Waarom zal de economie niet meer aantrekken? Deel 2. De cijfers

Waarom zal de economie niet meer aantrekken? Deel 2. De cijfers

De wereldbevolking neemt nog steeds toe, echter de meest productieve bevolkingen, de blanke Europese en de Oost Aziatische zijn de afgelopen jaren begonnen met krimpen. Deze krimp heeft effect op de globale geopolitieke, sociale en economische verhoudingen in de wereld.

In een reeks gesprekken zullen we aan de hand van officiële data de gevolgen van de huidige demografische trend bespreken.

In voorgaande gesprek, deel 1 hebben we een algemeen beeld geschetst van de veranderende bevolking en de gevolgen voor de economie.

In dit gesprek, deel 2 kijken we naar de cijfers achter de demografische veranderingen. We bespreken de sterfte-, migratie- en geboortecijfers, vervolgens analyseren we hoe dit effect heeft op de omvang en samenstelling van de bevolking. We vergelijken de krimp in Europa met de snelle groei van de Afrikaanse bevolking.

We bespreken de projecties van de Verenigde Naties en vergelijken deze met de inzichten van professor David Coleman. In tegenstelling tot de VN verwacht David Coleman dat de vruchtbaarheid van blanke Westerse vrouwen niet meer zal toenemen. De combinatie van lage vruchtbaarheid en hoge immigratie noemt hij de “derde demografische transitie”, in de volksmond beter bekend als “omvolking” .

Ook staan we uitgebreid stil bij de leegloop van de Oost en Zuid Europese landen, jonge Europeanen trekken massaal naar Duitsland. Uiteindelijk zal de strijd binnen de Europese Unie gaan over de laatste oorspronkelijke Europese jeugd.