Waarom burgers zich van hun leiders afkeren; Coen de Jong Rob de Wijk

De nieuwe revolutionaire golf. Waarom burgers zich van hun leiders afkeren? Staan we op de rand van een nieuwe wereldordening of is er sprake van een systeemcrisis?

Rob de Wijk is sinds 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda en van 2000 tot 2003 directeur van het onderzoekscentrum van het RNMA.

Hoewel vaak geraadpleegd, gaf De Wijk in mei 2017 aan niet meer als deskundige inzake terroristische aanslagen te willen optreden in de media.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/