De toekomst van de Nederlandse betaalindustrie: Simon Lelieveldt en Paul Buitink

De toekomst van de Nederlandse betaalindustrie: Simon Lelieveldt en Paul Buitink

Adviezen voor een beter financieel systeem.
Aanleiding van het gesprek is het tweede kamerdebat dat begin 2020 plaatsvindt als gevolg van het WRR rapport 'geld en schuld, de publieke rol van banken'. Ook de opkomst van buitenlandse krachten als Facebook's libra en Chinese spelers noopt tot nadenken.

📌 U kunt Cafe Weltschmerz met een donatie, helpen pluriform en onafhankelijk te blijven. Op onze site vindt u alle informatie; Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Lelieveldt geeft een korte historie van Nederlandse monetaire geschiedenis, van de Amsterdamsche Wisselbank tot de Rijkspostspaarbank tot de huidige stand van zaken. Hij legt het verschil uit tussen de kassier en bankier en hoe nu weer in de maatschappij behoefte bestaat aan meer kassiers, meer full reserve. Bunq en depositobank zijn daar voorbeelden van.

Verder in het gesprek de mogelijkheden om binnen de huidige wetgeving een veilige full reserve rekening aan te bieden.
Kanttekening daarbij is dat Nederland veel te strak de Europese regels volgt, maar ook dat Europa haast moeten maken om te innoveren om de buitenlandse bedreigingen het hoofd te bieden. 
Belangrijk blijft het, dat we een anonieme vorm van geld houden en er een belangrijke rol voor bitcoin komt op plekken in de wereld met inflatie en onderdrukking.

Simon Lelieveldt was vroeger hoofd Toezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB). Ook houdt hij een kroniek bij van de Nederlandse financiële geschiedenis.