Kritisch denken kan je leren: Coen de Jong en Herman de Regt

Kritisch denken kan je leren: Coen de Jong en Herman de Regt

In dit gesprek gaat Coen de Jong in gesprek met de filosoof en universitair hoofddocent Herman de Regt. Onderwerp van het gesprek is kritisch denken. De Regt ontkracht een algemeen
misverstand: intelligentie is niet hetzelfde als kritisch denken. Ook intelligente mensen zijn net als ieder ander vatbaar voor misverstanden en onzin. Het vermogen om kritisch te denken
is volgens de Regt dan ook een vaardigheid die afzonderlijk moet worden ontwikkelt.

Kritische reflectie op de eigen standpunten en overtuiging zouden een grotere rol moeten spelen in het curriculum van studenten volgens de Regt. Dit leerproces beperkt zich niet alleen tot het stellen van kritische vragen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is ook psychologisch, sociaal en neurologisch proces. De Regt waarschuwt echter ook voor de gevolgen van een kritische attitude.
Niet alleen moet het comfort van het eigen gelijk soms moet worden verlaten, het kan leiden tot excessen waarbij niks of niemand nog langer wordt geloofd. De Regt is dan ook van mening dat
dit leerproces aan voorwaarden is gebonden.