Het landsbestuur is niet anders dan het besturen van een gezin: Roos Wouters en Mickey Huibregtsen

Het landsbestuur is niet anders dan het besturen van een gezin: Roos Wouters en Mickey Huibregtsen

In deze aflevering gaat Roos Wouters oprichter en aanjager van de werkvereniging in gesprek met oud-McKinsey topman Mickey Huibregtsen. Onderwerp van gesprek is de arbeidsmarkt. Huibregtsen signaleert een aantal problemen. De belangen en potentie van de individuele werknemer zijn in de vergetelheid geraakt. Het tempo van de veranderingen is zo hoog dat kennis en beleid de volgende dag al achterhaald kunnen zijn. En ondanks dat sommige instellingen, bedrijven, departementen, en werknemers dezelfde belangen en doelstellingen hebben wordt er slecht samengewerkt. Huibregtsen pleit voor veranderingen!

Het belang van het individu moet centraal komen te staan. De instituties die de arbeidsmarkt vormgegeven zijn echter niet in staat de fijne dimensies voor de individuele werknemer te regelen. De initiatieven die op dit vlak worden genomen worden door belanghebbende partijen niet altijd met open arme ontvangen. Er wordt krampachtig vastgehouden aan de bestaande regelgeving, bestuurmodellen, de eigen overtuiging en cultuur.