Raad voor de Journalistiek

Raad voor de Journalistiek: Groene Amsterdammer en Pointer hebben “onzorgvuldig gehandeld” tegenover Café Weltschmerz en Gezond Verstand

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat De Groene Amsterdammer en het KRO-NCRV programma Pointer onterecht hebben beweerd dat Café Weltschmerz (CWS), Gezond Verstand en journalist Karel Beckman deel uitmaken van het netwerk van de Amerikaanse John Birch Society. Volgens de Raad stond het de Groene en Pointer echter “vrij” om CWS, Gezond Verstand en Karel Beckman te betichten van het verspreiden van “desinformatie” en om ze “complotdenkers” te noemen. De reden die de Raad hiervoor aanvoert is dat deze drie partijen informatie hebben verstrekt die “botst met die van het RIVM en het OMT.”

Een en ander blijkt uit een uitspraak die door de Raad voor de Journalistiek is gedaan op 12 juli naar aanleiding van een klacht van de genoemde partijen.

De Groene Amsterdammer publiceerde op 20 december een artikel van Alexander Beunder, Laudy van den Heuvel en Peter Keizer, “Nederlandse complotgroepen werken samen met Libertarische Amerikaanse lobbygroep.” https://www.groene.nl/artikel/nederlandse-complotgroepen-werken-samen-met-libertarische-amerikaanse-lobbygroep)

Op dezelfde dag publiceerde Pointer een soortgelijk artikel, “Complotdenkers strijden met Amerikaanse lobbyclub en Kennedy-telg tegen coronamaatregelen”. https://pointer.kro-ncrv.nl/complotdenkers-strijden-met-amerikaanse-lobbyclub-en-kennedy-telg-tegen-coronamaatregelen. Pointer wijdde hier tevens een televisieprogramma aan.

Café Weltschmerz, Gezond Verstand en Karel Beckman wezen er in hun klacht op dat zij geen banden hebben met de “Amerikaanse lobbygroep” waar De Groene en Pointer het over hadden – de John Birch Society, laat staan dat ze “samen” zouden “strijden” met deze groep. De beweringen van de twee journalistieke organisaties bleken geheel gebaseerd te zijn op vage veronderstellingen en fantasierijke “netwerk”-reconstructies, waarbij zelfs Donald Trump in hetzelfde netwerk bleek te zitten als Café Weltschmerz, en Gezond Verstand.

De Raad voor de Journalistiek geeft de klagers gelijk en oordeelt dat er “onvoldoende grond” is voor de complot-theorie van De Groene en Pointer. De Raad stelt dan ook dat de Groene Amsterdammer en Pointer “onzorgvuldig” hebben “gehandeld” en vraagt hen een rectificatie te plaatsen.

De Groene Amsterdammer en Pointer gingen echter nog een stap verder in hun publicaties. Zij beweerden dat Café Weltschmerz, Gezond Verstand en Karel Beckman “desinformatie” verspreidden en “complotdenkers” zouden zijn. Ook lieten ze een “veiligheidsdeskundige” aan het woord die waarschuwde dat de partijen met hun desinformatie een “risico” zouden vormen voor de “stabiliteit van de samenleving”.

Volgens de klagers maken De Groene en Pointer zich hier schuldig aan demonisering door hen in een kwaad daglicht te stellen. Zij stelden bovendien dat informatie die in strijd is met de informatie van overheidsinstanties als RIVM en OMT niet hetzelfde is als “desinformatie”.

Helaas vindt de Raad voor de Journalistiek dat het De Groene en Pointer wel “vrij” staat om deze term te gebruiken. De Raad stelt:

De Groene Amsterdammer en Pointer hebben aangevoerd dat zij in hun publicaties uitgaan van informatie van wetenschappers van het RIVM en het OMT, en dat zij deze informatie controleren via factchecks en bij (onder meer) vooraanstaande virologen. Waar publicaties in strijd zijn met de wetenschappelijke consensus aantoonbaar onjuist zijn en worden verspreid met het doel om coronamaatregelen te ondermijnen kan volgens de Groene Amsterdammer en Pointer worden gesproken van desinformatie. Klagers hebben niet weersproken dat de door hen verspreide informatie botst met die van het RIVM en het OMT. Gezien deze uitleg, in deze context bezien en in het licht van het maatschappelijke debat over de coronapandemie, stond het De Groene Amsterdammer en Pointer vrij om de door klagers verspreide informatie te kwalificeren als desinformatie en hen daarbij aan te duiden als complotdenkers.

Bij deze uitspraak zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. In hun publicaties hebben De Groene Amsterdammer en Pointer geen enkel concreet voorbeeld van “desinformatie” genoemd. Het enige dat zij stellen is dat de informatie van Café Weltschmerz, Gezond Verstand en Karel Beckman “botst” met die van RIVM en OMT.

Dat laatste is juist. Maar sinds wanneer staat kritiek op officiële overheidsinstanties in Nederland gelijk aan “desinformatie” en ben je een “complotdenker” als je een andere mening dan RIVM en OMT? Dat is wel wat de Raad voor de Journalistiek hier goedkeurt. De Raad zegt overigens niet dat Café Weltschmerz en Gezond Verstand zich schuldig maken aan desinformatie, maar dat het de Groene en Pointer vrij staat om die kwalificatie te gebruiken. Hierbij neemt de Raad in aanmerking dat een dergelijke kwalificatie onderdeel is van “het publieke debat”, waar een zekere mate van “polemische bejegening” bij hoort.

Feit blijft dat de beschuldiging van “desinformatie” kwalijk is. Café Weltschmerz, Gezond Verstand en Karel Beckman betogen onder meer, op wetenschappelijke en ethische gronden, dat de coronamaatregelen van de overheid buitenproportioneel, ineffectief en contraproductief zijn, en een schending van de grondwettelijke rechten van burgers. Pointer en de Groene Amsterdammer hebben op geen enkele wijze de argumenten die zij hiervoor aanvoeren zelfs maar besproken in hun publicaties. Zij hebben enkel geconstateerd dat die informatie strijdig is met die van RIVM en OMT en met wat zij beschouwen als een “wetenschappelijke consensus”. Op deze gronden spreken zij van “desinformatie”.

Het is een kerntaak van de journalistiek om uitlatingen en praktijken van overheidsinstanties te controleren en aan kritische analyse te onderwerpen. Het is dan ook verontrustend om te moeten constateren dat gevestigde media als de Groene Amsterdammer en Pointer critici als Café Weltschmerz en Gezond Verstand betichten van het verspreiden van “desinformatie” en “complotdenken” en suggereren dat de critici staatsgevaarlijke personen zouden zijn, alleen omdat zij zich kritisch opstellen ten opzichte van het coronabeleid van de overheid. Het zegt iets over de volgzaamheid die de gevestigde journalistiek op dit moment kenmerkt.

Nick Hudson Angst

“Het enige waar we bang voor hoeven te zijn, is de angst zelf.” Erik van der Horst met Nick Hudson

Tijdens de eerste Inaugural BizNews Investment Conference in maart 2021 hield Nick Hudson – mede-oprichter van PANDA (Pandemics – Data & Analytics) een presentatie over de absurditeit en schadelijkheid van lockdowns.

Bekijk de video op LBRY.tv:

PANDA staat bekend om zijn uitgesproken mening over de reacties van beleidsmakers op Covid-19, lockdowns en andere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is begrijpelijk dat de wereldwijde organisatie het afgelopen jaar regelmatig voor opschudding heeft gezorgd. Met name actuaris Nick Hudson heeft er geen moeite mee de wereld te vertellen waarom lockdowns ronduit destructief zijn.

Vanuit de studio van Café Weltschmerz spreekt Erik van der Horst, via een videoverbinding, met Nick Hudson. Ze bespreken de oprichting van PANDA en het ontstaan van de indrukwekkende presentatie.

“We hebben vanaf het begin geloofd dat het op een aantal niveaus verkeerd was om de samenleving te sluiten en dat het altijd tijd was om de samenleving te heropenen”, zegt hij. “Zeer weinig mensen zijn vatbaar voor het ontwikkelen van ernstige ziekten. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar. Gezonde mensen zijn geen aanjagers van de epidemie. Lockdowns en mondkapjes zijn door de wetenschap van vóór Covid – om goede redenen – altijd uitgesloten. Lockdowns zijn geprobeerd; ze hebben niet gewerkt en ze hebben grote schade aangericht. In plaats van de kwetsbare minderheid te beschermen, hebben we ze pijn gedaan.”

Na het bekijken van de presentatie gaan beide mannen verder in op de vraag: “Wanneer onweerlegbare feiten, data en zelfs de wetenschap wereldwijd worden genegeerd in de beleidsvorming, wat is er dan werkelijk aan de hand?”

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/

Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video’s?
Klik hierboven dan op Abonneren!

klimaatfuik

Gevangen in de klimaatfuik | Karel Beckman met Marcel Crok

DOEN OF DOODGAAN?

“Het is doen of doodgaan,” zei Sigrid Kaag, D66-leider, over het klimaatbeleid. Maar volgens wetenschapsjournalist Marcel Crok schept Kaag hiermee een totaal misleidend beeld.

Bekijk de video op LBRY.tv:

Of luister naar de podcast op SoundCloud:

Crok, auteur van het boek De Staat van het Klimaat en mede-oprichter van stichting Clintel, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, zegt in een interview met Karel Beckman dat we gevangen zitten in een “klimaatfuik” die is gecreëerd door beleidsmakers, milieugroepen en een groep klimaatwetenschappers. Die staat maar één narratief toe: we moeten opwarming tot 1,5 graad Celsius beperken, fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afschaffen, en vervangen door “duurzame energie” (wind, zon en biomassa), maar niet door kernenergie.

Irrationeel beleid, zegt Crok. Met wind en zon gaan we het niet redden en biomassa is desastreus voor de natuur. De kosten zullen gigantisch zijn. Van het gas af gaan bijvoorbeeld kost €40.000 per woning.

Volgens Crok is het verstandiger om een bepaalde mate van opwarming toe te staan, de welvaart te vergroten om beter met klimaatverandering om te kunnen gaan, en alternatieven als kernenergie te ontwikkelen. Hij wijst erop dat het aantal “klimaat-gerelateerde doden” in de wereld, bijvoorbeeld als gevolg van droogte, orkanen en andere extreme weersomstandigheden, in de 20e eeuw met ruim 90% is gedaald – geheel in tegenspraak met de apocalyptische visie van mensen als Kaag.

Clintel heeft deze week samen met De Andere Krant een themanummer uitgebracht over klimaatbeleid onder de titel Gevangen in de Klimaatfuik. Hierin komen diverse onderwerpen aan bod, zoals: de waterstofhype, de kosten van het anti-gasbeleid in Nederland, een kritische analyse van de Regionale Energiestrategieën (RES), de strijd van advocaat Peter de Lange tegen windmolenprojecten, de rampzalige gevolgen van biomassacentrales, de thoriumreactor als oplossing en de potentie van kernenergie.

https://deanderekrant.nl/

https://clintel.nl/

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/

ad nuis de overheid als drugsdealer

De overheid als drugsdealer | Ad Nuis

GEVAAR IN DE GHETTO

Je bent wel gek als je je in de “ghetto” van Los Angeles begeeft, kreeg Ad Nuis ooit te horen. Veel te gevaarlijk.

Bekijk de video op LBRY.tv:

Of luister naar de podcast op SoundCloud:

Hij deed het toch – en werd prompt uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. Daar vertelde de gastheer dat de Amerikaanse overheid bewust drugs de ghetto in bracht om de bevolking eronder te houden.

Destijds kon Ad dit maar moeilijk geloven. Nu begint hij er anders over te denken. Is dat niet wat onze overheid doet? Ons vertellen dat we aan groot gevaar zijn blootgesteld en ons dan aan de drugs helpen?

In zijn altijd originele columns kijkt fotograaf Ad Nuis met een nuchtere, soms verontwaardigde maar meestal verwonderde blik naar de krankzinnige wereld waar wij in leven.

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/

kritiek op corrupte who taboe

Cees Hamelink: WHO “corrupt en incompetent”

YOUTUBE VERBIEDT KRITIEK OP “CORRUPTE” WHO

YouTube heeft twee columns verwijderd van journalist en fotograaf Ad Nuis voor Café Weltschmerz, waarin Nuis zich kritisch uitlaat over het coronabeleid. Dit wegens “medische desinformatie”.

De “Community richtlijnen” van de WHO verbieden letterlijk alle kritiek op het beleid van de WHO en nationale gezondheidsautoriteiten. Video’s waarin wordt getwijfeld aan het nut van maatregelen als “social distancing”, alternatieve geneesmiddelen worden aangeprezen of waarin de effectiviteit van vaccinaties wordt betwijfeld, zijn door YouTube verboden.

Bekijk de video op LBRY.tv:

Of luister naar de podcast op SoundCloud:


Interviewer Karel Beckman praat hierover met Cees Hamelink, (gepensioneerd) hoogleraar mensenrechten en volksgezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die jaren voor de Verenigde Naties heeft gewerkt en nog adviseur is geweest van voormalig Secretaris-Generaal Kofi Annan.

Volgens Hamelink is het bizar dat kritiek op de WHO wordt gezien als misleidende informatie, omdat de WHO zelf vaak genoeg schuldig is geweest aan het verspreiden hiervan. “Er zijn diverse onderzoeken geweest waarin is aangetoond dat de WHO misleidende informatie heeft verstrekt over geneesmiddelen en vaccins, met dodelijke gevolgen.”

Hamelink noemt de WHO een “incompetente, corrupte” organisatie, die doortrokken is van vriendjespolitiek, en die wordt geleid door een man, Tedros, die in zijn eigen land, Ethiopië, als minister een brute terreur heeft uitgeoefend. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering klakkeloos achter de WHO aanloopt en dat er vrijwel niemand is in het parlement die hier vragen bij stelt.

Hamelink wijst ook op de dubieuze rol die wordt gespeeld door GAVI, de Vaccin Alliantie waar onder meer de WHO, de farmaceutische industrie en Bill Gates deel van uitmaken en die het beleid van de WHO in verregaande mate beïnvloedt. “Dit is een NGO die in Zwitsersland zelfs diplomatieke onschendbaarheid heeft weten te verkrijgen,” zegt Hamelink. “Zij kunnen op geen enkele manier door de autoriteiten worden gecontroleerd.”

Een dergelijk gebrek aan transparantie hoort volgens Hamelink niet thuis in een democratische samenleving.

In een rechtszaak die vorig jaar is aangespannen door theatermaker Ab Gietelink namens Café Weltschmerz in een eerdere zaak over de verwijdering van een video, stelde de rechtbank van Amsterdam overigens dat “een strikte toepassing door YouTube van haar beleid om uitsluitend content die in lijn is met de visie van de WHO en het RIVM toe te staan te beperkt [is] en in verband met de horizontale werking van de vrijheid van meningsuiting niet toegestaan.”

Volgens Hamelink is dit een terecht oordeel dat door de politiek ter harte zou moeten worden genomen.

https://www.cafeweltschmerz.nl/7-de-lachzakshow-van-arjen-lubach-column-ad-nuis/

https://www.cafeweltschmerz.nl/onze-kinderen-zijn-proefkonijnen-ad-nuis/

https://www.cafeweltschmerz.nl/kortgeding-youtube-verloren-en-gewonnen-ab-gietelink-en-pieter-lakeman/

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/​

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/​

Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video’s?
Klik hierboven dan op Abonneren!

wilde zwerfkatten

Wilde Zwerfkatten | Ate de Jong

Kapotte mannen (deel 5)

De vijfde in een serie persoonlijke verhalen van de bekende filmregisseur Ate de Jong over de meest gediscrimineerde groep in onze samenleving van dit moment, (succesvolle) blanke Nederlandse mannen boven de 55 jaar.

Bekijk de video op Youtube:

Of luister naar de podcast op SoundCloud:

Ze horen nergens meer bij, vallen overal buiten de boot, en leven in een permanente mid-life crisis. Opgegroeid na de seksuele revolutie. Alles mag, maar de rituelen van het volwassen worden zijn verdwenen. Een generatie die zoekt, al decennia en nog steeds de weg kwijt is.

De verhalen zijn grotendeels autobiografisch, geschreven over de afgelopen 30 jaar, en nooit eerder uitgegeven. Ze bestaan uit gesprekken, vaak l’après l’amour, waaruit duidelijk wordt: de vlucht in seks helpt niet, maar is altijd nog beter dan niets doen.

Meer over Ate de Jong: https://mulhollandpictures.com/​

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/​

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/

Bekijk de video op LBRY.tv: