Omvolkingstheorie volgens jongeren: Lale, Johan en Freek

Omvolkingstheorie volgens jongeren: Lale, Johan en Freek

Op hun youtubekanaal proberen Roman en Freek (achternamen zijn bij ons bekend) controversiële onderwerpen aan te snijden en daar over na te denken. Lale interviewt ze over wat zij als culturele capitulatie zien en vraagt ze waarom zij een video hebben gemaakt over de omvolkingstheorie, in hoeverre zij daarin geloven en wat hun zorgen zijn.

De islamitische gebedsoproep en Arabische folders in de stemloketten vinden zij een vorm van cultureel capituleren en zouden het graag anders zien. Bovendien vinden ze dat positieve discriminatie geen oplossing kan zijn om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook vinden ze dat de bevolkingssamenstelling in de grote steden in hoog tempo verandert.