‘Naming and shaming’ door Paul van Buitenen over de Vuurwerkramp: Pim van Galen en Paul van Buitenen

‘Naming and shaming’ door Paul van Buitenen over de Vuurwerkramp: Pim van Galen en Paul van Buitenen

Nederlands bekendste klokkenluider schreef bijna zes jaar aan een 1400 pagina’s tellend alternatief onderzoek naar de vuurwerk ramp in Enschede (13.5.2000) Conclusie : de overheid is nalatig geweest en had de ramp kunnen voorkomen. Tot 13 mei - 20 jaar na de ramp - brengt van Buitenen tientallen namen naar buiten van personen die rond het drama een kwalijke rol hebben gespeeld. Naam nr 1: officier van justitie Herman Stam.

Vandaag de eerste naam, niet op regisserend maar op uitvoerend niveau: de zaaksofficier van de strafvervolging van de Vuurwerkramp, toenmalig officier van justitie mr. Herman Stam. Mr. Stam is op dit moment senior rechter bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Hij werd indertijd verrassend benoemd als zaaksofficier op het grootste naoorlogse recherche-onderzoek van de Nederlandse politie. Dit ondanks zijn gebrek aan ervaring op zulke onderzoeken. Hij kwam van de belastingdienst en de FIOD. 

Dit is géén gerechtelijke dwaling. Het is een vooropgezet plan van elementen uit het overheidsapparaat om de Nederlandse staat te vrijwaren van wat zij zien als een belang van de staat. 

Hiermee start Van Buitenen de ontrafeling van wat tot nog toe de grootste misleiding van de rechterlijke macht is in de recente geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat.