Demografie van Nederland in een hogedrukpan; Coen de Jong en Jan Latten

“Demografie is in alles verweven, of het is de oorzaak van iets, of het gevolg van iets.”
De demografie wordt in de kern bepaald door een stapeling van individuele besluiten in samenhang met politiek beleid. Ontwikkelingen laten over de korte termijn goed voorspellen. Over het lange termijn zijn er vaak internationale politieke invloeden die vooraf niet meegewogen kunnen worden.

Coen de Jong heeft een gesprek met Jan Latten over demografische gevolgen voor Nederland door het huidige politieke ontwikkelingen.

Jan Latten is bijzonder hoogleraar Demografie aan de UvA en gespecialiseerd in de demografische en ruimtelijke aspecten van relatie- en gezinsvorming.

📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer