De éénkennigheid van het coronabeleid: Ramon Bril interviewt Jan Latten

De éénkennigheid van het coronabeleid: Ramon Bril interviewt Jan Latten

‘Politici durven geen beslissingen te nemen en dekken zich in met een adviesorgaan als het RIVM, waardoor ze zelf geen verantwoording hoeven af te leggen.’ Over tunnelvisie en De overheid is eenkennig. Zij bepaalt haar Corona beleid op deskundigen uit één instituut en beperkt zich daarmee teveel op een kleine en eenzijdige pool met één ideologie.

Jan Latten is emeritus hoogleraar demografie in het bijzonder de demografische en ruimtelijke aspecten van relatie- en gezinsvorming aan de Universiteit van Amsterdam