Conservatief, christelijk en tegen abortus: Lale en Lonneke van de Weijer

Conservatief, christelijk en tegen abortus: Lale en Lonneke van de Weijer

Lonneke van de Weijer, is een uitgesproken conservatieve vrouw en bovendien katholiek.

Lonneke is tegen de verregaande ontkerkelijking in Nederland en verwacht een terugkeer van het christendom in Nederland en Europa. Ze heeft een unieke kijk op religie, waarbij ze de dogmatische aspecten ervan verwerpt en het vooral gebruikt als moreel kader en inspiratie om een betekenisvol leven te leiden. Lonneke stelt dat ook de normen en waarden van atheïsten onbewust van het christendom afkomen en dat deze niet universeel zijn. Daar stelt Lale haar vraagtekens bij. Bovendien is ze kritisch op het feminisme en vindt ze dat dat vooral een beweging is die ermaar streeft het abnormale te normaliseren. Daar mag best hard