De Piramide van PINTO; Theodor Holman, Paul Cliteur, Geerten Waling en David Pinto

David Pinto, hoogleraar interculturele communicatie, heeft een piramide bedacht, die een tegenhanger van de piramide van Maslow is. Deze heet De piramide van Pinto en geldt voor niet-westerse culturen. Bekend is de indeling tussen landen met een F-cultuur en G-cultuur (grofmazig versus fijnmazig). Het volgen van de driestappenmethode, waarbij de eigen en de andere cultuur worden geanalyseerd, is een voorwaarde voor succesvolle interculture communicatie.

knipsel

Volgens hem past de bekende “piramide van Maslow” bij het Westen. Deze piramide is een behoeftehiërarchie. De hoogste behoefte is zelfontplooiing. Tegenover de piramide van Maslow stelt Pinto een piramide die past bij Oosterse culturen. Eer staat bovenaan de piramide. Hieronder verstaan we het voorkomen van gezichtsverlies, schaamte en eeraantasting.

Een belangrijk verschil tussen de piramide van Maslow en de piramide van Pinto is dat bij de laatstgenoemde het eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van de groep.

(Bron: Infonu.nl)(http://wetenschap.infonu.nl/diversen/95059-pinto-interculturele-communicatie.html)

 

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast