Het verschijnsel Trump en de politieke elite; Geerten Waling, Hans van der Jagt, Afshin Ellian

“De representatieve democratie werkt, mits de uitkomst ons bevalt!”

 

Afshin Ellian stelt dat de politieke establishment haar geloofwaardigheid verspeeld heeft door van zichzelf een banenmachine te hebben gemaakt, wat terug te vinden is in alle sectoren van de samenleving. “De lakeien dienen de macht, maar de macht zelf is inmiddels aan het wankelen. Een gevaarlijke situatie!”

Dit gesprek gaat over het establishment in Nederland en Amerika. De stelling is, dat het politieke establishment het verschijnsel “Trump” aan zichzelf te danken heeft. Vergelijking wordt gemaakt met de Franse revolutie. Trump ontwikkeld een nieuwe elite.
Aan tafel zitten:

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

Hans van der Jagt (1984) is historicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en de relatie tussen christendom en islam.

Geerten Waling (1986) is historicus en publicist. Op 16 februari 2017 verschijnt zijn nieuwste boek Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917-2017 (Nijmegen: Vantilt).
Sinds 2015 is Waling postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden, bij zowel het Instituut voor Publiekrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) als het Instituut voor Politieke Wetenschap (Faculteit der Sociale Wetenschappen). In die hoedanigheid is hij ook coördinator van het interdisciplinaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13