“Finisage”, een filosofische slotbeschouwing: Paul Cliteur en Floris van den Berg

“Finisage”, een filosofische slotbeschouwing: Paul Cliteur en Floris van den Berg

Paul Cliteur in gesprek met Floris van den Berg over zijn boek “Finisage”. Een filosofische slotbeschouwing.

Floris van den Berg wijst in al zijn boeken ongenadig op onze fouten en tegelijkertijd toont hij zijn eigen gebreken en hypocrisie. In een groot aantal essays staan klimaat, religie, dierenliefde en een westers eet- en leefpatroon centraal. Hij onderbouwt zijn betoog met wetenschappelijke inzichten en consistente logica. Hij laat zien dat ieder individu zijn of haar gedrag kan en moet aanpassen, zelfs als de mensheid in haar geheel de hedendaagse sociale en ecologische kwesties ontwijkt. Ongetwijfeld zullen lezers hun eigen leefwijze kritisch gaan bekijken.