Manipulatie, propaganda en beeldvorming in de media; Hajo Smit met Karel van Wolferen

Gesprek tussen emeritus hoogleraar Karel van Wolferen met Hajo Smit begint over de ontwikkelingen rond Trump en de risico’s die er door zijn eerste zichtbare politieke stappen op de loer liggen.

01-main-stream-media-brain-wash

Vervolgens gaat het over de rol van de media bij de politieke beeldvorming. “Waarom kunnen wij zo moeilijk buiten de mainstream kaders kijken en laten wij ons manipuleren door politiek gestuurde propaganda?” Waarom intelligente en weldenkende mensen in Nederland geen helder beeld kunnen krijgen met wat er in de wereld aan de hand is. De media die de onderwerpen over Syrië, Rusland, Putin en de Oekraïne hebben behandeld blijken zo zwaar vergiftigd met vooroordelen en propaganda dat het bijna niet meer is recht te zetten. Als voorbeeld noemt Van Wolferen de annexatie van de Krim. Je moet een erg ruime betekenis geven aan het woord annexatie. “Alsof Hitler het Sudetenland annexeerde. Waarbij Putin in de suggestie als een Hitler word afgeschilderd.” Wat Van Wolferen een staatsgreep noemt in Kiev, aangestuurd door de westerse mogendheden, wordt door de westerse media gepropageerd als een democratisch gestuurde fluwelen revolutie.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig!
NL23 TRIO 0390 4379 13

Podcast