Het Huis voor Klokkenluiders in Studio Weltschmerz - debat in Den Haag olv. Rico Brouwer

Het Huis voor Klokkenluiders in Studio Weltschmerz – debat in Den Haag olv. Rico Brouwer

'Het Huis voor Klokkenluiders' is de wet die moet zorgen voor de rechtsbescherming van klokkenluiders en het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden.

In de brief van de expertgroep klokkenluiders over het functioneren van 'Het Huis' staat:
'Na de start van het Huis voor Klokkenluiders op 1 juli 2016, is het Huis 10 bestuurders, 3 directeuren, 20 ambtenaren en zo’n slordige € 10.000.000,- verder. Zonder resultaat op kerntaken in de afgelopen ruim 3½ jaar, is het vertrouwen onder (voormalig) melders in dit Huis voor Klokkenluiders inmiddels geheel afwezig'.

Op 4 maart was de commissievergadering van de Tweede Kamer over deze wet. Rico Brouwer ging aansluitend in Studio Weltschmerz in debat met onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout, psycholoog Ton de Wijs van de expertgroep klokkenluiders, Brian de Mello van Stichting Geen Doofpot, Leon Willems van Free Press Unlimited en met Klokkenluiders in het publiek. Tijdens de opnamen schoof onverwacht Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aan.

snelkoppelingen:
expertgroep klokkenluiders http://expertgroepklokkenluiders.nl/
geen doofpot https://geendoofpot.nl/
free press unlimited https://www.freepressunlimited.org/nl
commissievergadering Tweede Kamer https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00194

Studio Weltschmerz is een video denktank voor maatschappelijke innovatie. Samen met maatschappelijke organisaties praten wetenschappers, politici, beleidsmakers, bestuurders en andere ‘kenniswerkers’ over oplossingen binnen hun eigen vakgebied en kennisdomein. Studio Weltschmerz is initiërend en faciliteert daarbij.

NB In deze eerste uitzending vanuit de nieuwe studio liet de (microfoon) techniek ons hier en daar in de steek, waarvoor onze excuses.