Cliëntelisme in de rechtspraak; Hans Moll en Paul Ruijs

Als je de waarheid onder eed geweld aan doet, dan heeft dat geen enkele consequentie. Terwijl meineed een misdaad is waar 6 jaar gevangenis op staat. Aangiftes worden door het parket doorgaans seponeert, vaak omdat het onbelangrijk gevonden wordt of omdat er geen tijd voor is.

Paul Ruijs is jurist en een bekend criticus van de rechtelijke macht. Uit onderzoek door hem, is gebleken dat veel rechters meerdere bijbaantjes hebben die tot oneigenlijke beïnvloeding van de onafhankelijke rechtspraak zou kunnen leiden. Ruijs kaartte dit aan bij de politiek die vervolgens met grote snelheid wetgeving ontwikkelde.

Rechters moeten nu volgens die wet al hun nevenactiviteit in een centraal register vermelden. Probleem nu is dat het merendeel van de rechters deze registratie aan hun laars lappen en er geen mechanisme is wat deze rechters daarop dwingend kan aanspreken. Advocaten zijn in hun vrije tijd vaak rechters en andersom. Deze verwevenheid leidt tot cliëntelisme in een rechtspraak waarbinnen meineed zonder consequentie blijft.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Je houdt altijd je eigen verantwoordelijkheid; Paul Ruijs en Meindert Stelling

Het boven ons gestelde gezag houdt zich niet aan de eigen verdrag juridische verplichtingen.

De stelling van Meindert Stelling was; “Iedere militair zal de opdracht tot gebruik van kernwapens naast zich neer moeten leggen, want het gebruik van kernwapens is tegen het oorlogsrecht.” Stelling werd daarna duidelijk gemaakt dat hij geen goed officier was. De Minister van Defensie verlangde van Stelling onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ten aanzien van alle zaken m.b.t. tot het gebruik van kernwapens. Dat is volgens Stelling volledig in strijd met de beginselen van “Neurenberg”.

Meindert Stelling is van oorsprong officier bij de Koninklijke Luchtmacht en vervolgens advocaat. Hij raakte betrokken in de kernwapendiscussie. Hij meende dat het bezit en gebruik van kernwapens in strijd zou zijn met het oorlogsrecht.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer