‘Hoe het nu echt zit met het geldstelsel’; Paul Buitink en Wim Boonstra

Wim Boonstra schreef het boek ‘Geld, wat is het, wat doet het en waar komt het vandaan?’ Een boek ten behoeve van het universitair onderwijs als tegenwicht voor de Amerikaanse handboeken die voor het Nederlandse onderwijs slechts beperkt relevant is. Daarnaast heeft hij in zijn uitgave het thema ‘geldschepping’ uitgebreider aan de orde willen stellen dan voorheen in studieboeken het geval is. Volgens Boonstra wordt er rond banken en geldcreatie een debat gevoerd op basis van verkeerde feiten. Het boek behandelt de belangrijkste voorstellen die zijn gedaan om het stelsel te hervormen en veel zaken worden daarbij in hun historische context geplaatst. Zonder kennis van het verleden is het heden immers niet goed te begrijpen. Kortom Boonstra is een criticus van de critici. Hij ziet dat de huidige actuele thema’s veel complexer zijn dan hij in de huidige modellen in Amerikaanse handboeken terugvindt.

Wim Boonstra is speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets.
Naast zijn functie bij de Rabobank is Wim Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, waar hij onder meer het vak geld- en bankwezen doceert. Boonstra heeft vele publicaties op zijn naam staan over tal van onderwerpen, waaronder Europese integratie, bancaire vraagstukken, internationale financiële stabiliteit en monetair beleid.

⚙️Deze aflevering is geadopteerd door designbureau MEGAVOLT, Amsterdam

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.