Het (politieke) verval van de VS; Coen de Jong met Rob de Wijk

"The rise and fall of the great power." (Paul Kennedy) Grootmachten komen op en raken in verval. Een normaal proces in de internationale betrekkingen.

De Verenigde staten is pas na de tweede wereldoorlog een supermacht geworden en eiste het leiderschap van het vrije westen op. De ongebreidelde macht van de VS is ontstaan na de beëindiging van de koude oorlog in 1989 met het verdwijnen van de Berlijnse muur. Er was vanaf dat moment voor de VS geen geopolitieke concurrentie meer en ging acteren als de politie agent van de wereld. Sinds 10 jaar is daar binnen de internationale gemeenschap een reactie op gekomen die de rol van de VS langzaam maar zeker marginaliseert.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/