Organisatie

17427554-abstract-word-cloud-for-position-paper-with-related-tags-and-terms-stock-photo

Inspiratie

Weltschmerz is een door de schrijver Jean Paul in 1827 bedacht woord. Het betekent letterlijk pijn hebben aan de wereld. Het komt voort uit het besef van het tragische en onvolmaakte karakter van het bestaan: alles en iedereen takelt af en sterft, iedereen is ten diepste eenzaam en niemand kan zich onttrekken aan de gemene en slechte kanten van mensen, ook niet aan de eigen slechtheid.
Weltschmerz is de geraaktheid die de aanleiding geeft tot de eeuwige opstand tegen het heden. De wereld is soms prachtig en het leven mooi, maar tegelijkertijd is het een schande, zoals alles gaat, zoveel onrecht en verdriet als er is; het moet toch veel beter kunnen. Voor Weltschmerz hoef je niet te hebben doorgeleerd, het is een basisgevoel. Je kent het of je bent er doof en blind voor.
Weltschmerz is niet het zelfde als droevig en bloedserieus. Dat de wereld niet deugt betekent niet dat je geen plezier kunt hebben. Sterker, het is een goede reden lol te trappen en de zaken en de mensen die niet deugen te bespotten. Bij Weltschmerz hoort een rationele analyse, maar ook galgenhumor. Een gezond wantrouwen tegen kant en klare oplossingen, maar ook de relativering dat doemdenken even maf en absurd is als ‘positief denken’.
Echte Weltschmerz is dus stoer en lachwekkend, bruut en teder, simpel en gekunsteld, navelstaarderig en geëngageerd, kinderachtig en wijs, fatalistisch en opstandig, pessimistisch en geestig, nieuwsgierig en strijdbaar.

 

you-can-photography-bw-words-hands-helex-2_largeDe tijd zindert, de aarde trilt en het voelt als crisis. We leven in een ongekend, snel veranderende wereld. De levensduur van traditionele bedrijven wordt korter (in de VS was dat voor de S&P500 nog 61 jaar in 1958, nu nog 18 jaar). Technologische disrupties transformeren verdienmodellen, het huidige financiële stelsel is volgens o.a. topeconoom Arnoud Boot failliet: wat wordt de opvolger hiervan? Terwijl grootbedrijven hun macht vergroten o.a. via handelsverdragen als TTIP, ontwijken zij op grote schaal belasting, door de politiek gefaciliteerd. De middenklasse verarmt en in ons land is al met 7% gekrompen, becijferde Volkskrant-journalist Peter de Waard. En deze trend van verarming zet door. Futuroloog Wim de Ridder stelt dat de overheid het binnen 10 jaar met 30-50% minder inkomsten moet doen. Onderzoek van private bank Van Lanschot leert dat Nederlandse miljonairs zich grote zorgen maken over de toekomst en vooral de zorgsector als zwakste schakel beschouwen. Tegelijkertijd vertrouwen vele mensen zowel de politiek als de mainstream media (MSM) niet meer en vindt op grote schaal ontlezing plaats (Google verwacht dat binnen 5-10 jaar 80% van de informatieoverdracht via video zal plaatsvinden)

 

4-giai-doan-ma-moi-doanh-nghiep-khoi-nghiep-deu-phai-trai-quaCafé Weltschmerz is de startup die in deze revolutionaire tijden de luiken naar de toekomst opent. Dit digitale tv-kanaal zendt gravende, relevante video-interviews uit die worden afgenomen door kritische deskundigen uit een relevante branche, en dus niet door journalisten. Café Weltschmerz is een dogmavrij platform dat de burgerjournalistiek gebruikt als middel voor verandering. Wij geloven in de kracht van het gesprek als bron voor die verandering. De interviewers zijn geprofileerde, autonoom-dwarsdenkende, deskundigen uit het publieke domein. De onderwerpen vallen binnen actueel maatschappelijke aandachtsgebieden en hebben; een ‘hoofdrolspeler’ met een ‘verhaal’, dat wet- en regelgeving raakt en een grote impact heeft op de samenleving. De interviewers hebben de opdracht in vaak confronterende, maar open gesprekken de kern van de problematiek binnen het onderwerp zichtbaar te maken. Centrale thema’s zijn: democratie, politiek, economie, financieel, veiligheid, onderwijs, milieu, klimaat, zorg, arbeid, wet- en regelgeving, openbaar bestuur en tot slot binnen al deze onderwerpen, innovatie. In deze gesprekken, vaak zonder tijdslimiet, worden de fundamenten van de democratie en rechtstaat benoemd op zoek naar knelpunten binnen het systeem en met de blik op de toekomst. Het gaat daarbij zowel over datgene wat wij als samenleving fout doen, als het zoeken naar oplossingen.

 

succes-behalenDeze digitale tv-zender bestaat nu twee jaar en heeft in die periode met ca. 300 afleveringen een snel groeiend bereik aangeboord. De zender bereikte in korte tijd maandelijks meer dan 37.000 unieke hoog gekwalificeerde kijkers (gebruikmakend van Social media, en alternatieve media als The Post Online, Follow The Money, Quote en 925.nl) die de uitzendingen via hun sites aanbieden en daarnaast de social media netwerken van onze interviewers en de gasten. Door de brede thematische opzet van de programma’s en de diversiteit van de interviewers doelt Café Weltschmerz nationaal, op een hoog opgeleide, multidisciplinaire kijkersgroep vanaf 18 jaar. Deze culturele, wetenschappelijke, beleid ontwikkelende, politieke en/of bestuurlijke personen zijn op dit moment nog voor ca. 85% mannen. Met het inzetten van vrouwelijke interviewers en emancipatoire onderwerpen hebben wij hierin nog geen betere opbouw gerealiseerd. Café Weltschmerz beschouwt zich als een “Ark van Noach” waarin ongehoorde klanken, kleuren en meningen kritisch bijeen komen, op weg naar een betrouwbare samenleving.

 

478009_470843909621486_1464423606_oCafé Weltschmerz is onderdeel van Coöperatie Weltschmerz u.a. en zijn beide projecten van Max von Kreyfelt. Er wordt tot nu toe gewerkt met een kleine staf van onbetaalde organiserende krachten. Zij zorgen voor het coördineren en produceren van de opnames en online services. Interviewers: Paul Cliteur, Ad Verbrugge, Dirk van Weelden, Michiel Romeyn, Willem Baars, Pieter Lakeman, Bram Bakker, George van Houts, Willem Middelkoop, Ton lankreijer, Ancilla Tilia, Arno Wellens, Dick Veerman, Chris Aalders, Corrie Bosma, Harry Starren,Willeke Slingerland, Sid Lukkassen, Adjiedj Bakas, Dirk van Weelden, Paul van Liempt, Hella Hueck, Wierd Duk, Thijs Roes, Martijn Jeroen van der Linde, Theodor Holman, Geerten Waling, Katelijne Schrama, Boris van de Ven, Paul Buitink, Esther van Fenema, Ate de Jong. Hoofdredactie: Max von Kreyfelt. Redactie en Research: Wouter Constant, Max Boogaarts, Pamela Coplin, Jochem de Boer, Hugo van Valkenburg. Zakelijk advies: Hein Schutte, Gerard Burgering. Crew: Annet Venema (Bureau), Wouter Constant (Productie), Philip Keller (Regie), Blammo (Opname en Editing), Max von Kreyfelt (Directie)

 

blammo_1Vanaf januari 2016 werkt Café Weltschmerz samen met Blammo.tv. Blammo.tv is producent van het populaire jongerenprogramma Gamekings en organisator van het jaarlijkse event, First Look in de Jaarbeurs in Utrecht. De samenwerking is gebaseerd op studio-productie, post-productie en marketing. De kennis en kunde van Blammo.tv over online- en contextmarketing wordt ingezet voor het ontwikkelen van het verdienmodel. Ook samenwerkingsvormen met andere internetplatforms en zendgemachtigden worden onderzocht. Om de content van Café Weltschmerz beter te ontsluiten wordt er gewerkt aan een nieuwe website met hightech zoekfuncties. Met de TU in Enschede experimenteren we met de laatste technologische ontwikkelingen voor automatische vertalingen, om het platform verder te kunnen internationaliseren.

Max von kreyfelt ©Café Weltschmerz, september 2016