Moedwillige dierenmishandeling t.b.v. academisch experiment; Bas Metzemaekers en Dion Graus

Metzemaekers strijdt al sinds jaren voor het beëindigen van het experiment met grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens vele deskundigen is het experiment al sinds lange tijd mislukt en betekent voortzetting de moedwillige (ernstigste) vorm van dierenmishandeling. Metzemaekers is een voormalig hoefsmid, Dion Graus is tweede kamerlid van PPV.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.