Nieuwe wetgeving noodzakelijk tegen antidemocratische organisaties: Lale en Paul Cliteur

Nieuwe wetgeving noodzakelijk tegen antidemocratische organisaties: Lale en Paul Cliteur

Over antidemocratische organisaties, w.o. Scholen en hoe daar mee om te gaan.

Lale in gesprek met hoogleraar Paul Cliteur over het vraagstuk hoe wij een weerbare democratie kunnen bereiken en antidemocratische organisaties en scholen buiten de deur kunnen houden. Volgens Cliteur hebben we een verouderd wettelijk kader waarin we niet opgewassen zijn tegen deze gevaren die de democratie omver willen gooien, omdat je je nog altijd kunt beroepen op de vrijheid van godsdienst, vereniging en vergadering. We hebben een herbeziening van de wet nodig, schrijft Cliteur.