Is dit Café Weltschmerz's laatste video? Ga nu naar Steun.cafeweltschmerz.nl

Is dit Café Weltschmerz’s laatste video? Ga nu naar Steun.cafeweltschmerz.nl

Café Weltschmerz wordt bedreigd.
Steun ons in ons gevecht met de media op: Steun.cafeweltschmerz.nl

Café Weltschmerz draait volledig op vrijwilligers.
Mensen die iedere dag weer klaar staan in de strijd voor een eerlijker Nederland – en daarom kunnen wij jouw steun hard gebruiken.
Met jouw bijdrage kunnen we onze boodschap blijven verspreiden.

Bekijk deze video op YouTube:

Of luister de podcast op SoundCloud: