Waarom het politieke stelsel moet en zal veranderen; Teun Gautier en Maurice de Hond

Waarom het politieke stelsel moet en zal veranderen; Teun Gautier en Maurice de Hond

Hoe groot de impact van de technologische en demografische veranderingen is op het functioneren van politiek en overheid, wordt te weinig onderkend. Mede daardoor is het steeds moeilijker om oplossingen te vinden en te realiseren en is het stelsel toe aan herziening. De huidige politieke structuur gebaseerd op macht moet veranderen in één op basis van draagvlak.
 
Maar dat gaat niet van binnenuit. Bij de regeringsvorming na de volgende verkiezingen, kan het moment van omslag toch aanbreken. Door alle partijen erbij te betrekken en de draagvlak onder de bevolking daar een duidelijke rol bij te laten spelen, kan het hele politieke stelsel een versnelde moderniseringsslag maken passend bij de wereld van vandaag en morgen.