Leidt rijkdom tot rijkdom en armoede tot armoede?; Sid Lukkassen en Willem Cornax

Worden de rijken, rijker of is het een cliché?
“Als je wereld leeg en slecht is, dan haal je je voldoening uit materiële zaken die leiden tot een impulsieve behoefte bevrediging.”

Volgens Willem Cornax is de tijdsvoorkeur daarbij een belangrijke factor. Tijdsvoorkeur als een economisch begrip. Een hoge tijdsvoorkeur geeft aan dat er een snelle behoeftebevrediging moet plaatsvinden terwijl bij de lage tijdsvoorkeur de bevrediging uitgesteld kan worden. Uitgestelde bevrediging betekend soms een wat hogere investering maar met een grotere opbrengst, dan een snelle behoefte bevrediging. Een snelle behoeftebevrediging zal vaak tot een hogere prijs leiden. Een hoge tijdsvoorkeur is per definitie ongunstiger dan een lage tijdsvoorkeur. Armoede is gerelateerd aan een hoge tijdsvoorkeur en zal om die reden minder opbrengst leveren.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer