We zitten op een monetaire gletsjer; Paul Buitink met Wim Boonstra

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn op een monetaire gletsjer terechtgekomen die langzaam omlaag schuift."

Wim Boonstra, is Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij Rabo Research. Bedrijfseconoom Paul Buitink is bestuurslid van de Stichting Full Reserve en interviewt Boonstra over de definities van geld.

In dit gesprek gaat het er over of geld per definitie schuld is. Tabak, schelpen, alles komt voorbij. Ook wordt er onderscheid tussen geld uitgegeven door de centrale bank en commerciële bankschulden die we als geld gebruiken.

Boonstra gaat in op het verdwijnen van cash geld, de mogelijke opkomst van digitaal cash en hoe deze centrale banken dit kunnen aanbieden, anoniem of niet. Boonstra geeft minder om privacy.

Quantitative Easing (QE) vindt Boonstra een stap te ver gaan alhoewel volgens hem ECB in eerste instantie wel goed acteerde in de crisis. Er is echter nu geen exit-strategie voor QE. Landen zelf hebben te weinig hervormd. Boonstra laat ook weten hoe hij beleid zou hebben gevoerd als hij ECB-voorzitter zou zijn geweest. Hij is tegen opkopen van bedrijfsobligaties, "het voelt alsof we op een monetaire gletsjer staan".

Verder de vraag of Nederland wel de euro had moeten invoeren, de dekkingsgraad van de pensioenen, huizenprijzen, alternatieven voor QE, central bank digital currencies (CBDC), een depositobank, het depositogarantiestelsel en meer.

En, tot slot; kun je als bankeconoom wel onafhankelijk zijn..........?