De subsidiebubbel in de kunst; Harry Starren en Jo Houben

Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Deze organisatie ondersteunt culturele organisaties, kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten, op het terrein van ondernemerschap, financieren en goed bestuur. Jo Houben is directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen.  Subsidiegeld wordt volgens Houben door de overheid teveel met een conditionerend mechanisme verdeeld. Bij de kunstenaars ontstaan daardoor te weinig prikkels, buiten de overheid om, ook andere inkomsten aan te boren. Die gewenning maakt kunstenaars afhankelijk. Sommige kunstsectoren leven in een bubbel, die zoals gewoonlijk ook zullen knappen. De sectoren in de kunst die hier minder of geen last van hebben, kunnen goed betaalde Fondsenwerver inzetten en zullen volgens sterker worden terwijl de andere sectoren het moeilijker zullen krijgen. Ga voor meer informatie naar: https://www.cultuur-ondernemen.nl Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer