Cliëntelisme in de rechtspraak; Hans Moll en Paul Ruijs

Als je de waarheid onder eed geweld aan doet, dan heeft dat geen enkele consequentie. Terwijl meineed een misdaad is waar 6 jaar gevangenis op staat. Aangiftes worden door het parket doorgaans seponeert, vaak omdat het onbelangrijk gevonden wordt of omdat er geen tijd voor is.

Paul Ruijs is jurist en een bekend criticus van de rechtelijke macht. Uit onderzoek door hem, is gebleken dat veel rechters meerdere bijbaantjes hebben die tot oneigenlijke beïnvloeding van de onafhankelijke rechtspraak zou kunnen leiden. Ruijs kaartte dit aan bij de politiek die vervolgens met grote snelheid wetgeving ontwikkelde.

Rechters moeten nu volgens die wet al hun nevenactiviteit in een centraal register vermelden. Probleem nu is dat het merendeel van de rechters deze registratie aan hun laars lappen en er geen mechanisme is wat deze rechters daarop dwingend kan aanspreken. Advocaten zijn in hun vrije tijd vaak rechters en andersom. Deze verwevenheid leidt tot cliëntelisme in een rechtspraak waarbinnen meineed zonder consequentie blijft.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Vuurwerkramp en de vervalste bewijslast; Hans Moll en Paul van Buitenen

“De feiten terugdraaien om te kunnen verklaren wat er is gebeurd en met bewijs rotzooien. TNO heeft bijvoorbeeld open en bloot materiaal vervalst.”

Paul van Buitenen is klokkenluider en praat met Hans Moll over de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Van Buitenen deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar de oorzaak van de ramp en de rol van de overheid tijdens en na de ramp. Centraal staat de vraag; kloppen de conclusies dat de overheid in al haar geledingen geen schuld valt toe te kennen? Anders gezegd; de fouten liggen uitsluitend bij S.E. Fireworks? Van Buitenen komt met pijnlijk andere conclusies.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering

 

Mensen die echt wat kunnen vertrekken meestal bij defensie; Hans Moll en Victor van Wulfen

“Je komt in een situatie terecht dat je tegen je meerdere moet zeggen dat hij broddelwerk heeft verricht.” “Mensen denken vooral aan hun eigen positie en vinden het dan beter om de status-quo te handhaven.” “Defensie heeft geen tastbaar product en kan daardoor moeilijker op kwaliteit gemeten worden.”

Victor van Wulfen is een klokkenluider en majoor buitendienst bij de luchtmacht. Van Wulfen liep binnen de luchtmacht tegen zaken aan die ernstige gevolgen konden hebben voor de veiligheid van het personeel en omwonenden. Zijn pogingen om tot veranderingen te komen leidde tot grote weerstand bij zijn superieuren.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering.