De schade herstellen van bezuinigingen duurt nog jaren: Thomas von der Dunk en Coen de Jong

De schade herstellen van bezuinigingen duurt nog jaren: Thomas von der Dunk en Coen de Jong

Het Kabinet zal echt keuzes moeten maken.

Coen de Jong in gesprek met historicus en opiniemaker Thomas von der Dunk. Na het gezellige optimisme van het kabinet tijdens de opening van het parlementaire jaar en de algemene beschouwingen, het gaat tenslotte goed met de economie, blijven er een aantal hoofdpijndossiers onbesproken. Voor het woningtekort, onzekerheid over de pensioenen, de bezuinigingen op de rechtsbijstand, de vervuiling van de veesector en de stikstofcrisis is nog geen begin van een oplossing.

Na jarenlange bezuinigingen op de publieke sector wordt er eindelijk weer geinvesteerd. Maar door deze bezuinigingen is er sprake van achterstallig onderhoud in de zorg, onderwijs en de publieke ruimte. De investeringen zullen de aangebrachte schade niet herstellen. Ondertussen wordt de publieke sector nog steeds bedreigd door het marktdenken en de globalisering. Kortom: ‘Het kabinet zal echt keuzes moeten maken’.