Waar ligt loyaliteit Young Global Leader minister van Gennip? Bij de EU, Nederland of het WEF?

Waar ligt loyaliteit Young Global Leader minister van Gennip? Bij de EU, Nederland of het WEF?

Karien van Gennip opperde gisteren dat Spaanse en Franse jeugdwerklozen in Nederland aan de slag kunnen. Vooral de komst van Franse ‘straatschoffies’ is een schrikbeeld voor velen. Die kritiek wordt gepareerd door een beroep te doen op Europese solidariteit, maar die vlieger gaat niet op: ‘Franse horeca heeft de mensen uit de banlieu zelf veel te hard nodig.’

Van Gennip: ‘In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de banlieue. Veel hoger dan wij hier kennen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken. Er werken nu al Spaanse jongeren hier in cafés en restaurants.’

Belangen

Het interview in het AD met de minister van Sociale Zaken deed direct veel stof opwaaien. Lilian Marijnissen, het gezicht van de SP, sprak van ‘een ontzettend slecht en wereldvreemd plan.’ Ze herhaalde het standpunt van haar partij, zoals eerder verwoord door partijgenoot en Tweede Kamerlid Bart van Kent. Een soepel migratiebeleid is niet in het belang van werknemers (arbeiders). Het ‘dient slechts de belangen van de bedrijven en kijkt niet naar de mensen en de samenleving.’

Partijen op de rechterflank benadrukken traditioneel gezien eerder het culturele element van het migratievraagstuk. JA21 twittert: ‘Dit is vragen om problemen!’

Solidariteit en wensdenken

‘Als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen,’ gaf de CDA-minister aan. Het zou prettig zijn wanneer iedereen in de EU werk had. Als iedereen onder de dertig er zou studeren of werken, geeft dat hoop voor de toekomst.

Het is niet zo gek om een stip op de horizon te zetten en te streven naar een Europese arbeidspolitiek. Gedreven door idealen -en misschien ook verblind door wensgedachten?- is het voor te stellen dat ook ‘Parijse straatschoffies’ hier hun plek kunnen vinden. In de woorden van de minister: ‘Werk helpt mensen ook op het goede pad te komen.’

Praktijk

In de praktijk echter denken landen toch aan zichzelf: Franse arbeiders zijn welkom omdat er hier een tekort aan personeel is in veel sectoren. Maar stel dat Frankrijk mensen uit Nederland zou werven: veel mensen zouden dat juist als onsolidair betitelen.

Het Financieel Dagblad haalt het idee van Van Gennip onderuit. Er zijn naar schatting tussen de 250.000 en 300.000 mensen nodig in het Franse hotel- en caféwezen. Hoewel duizenden (jongere) werklozen in principe in aanmerking komen voor het werk, zijn de tekorten groot. Dat is voor een groot deel te wijten aan de lage lonen en de hoge huren op plekken waar de vraag naar arbeidskrachten het hoogst is. Of, anders bekeken, ligt het aan de hoge uitkeringen. Werken loont niet.

Belangen

Frankrijk denkt eraan om mensen uit Tunesië te halen. Dus Fransen naar Nederland en Tunesiërs naar Frankrijk? Is dat Europese solidariteit? Wie is daar bij gebaat? Zoals Marijnissen aangeeft, lijkt het erop dat vooral bedrijven belang hebben bij de internationale arbeidsstromen. Een structurele verbetering van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van (laag- en ongeschoolde) werknemers biet het niet. Werkgevers hoeven zich daar minder druk over te maken, want ‘de immigrant is de ideale stakingsbreker.

Een stap verder dan. El pueblo unido, jamas será vencido. Het is Spaans voor ‘een verenigd volk is onoverwinnelijk.’ Ofwel: samen sta je sterk. Immigratie zorgt voor vernieuwing en dynamiek in de samenleving, kan men beargumenteren. Maar in welke mate en in welk tempo? Het is een fragiel proces dat ook kan uitmonden in chaos en verdeeldheid onder de bevolking. Zou het de bedoeling kunnen zijn om mensen tegen elkaar uit te spelen?

Young Global Leader

Van Gennip zwakte haar woorden al snel af, benadrukte dat ze niet actief Franse (en andere Europese) werklozen naar Nederland wou halen, dat ‘we eerst moeten kijken naar de één miljoen mensen die hier nog aan de kant staan’, de arbeidsomstandigheden hier eerst moeten verbeteren etc. Onoplettendheid? Had ze haar proefballonnetje niet goed opgeblazen?

Er zijn mensen (zoals Robert, zie het Twitterbericht onderaan het artikel) die denken dat ze even uit haar rol viel. Dat ze ruimte zocht voor beleid dat in het straatje past van het World Economic Forum (WEF). Ze is immers een Young Global Leader. Dat wil zeggen dat ze ‘in het klasje van Schwab’ heeft meegelopen. Geïndoctrineerd is met een globalistisch en technocratisch gedachtegoed.

Overdreven, vergezocht? Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, heeft publiekelijk aangegeven dat het netwerk opzettelijk ‘infiltreert in regeringen’ om haar ideeën uit te voeren. Zeer flexibel migratiebeleid hoort daar ook bij. En ís deels ook al mogelijk: ‘Als ze willen komen,’ doelt de minister op Franse jongeren uit probleemwijken, ‘kan het gewoon. Maar nogmaals: er ligt geen plan om ze op te halen.’

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.