd maar volgens Lindeboom is dat niet voldoende.

knipsel

Pim Visser is directeur van Visned, de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Namens Visned neemt Visser zitting in diverse besturen van belangenorganisatie 's van de visserij. Visser onderstreept in het gesprek het belang van vis als een van de weinige onderdelen binnen onze voedselketen wat in het wild nog gevangen kan worden en nog voldoende in de natuur aanwezig is. Visser merkt op dat vispopulaties zich zonder dienstregeling niet houden aan de grenzen van reservaten. Het vak van visser maakt dit ook interessant omdat je steeds opnieuw als een jager op zoek moet naar de populatie.

Lindeboom wil 25% reservaat in de Noord Zee; de vissers zijn daar mordicus op tegen. Daarnaast ligt er een heikel probleem rond de "aanlandplicht". Lindeboom stelt dat de visstand er prima bijligt en die 75% waar men duurzaam kan vissen ruimschoots voldoende is voor de huidige vissersvloot..........

Volgens Visser betekend een beperking van het zoekgebied een beperking van het oogstgebied.........

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)


Podcast