De Wereldorde verschuift met enorme consequenties; Coen de Jong en Rob de Wijk

Wie wordt de leidende macht die de regels van het spel bepaalt en de nieuwe Wereldorde kan opleggen? De machtigste partij bepaald!

De liberale wereldorde staat onder druk. China daagt de Verenigde Staten uit en Rusland samen met de Westerse mogendheden knagen aan elkaars fundamenten. Hoe gaat nu de nieuwe wereldorde er uit zien?

Volgens Rob de Wijk vindt er een grote machtsverschuiving plaats. De ‘Liberale Wereld’ heeft sinds eeuwen de orde bepaald en daar lijkt nu met grote snelheid verandering in te komen, met enorme consequenties voor Europa. Door de opkomst van China, het inconsistente beleid van Trump en daarnaast de invloed van de Brexit op de Europesche samenwerking, ontstaat er een versnelde verschuiving in de Wereldorde. De strijd gaat om de leidende macht. Wie wordt de leidende macht die de regels van het spel bepaalt en de nieuwe Wereldorde kan opleggen?

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Het (politieke) verval van de VS; Coen de Jong met Rob de Wijk

"The rise and fall of the great power." (Paul Kennedy) Grootmachten komen op en raken in verval. Een normaal proces in de internationale betrekkingen.

De Verenigde staten is pas na de tweede wereldoorlog een supermacht geworden en eiste het leiderschap van het vrije westen op. De ongebreidelde macht van de VS is ontstaan na de beëindiging van de koude oorlog in 1989 met het verdwijnen van de Berlijnse muur. Er was vanaf dat moment voor de VS geen geopolitieke concurrentie meer en ging acteren als de politie agent van de wereld. Sinds 10 jaar is daar binnen de internationale gemeenschap een reactie op gekomen die de rol van de VS langzaam maar zeker marginaliseert.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Waarom burgers zich van hun leiders afkeren; Coen de Jong Rob de Wijk

De nieuwe revolutionaire golf. Waarom burgers zich van hun leiders afkeren? Staan we op de rand van een nieuwe wereldordening of is er sprake van een systeemcrisis?

Rob de Wijk is sinds 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda en van 2000 tot 2003 directeur van het onderzoekscentrum van het RNMA.

Hoewel vaak geraadpleegd, gaf De Wijk in mei 2017 aan niet meer als deskundige inzake terroristische aanslagen te willen optreden in de media.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/