Het imperialisme van de EU! – Gilles den Boer

Het imperialisme van de EU! – Gilles den Boer

Stilletjes is het Volk haar vrijheid aan het verliezen, de geschiedenis van de overheersing herhaalt zich, maar de Kolonisatoren hoeven nu geen grondgebied te veroveren. Vanuit hun luie stoel veroveren zij ons brein en vangen met het virtuele net de kern van ons mens zijn.

De uitbreiding van de macht van Europa begon met de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw. In de ontdekte gebieden kwamen in eerste instantie handelsposten, maar al snel werden deze gebieden Koloniën. Niet alleen Nederland, toen nog de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar ook Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal hadden met hun ontdekkingsreizen veel gebieden veroverd. De verkenningstochten waren veroveringstochten geworden en het Kolonialisme was geboren. In de Gouden Eeuw heersten al deze landen over hun Koloniën en de Woekerwinsten gingen ten koste van veel leed van de plaatselijke bevolking. Achteraf allemaal heel tragisch, maar de hebzucht van de mens is onbegrensd en van alle tijden en het gebeurt heden ten dage nog steeds. Woekerwinsten worden gegenereerd over de ruggen van de massa, want Massa is Kassa! Kijk alleen maar naar de huidige recordwinsten van de Energiebedrijven, Oliemaatschappijen en de Supermarkten.

De wereldheerschappij was als volgt over Europa verdeeld; Engeland was het meest succesvol in het landjepik, maar ook Spanje, Portugal, Frankrijk en Nederland hadden zich aardig wat wereldgrondgebied toegeëigend. Bijna geheel Noord en Zuid-Amerika, Azië en Afrika werden door deze landen gekolonialiseerd. Maar, in de negentiende en twintigste eeuw begon de teloorgang en met name na de tweede Wereldoorlog gingen steeds meer Koloniën de onafhankelijkheidsstrijd aan. Nadat de Kolonisator was verdreven, viel het landsbestuur weg en begon de strijd om de macht, vaak ingezet door verschillende stammen c.q. bevolkingsgroepen. Het resultaat van die ‘vrijheidsstrijd’ veranderde uiteindelijk niet veel in de situatie van de plaatselijke bevolking, want na jarenlange burgeroorlogen werden de meeste gedekoloniseerde landen dictaturen. Uiteindelijk resulteerde dit alles in Afrika in structurele hongersnoden.  Na de Arabische lente in het Midden-Oosten in 2010 was de puinhoop voor Europa compleet. Samen met de gezinshereniging en de val van de Berlijnse muur, stroomde Europa vanuit alle kanten massaal vol met vluchtelingen, asielzoekers en gelukszoekers.

Ondertussen had de EU zich ontwikkeld tot een dictatoriaal instituut, met haar graaicultuur. Inmiddels is het een kaartenhuis wat met geld van de Europese burgers staande wordt gehouden. De regeringsleiders van de lidstaten zijn de moderne Kolonisatoren van elkaars grondgebied geworden, met als Hoofdkwartier Brussel. Als ongekozen machthebbers regeren zij nu over elkaars lidstaten en hebben de gekozen regeringsleider niets meer te vertellen over het eigen territorium. Om hun macht nog meer te vergroten schreeuwden Guy Verhofstadt en Hans van Baalen in 2014 op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, Oekraïne een oorlog in. Inmiddels is die oorlog alweer ruim een jaar gaande en gooien onze zogenaamde ‘EU Vredesduiven’ olie op het vuur door het leveren van aanvalswapens en het wegsluizen van onze miljarden euro’s. Ondertussen hebben zij nog steeds niets gedaan aan de toenemende vluchtelingenstroom, integendeel men stimuleert en faciliteert de toestroom van vluchtelingen, voor hen zijn deze vluchtelingen de nieuwe Kolonisten. Zo faciliteert de EU de Omvolking van Europa en realiseert zij haar eigen vorm van imperialisme.

Nederland is haar soevereiniteit allang kwijt, als het Nederlandse Volk stemt voor een ander of geen Stikstofbeleid, dan ligt er de volgende dag een waarschuwingsbriefje van de EU bij onze Overheid op de mat. Ook voert Nederland de Brusselse orders goed uit. Inmiddels  is de Wet verplaatsing Bevolking uit 1952 nieuw leven ingeblazen en artikelen 2c en 4 zijn vorig jaar maart middels een Koninklijk besluit in werking gesteld om de huisvesting van de zogenaamde ‘Ontheemden’ ten koste van de eigen bevolking te waarborgen ( zie:. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.html)  Het wachten is op de inwerkingstelling van artikel 7, zodat de burgemeesters in den lande ook panden (incl. woonruimten) kunnen vorderen.

Ondertussen zijn de problemen in onze verzorgingsstaat massaal geworden en ze veroorzaken steeds grotere wrijvingen in de samenleving. Niet alleen ons sociaal stelsel is op sterven na dood, maar het gaat ook steeds meer gepaard met geweld. Overal in Europa, dus ook in Nederland, verschijnen vluchtelingenkampen, voor de EU zijn het Nederzettingen, en systematisch zien we meer en meer extremere vormen van geweld in de maatschappij verschijnen. Logisch, want veel van de vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden, voor hen is geweld de normaalste zaak van de wereld. Maar ook voor veel allochtone jongeren geldt eigenlijk hetzelfde, de Islam gebied hen namelijk te strijden tegen de niet islamitische overheerser.

Selectieve verbazing en structurele ontkenning in de politiek, viert hoogtij. Problemen worden bewust niet opgelost en men houdt zich vooral voor de domme. Neem bijvoorbeeld het geweld tegen hulpverleners, in de politiek weet men al decennia wat er in onze maatschappij op dit gebied gaande is. Zo’n 30 jaar geleden sprak ik hier al over met een kennis die destijds als agent werkzaam was bij de politie in de Randstad. Bepaalde wijken in de grote steden waren toen al volgestroomd met zogenaamde medelanders. Die wijken waren probleemwijken, zogenaamde ‘Achterstandswijken’. Hij vertelde mij destijds dat de politie de controle over deze wijken volledig kwijt was. Dat, als er bij de politie vanuit zo’n wijk een melding binnenkwam, van bijvoorbeeld een onschuldig vuilnisbakbrandje, dat men dan niet met één, maar met meerdere politieauto‘s naar de plek des onheils ging. Dat deed men om elkaar te beschermen tegen de gewelddadige aanvallen van de plaatselijke jongeren, toen waren er dus al getto’s.

Het waren de eerste symptomen van geweld tegen hulpverleners, maar in plaats van het op te lossen, verdween het in de doofpot. De massa buiten de Randstad leefde toen nog hun onbezorgde leventje en wist totaal niet wat er in de grote steden gaande was. Voor hen was het de ver van m’n bed show en de toenmalige Wappies, waren racisten. Het resultaat van dit alles is, dat het geweld alleen maar erger en grootschaliger is geworden. Het kan nu ook hen overkomen die destijds wegkeken. Elke willekeurige westerse burger, in heel Nederland, in elke wijk en op elk station kan het overkomen. Er circuleren niet alleen filmpjes op internet waarin groepen jongeren een enkeling aftuigen, maar er zijn ook bomaanslagen. En de Politie, zij zijn de controle niet meer alleen kwijt in de probleemwijken, maar in heel Nederland. Zij schreeuwen om camera’s, omdat ook zij, zoals alles in onze Verzorgingsstaat, tot op het bot zijn uitgebeend. Het is net als bij Covid19, men nam de meest ondemocratische maatregelen, omdat er een tekort was aan IC- bedden en verzorgend personeel. Als oplossing werd niet de capaciteit in de Zorg opgeschaald, maar gaat men de genomen maatregelen nu vastleggen in de Wet Publieke Gezondheid (de Coronawet). Zo gaat het ook met de camera’s, die worden geïnstalleerd, en het tekort aan mankracht bij de Politie lost men niet op, nee, het cameratoezicht gaat dienstdoen in de aanstaande Controlestaat.

Kortom, onder valse voorwendselen laten wij onszelf verpulveren door de macht en als we niets doen, dan hebben we in 2050 de zinloze Klimaatdoelen bereikt, maar zijn we onze Normen en Waarden, onze Cultuur, onze gehele Westerse beschaving, kwijt.

Stilletjes is het Volk haar vrijheid aan het verliezen, de geschiedenis van de overheersing herhaalt zich, maar de Kolonisatoren hoeven nu geen grondgebied te veroveren. Vanuit hun luie stoel veroveren zij ons brein en vangen met het virtuele net de kern van ons mens zijn. Zij infiltreren in onze hersenen, om vervolgens ons gedrag en onze keuzes te bepalen. Wij laten onze ziel afpakken en worden onder hypnose geprogrammeerd tot de slaven van de 21e eeuw, gevangen in de kooi van de digitale technologie. Met één druk op de knop bepalen zij eerdaags wat u wel en wat u niet mag. Uw vrijheid staat op het spel, dus zorg dat u aan zet komt!

Laat de raderen draaien!

 

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.