De positie van de arbeidsmarkt staat dubbel onder druk; Stan van Houcke en Arno Wellens

Arbeid wordt uitbesteed naar de lagelonenlanden, terwijl nieuwe technologieën de dienstensector in belangrijke mate gaat automatiseren. Wat gaan zowel de laagopgeleide technische geschoolde en hoog opgeleide werknemer in de dienstensector straks nog doen? Wordt daar überhaupt wel over nagedacht door de beleidsmakers?

Volgens financieel journalist Arno Wellens moeten ze gewoonweg wat anders gaan doen. Aan bepaalde beroepen zal straks geen behoefte meer zijn. Maar er gebeurt meer.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/