Goede journalistiek gaat uit van complotten: Patrick Savalle en Eric van de Beek

Goede journalistiek gaat uit van complotten: Patrick Savalle en Eric van de Beek

Een echte journalist gaat geen enkele vraag uit de weg. Hij kijkt met een open geest en schuwt het niet om dogmatische kaders te doorbreken. Complotdenkers zijn ‘gekkies’, is de algemene teneur. Maar is het niet precies andersom? Zijn het niet juist ‘gekkies’ die complotten uitsluiten? Is het niet bijzonder naïef te veronderstellen dat machthebbers maatschappelijke impact creëren om buiten de waarneming van de burgers hun zaken te kunnen regelen?

In de kern is de journalistiek dienend aan de burger en daarbinnen controleert zij de macht. Een goed functionerende kritische journalistiek is van groot belang voor een gezond werkende democratie. Een relevante journalist moet daarom juist open staan voor complottheorieën.

Patrick Savalle is, software architect, publicist, opiniemaker en oprichter van de Hersengarage.

https://hersengarage.nl/complotdenken-voor-beginners-long-read-fd1f5c2575e4