WYNIA’s WEEK: Het klimaatakkoord bedreigt de grutto

WYNIA’s WEEK: Het klimaatakkoord bedreigt de grutto

Het Nederlandse klimaatbeleid vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse weidevogels, zoals de grutto die vier jaar geleden is uitgeroepen tot Nationale Vogel. Het kabinet-Rutte wil minder melkvee èn wil het waterpeil in de veenweidegebieden verhogen. Veenweidegebieden stoten namelijk broeikasgassen als CO2, lachgas en methaan uit en daar wil het kabinet paal en perk aan stellen omdat zij van Nederland ‘klimaatkoploper’ willen maken. Inmiddels is het verminderen van de veestapel en het nat maken van de weilanden ook onderdeel van het stikstofbeleid van RutteDrie. Het gevolg: minder weilanden.

En dat heeft weer tot gevolg dat er minder ruimte, voedsel en broedgebied is voor weidevogels als de grutto. Dat is voor de grutto extra desastreus, omdat deze weidevogel vrijwel uitsluitend in Nederland broedt – onder meer vaak op weilanden in veenweidegebieden. En de gruttostand neemt toch al heel snel af, deels trouwens omdat de weilanden door veel boeren nu bijna industrieel worden gebruikt, de waterstand te laag is en de grond dus te droog. SYP WYNIA ageert tegen de ondoordachte Nederlandse klimaatambities, die ook schadelijk zijn voor de natuur. Meer daarover op www.sypwynia.nl #VolgWyniasWeek