De geschiedenis van een kritisch, christelijke politiek; Arno Wellens en Erik Jürgens

Op 1 maart 1968 werd de Progressieve Partij Radicalen opgericht. Deze partij kwam voort uit de christelijke partijen binnen het politieke spectrum. Erik Jürgens was een van de initiatiefnemers en oprichters. Op maandag 5 maart vindt er na 50 jaar een reünie plaats.

Met Arno Wellens praat met Jürgens over de geschiedenis van de partij, het toenmalige politieke spectrum en de huidige politieke realiteit.

Erik Jürgens was namens de PPR en in een latere periode namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer en namens de PvdA lid van de Eerste Kamer. Sinds 1986 is hij voorzitter van de Thorbeckevereniging, sinds 1987 is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 1988 voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en lid van de Raad voor de journalistiek, bijzonder hoogleraar recht van het parlementair stelsel aan de Rijksuniversiteit van Limburg en voorzitter van de redactie van Tijd en Taak (voor religie en socialisme). Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.