“De gifgasaanval in Douma heeft NIET plaatsgevonden”; Stan van Houcke en Karel van Wolferen

Dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden in Douma, Syrië is volgens meerdere vooraanstaande Amerikaanse en westerse correspondenten in die regio een leugen. Ook de mainstream media in Amerika, plaatsen er nu openlijk vraagtekens bij. In Nederland lijken de staatsmedia daar nog niet openlijk over te willen berichten. Karel van Wolferen en Stan van Houcke lichten in dit gesprek, tegen de journalistieke stroom in, de tegels van een misdadige leugen.

Dit gesprek is geadopteerd door Adrie en Karin Völkers.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie's en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

In memoriam Eckart Wintzen, aflevering 1: Harry Starren en Femke Groothuis

Over duurzaam investeren en de belasting op milieu degradatie. Als arbeid wordt belast, zoals nu gebeurd, zullen ondernemingen op arbeid besparen. Als het fiscale accent daarentegen op energie en grondstoffen ligt, zal de ondernemer gaan bezuinigen op consumptie. Wintzen bepleitte een fiscale dubbelslag die werk creëert en het milieu spaart. Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. 

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Tralala Holding

 

Op 21 maart 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Eckart Wintzen overleed. Wintzen (1939-2008) was een van de meest spirituele, creatieve en onorthodoxe ondernemers van Nederland. Zijn ideeën uit het verleden lijken steeds meer de oplossing voor de snel groeiende problemen in het heden. Om die reden heeft Café Weltschmerz drie afleveringen geprogrammeerd waarin zowel zijn persoon als gedachtegoed opnieuw belicht wordt. Speciaal voor deze serie afleveringen hebben wij zijn hechte vriendenfamilie en voormalige medewerkers uitgenodigd om over de drie onderwerpen te praten. In 1976, toen nog vrijwel niemand het woord software kende, startte Wintzen het bureau voor software ontwikkeling BSO. Vanuit het idee dat mensen optimaal werken wanneer ze zich betrokken voelen bij hun werk, hun collega's en de manier waarop het werk georganiseerd wordt, bedacht hij de 'celfilosofie'. Na de verkoop van BSO in 1996 begon hij onmiddellijk het venture capital bedrijf Ex'tent, waarmee hij wilde laten zien dat de vrije markteconomie ook duurzaam kan zijn.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

 

Op zoek naar nieuwe invalshoeken in de creatieve industrie (1 t/m 6); Harry Starren

Centraal in deze serie staat de vraag: hoe kan het beter, anders, “creatiever”. We zijn opzoek naar nieuwe invalshoeken én naar de samenhang daarachter. Hoe schakelen we elkaar in en benutten we het potentieel van het land? (Een serie van 13 afleveringen. Hier de eerst 6 gepubliceerd.)

 

Harry Starren is Federatievoorzitter verbonden aan de Nederlandse Creatieve Industrie en directeur van Ithaca International, gevestigd in Amsterdam en Nice. Starren kwam met het idee voor een gespreksmarathon. Een marathon met 13 vertegenwoordigers uit de creatieve industrie. In drie blokken van vier uur, één aaneengesloten 'ketting' interviews, van elk 20 minuten.  Het idee was dat de gesprekken continuïteit hebben en doorgaan waar deze in het voorgaande gesprek zijn gestopt. Iedere gast moest daarom aanwezig zijn bij het gesprek dat aan hen voorafging.

Alle geïnterviewden staan bekend als creatief en eigenzinnig. Prominent in hun vak, maar niet bij iedereen bekend. Deze reeks moet het beeld geven van de stand van zaken in alle sectoren met een perspectief over de toekomst op elk van die terreinen.

 

Gabriel Oostvogel was tot 1 januari 2018 directeur van de Doelen in Rotterdam. Het gesprek gaat over de culturele ontwikkeling van Rotterdam en de rol van De Doelen.

 

Yvonne Brandwijk is Fotograaf. Samen met haar collega Stephanie Bakker portretteerde de steden van de toekomst, onder de titel Future City's. Tijdens hun onderzoek "stuitte" ze op een lijst van McKinsey met nieuwe, opkomende, onbekende wereldsteden.

Is het niet verstandig als er een "hoogdravend" advies komt van de SER, om daarnaast, gelijktijdig aan professionals te vragen wat zij van dat SER-advies vinden?
Hans Kamps is econoom, maatschappelijk ondernemer en bestuurder. Ooit de oprichter van het Bureau voor economische argumentatie en kroonlid van de SER.

Hans Luyckx is mededirecteur van IJsfontein een ontwikkelstudio in gaming. Zij ontwikkelen vooral games voor educatie. "Play for learning serious impact". Luyckx vindt dat mensen bang zijn om te verliezen en bang zijn om niet te krijgen wat anderen krijgen.

Jacqueline Cramer was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-Balkenende IV. Tegenwoordig is zij Hoogleraar Duurzaam Innoveren.

DEZE AFLEVERING IS GEADOPTEERD DOOR;
Johanna Kroon

Waarom zou je een industrie, die van zichzelf al zo leuk is moeten stimuleren?
Syb Groeneveld is sinds 2017 directeur van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Zij houden zich bezig met architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het geld voor het fonds komt uit de cultuurbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

 

Niet de old-school ideologieën of de confrontatie’s van ‘Links met ‘Rechts’ zijn relevant

Confrontaties van Ideologieën zijn overwegend contraproductief.

Wij geloven in de kracht van het gesprek als bron van verandering en onze gesprekken zijn gefundeerd op kennis, ervaring, visie en idealen met onderwerpen die een breed maatschappelijke impact hebben. Onze gesprekken moeten iedereen beter informeren, los van politieke- of religieuze ideologieën.

Om die reden blijft Café Weltschmerz een pluriform platform, met de focus op bestuurlijke perversiteit en systeemfalen. Niet de ideologische confrontaties van politiek "Rechts of "Links" leveren de oplossingen. Wij zijn om die reden ook niet te claimen door welke groepering ook. Wel komt u onze gasten en interviewers met hun inzichten overal in debatten tegen.

Op 13 januari j.l.  was Café Weltschmerz onderwerp van een "Twitter fittie" waarin ons werd verweten omwille van subsidie, geen ideologische keuze te maken. Een idiote veronderstelling, weet iedereen die ons volgt, want we hebben geen subsidie en doen niet aan ideologische keuzes. We zijn slechts volop afhankelijk van donateurs.

 

 

Van "eruit gooien" was geen sprake. We laten ons niet claimen, want we zijn géén exclusief platform voor ideologen van links of van rechts, of welke religieuze stroming ook. Wat Niemoller blijkt te ontgaan is dat hij zeker als gast bij Café Weltschmerz welkom blijft. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de uitspraken van gasten, wel moeten wij afgerekend kunnen worden op de uitspraken van onze interviewers of 'tafelheren'. 

 

 

 

 

Het (politieke) verval van de VS; Coen de Jong met Rob de Wijk

"The rise and fall of the great power." (Paul Kennedy) Grootmachten komen op en raken in verval. Een normaal proces in de internationale betrekkingen.

De Verenigde staten is pas na de tweede wereldoorlog een supermacht geworden en eiste het leiderschap van het vrije westen op. De ongebreidelde macht van de VS is ontstaan na de beëindiging van de koude oorlog in 1989 met het verdwijnen van de Berlijnse muur. Er was vanaf dat moment voor de VS geen geopolitieke concurrentie meer en ging acteren als de politie agent van de wereld. Sinds 10 jaar is daar binnen de internationale gemeenschap een reactie op gekomen die de rol van de VS langzaam maar zeker marginaliseert.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/